WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Сутність динамізму організаційної структури управління підприємством. Методи активізації творчого пошуку, що можуть застосовуватися при пошукові альте - Реферат

Сутність динамізму організаційної структури управління підприємством. Методи активізації творчого пошуку, що можуть застосовуватися при пошукові альте - Реферат

дол.
Вірогідність невиконання договору - 0,1.
Розрахунки показують, що внаслідок можливих штрафних санкцій очікуваний прибуток зменшиться до 16500 дол.
Аналітично-систематизаційний метод. Ефективним знаряддям розробки рішень є так званий аналітично-систематизаційний метод, розроблений американцями.
Кепнером і Трегоє. Цей метод включає три складові частини: аналіз ситуації; аналіз проблем; аналіз рішення.
Аналіз ситуації. Ситуаційний аналіз передбачає з'ясування ситуації, яка спонукає до дій або прийняття рішення. Аналіз ситуації полягає у тому, щоб за допомогою запитань уточнити ситуацію та розбити її на підситуації Для цього потрібно відповісти приблизно на такі запитання:
Що ми знаємо точно про ситуацію?
Що нас особливо турбує в ситуації?
Що ще міститься в цій ситуації?
Чи можна більш чітко описати ситуацію?
Які ще сфери зачіпає ця ситуація?
Які помилки нами уже допущені?
Нерідко доводиться приймати рішення при наявності кількох ситуацій. У цьому випадку потрібно виділити критичну ситуацію і насамперед вирішити питання виходу з неї. Критичну ситуацію з множини ситуацій виділяють за такими параметрами: величина витрат для виходу з ситуації; наявний час для виходу з ситуацій; тенденція розвитку ситуації на майбутнє Оцінка зазначених параметрів здійснюється пошуком відповідей на наступні запитання
Витрати, пов'язані з ситуацією:
Який загальний обсяг витрат?
Яка висота витрат (рівень витрат)?
Чи є прямі збитки?
Наскільки великі збитки?
Хто ще виявляє занепокоєння цією ситуацією?
Наявний час (терміновість ситуації):
Скільки часу у нас в наявності?
Які наслідки відкладання рішення проблеми?
Наскільки загрозлива ситуація нині?
Хто настійливо виявляє зацікавленість до ситуації?
Тенденції розвитку ситуації:
Яка ,тенденція (минуле-теперішнє-майбутнє)?
Стало краще чи гірше?
На підставі чого робимо висновки, що стало краще (гірше)?
Аналіз проблем. Проблема виникає тоді, коли дійсність не збігається з тим, що могло б бути (або що ми хотіли б мати). Відхилення дійсності від бажаного (можливого) стану можуть бути як позитивними, так і негативними. Однак характер проблеми не впливає на методику аналізу її Схема аналізу проблем наступна.
Дефініція (визначення):
Що собою являють проблема і об'єкт, уякому вона виникла?
Яке відхилення (факт мінус дійсність чи факт мінус бажаний стан)?
Опис проблеми (є - немає):
Що?
Де?
Коли?
Скільки (об'єм, розмір)?
Особливості:
Через що "є" розходиться з "немає"?
Зміни:
Що змінилось через особливості?
Гіпотези:
Як могли вплинути ці зміни на відхилення? Можливо у зв'язку з особливостями?
Перевірка (тест):
Якщо це є причиною, то чи пояснює вона "є" і "немає"?
Розглянута вище схема стосується аналізу реальних проблем Більш складний процес аналізу можливих проблем, оскільки він здійснюється, як правило, щоб застрахувати проект або план (рішення) від можливих неспо-діванок (вплив іншої сторони, порушення, стихія). Схема аналізу приблизно така. Спочатку виявляють критичні частини плану (рішення), які вивчають з погляду можливих відхилень і причин їх. Потім розробляють превентивні заходи та готують можливі заходи на випадок відхилень. Оскільки потреба в цих заходах може виникнути несподівано (спонтанно), потрібно передбачити "пускач" (ключ), тобто момент початку превентивних (можливих) заходів.
Аналіз рішень. Аналітично-систематизаційний метод передбачає відхід від послідовності кроків, описаних вище. При застосуванні цього методу заключним етапом прийняття рішення є його системний аналіз, який здійс-нюється у такій послідовності.
1. Визначають привід для рішення-мету (намір).
2. Розробляють цільову установку, тобто чітко визначають предмет рішення; що конкретно прагнуть досягти; які заходи є для цього.
3. Класифікують та оцінюють цільові установки - встановлюють цілі, яких прагнуть досягти, їх обов'язковість, реальність, оцінюють бажані цілі.
4. Розробляють та зважують альтернативи - їх оцінюють з погляду обов'язкових та бажаних цілей, відкидають альтернативи, якщо, бажана (необхідна) ціль не може бути досягнута. Приймають попередній варіант рішення за показником ступеня досягнення цілі.
5. Виявляють негативні наслідки, ризик, оцінюють їх ймовірність та важливість.
6. Приймають остаточне рішення.
Метод ділових ігор. Однією з форм моделювання процесів та явищ, яка сприяє розробці оптимальних управлінських рішень, є ділова гра. Діловою називають таку імітаційну гру, яка за своїм змістом та способом проведення імітує діяльність керівників та фахівців і дає змогу проаналізувати (передбачити) комплекс причин (явищ, факторів), що зумовлюють зміни господарських ситуацій [9, с. 52].
Ділова гра на відміну від економіко-математичного моделювання не забезпечує "доказовості" оптимальності рішення. Проте вона дає можливість відобразити та врахувати в процесі розробки управлінського рішення різ-номанітні, у тому числі і неформалізовані, залежності. Застосування методу ділових ігор ефективне при розробці рішень, пов'язаних з прогнозуванням господарських процесів на перспективу (15-20 років), коли необхідно дати точне, суворо доведене оптимальне рішення.
Список використаної літератури
1. Андрушків Б. М., Кузьмін О. Є. Основи менеджменту. - Львів: Світ, 1995. - 226.
2. Важицький Ф. Управління в умовах стратегічних невизначеностей: основні методи і засоби // Регіональна економіка. 2001. - №2. - с. 147 - 150.
3. Жигалов В. Т., Цикановська Л. М. Основи менеджменту і управлінської діяльності: Підручник. - К.: Вища школа., 1995. - 223. - іл.
4. Кредісов А. І. та ін. Менеджмент для Керівників. - К.: Товариство "Знання", КОО, 1996. - 556 с.
5. Мескон М. Х. Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджменту: Пер. С. Англ. - М.: Дело, 1995. - 704 с.
6. Ніпіаліді О. Прийняття управлінських рішень, аналітичний і інформаційний аспект // Наукові записки. 2001. - №7. - с. 176 - 178.
7. Практический менеджмент. Методы и приемы деятельности руководителя / Авт - сост. Н. Е. Сальков. - Д. - "Станкер", 1998. - 448 с.
8. Тарнавська Н. П., Пушкар Р. М. Менеджмент: теорія та практика: Підручник для вузів. - Тернопіль: Карт-бланш, 1997. - 456 с.
9. Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник. - К.: Вища школа, 1995. - 351 с.
10. Шегда А. В. Основи менеджмента: Учебное пособие. - К. - Издательство "Знания", КОО, 1998. - 512 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...