WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Особливості прогнозування місцевих податків і зборів. Податкове планування у системі корпоративного податкового менеджменту - Контрольна робота

Особливості прогнозування місцевих податків і зборів. Податкове планування у системі корпоративного податкового менеджменту - Контрольна робота


КОНТРОЛЬНА РОБОТА
З ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
на тему:
Особливості прогнозування місцевих податків і зборів. Податкове планування у системі
корпоративного податкового менеджменту
1. Особливості прогнозування місцевих податків і зборів
Система місцевих податків і зборів в Україні є складовою частиною податкової системи держави і необхідним атрибутом місцевого само-врядування, оскільки оцінюється як самостійне джерело доходів місцевих бюджетів.
Декретом Кабінету Міністрів України від 20.05.93 "Про місцеві по-датки і збори", який має силу Закону, визначено, за що справляються місцеві податки і збори, їх граничні розміри, об'єкти оподаткування, джерела сплати. Особливість місцевих податків і зборів полягає в тому, що вони запроваджуються рішенням органу місцевого самоврядування. Цей же орган по кожному платежу розробляє і затверджує положення, яким визначається порядок сплати і перерахування до місцевого бюджету податків і зборів відповідно до переліку і в межах установлених граничних ставок.
З метою стимулювання розвитку малого підприємництва в Указі Президента від 28 червня 1999 року №761/99 "Про впорядкування механізму сплати ринкового збору" визначено поняття "ринкового збору", встановлено його платників, ставки та механізм справляння.
Згідно зі статтею 15 Закону України "Про систему оподаткування" до місцевих податків і зборів віднесено два місцеві податки і дванадцять місцевих зборів.
Відповідно до цієї ж статті вказаного Закону України комунальний податок, ринковий збір, збір за припаркування автотранспорту, збір за видачу ордера на квартиру, збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг, збір з власників собак є обов'язковими для встановлення сільськими, селищними та міськими радами за наявності об'єктів оподаткування або умов, з якими пов'язане запровадження цих податків і зборів.
Державне планування податкових платежів відбувається при розробці плану державного бюджету на майбутній період. Головним при цьому є аналіз виконання бюджету за попередній період, витрат держави та розрахунок витратних статей бюджету на майбутній період. Дохідна частина бюджету розраховується, виходячи з витратної частини.
Планування податкових платежів місцевими органами самоврядування має свої особливості:
1. Перелік місцевих податків, обов'язкових платежів і зборів, їх максимальні ставки визначаються централізовано на державному рівні. Конкретні розміри податкових платежів по кожному податку встановлють місцеві органи влади.
2. Місцеві податки і збори становлять незначну частку в структурі доходів місцевих бюджетів. Основна частка коштів на покриття витрат місцевих органів влади надходить з державного бюджету.
3. Затвердження місцевих бюджетів, в силу їх залежності від дотацій з державного бюджету, відбувається після визначення всієї допомоги, на яку можуть розраховувати місцеві органи самоврядування.
4. Нестабільність ставок оподаткування. Це негативно впливає на планування податкових платежів і на розвиток підприємництва в регіоні.
5. Визначення розмірів податкових платежів з боку місцевих органів самоврядування має переважно суб'єктивний характер.
Розробка податкового прогнозу (плану) на державному рівні складається з чотирьох етапів.
Перший етап - регіональна оцінка прибутковості власності, визначення потреб у технічному оновленні галузей і підприємств, переспеціалізація регіону, рівень доходів населення та їх динаміка, ресурсна база та ступінь задоволення потреб у ресурсах, кількість та обсяги експортно-імпортних зв'язків, виробнича та соціальна інфраструктура. На підставі цієї інформації проводиться розрахунок економічного, соціального, фінансового та податкового потенціалу регіону.
Другий етап - розробка плану податкових надходжень з урахуванням темпів економічного зростання регіону. Визначення розміру податкових надходжень дає змогу більш чітко з'ясувати співвідношення між потребами регіонального бюджету та прогнозними надходженнями з метою визначення подальшої податкової політики та удосконалення податкового законодавства.
Третій етап - прогнозування зміни вартості регіональної власності за рахунок проведення інвентаризації всього ресурсного потенціалу, визначення ступеня забезпечення власних потреб за рахунок ресурсів регіонів і можливості утворення на території залишків, внесення різних коректив щодо узгодження державних, корпоративних та особистих інтересів.
Четвертий етап - розрахунок загального розміру дефіциту бюджету, в тому числі й регіонального, та прогнозування економічних наслідків, до яких належать рівень інфляції, зміна індексів цін, кон'юнктура ринку тощо.
Головна мета державного планування податкових платежів - визначення обсягів фінансових ресурсів по платниках податків для централізації грошових коштів у загальнодержавному бюджеті.
На всіх рівнях управління планування податкових платежів здійснюється наступними методами.
1. Загальні методи планування, які можуть застосовуватись для планування будь-яких показників і процесів. До них належать балансовий, експертних оцінок, економіко-математичні тощо.
2. Особливі методи, які дають можливість досягти найбільшого ефекту. Основні з них:
1). Методи кореляції та регресії, якими користуються при розрахунку планів податкових платежів на підставі встановлення взаємозв'язків між різними чинниками або їх групами. За їх допомогою тенденції, що були в попередньому періоді, переносяться на майбутній період. Найбільший ефект досягається при застосуванні комп'ютерів та іншої обчислювальної техніки.
2). Економіко-статистичні методи. До них належать методи теорій ігор, масового обслуговування, стохастичного програмування тощо. Найчастіше вони застосовуються при визначенні обсягів пропозиції товарів, зміні цін та їх структури, стану податкової

 
 

Цікаве

Загрузка...