WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Податкове прогнозування і планування – складова частина державного податкового менеджменту. Оптимізація податку на прибуток - Контрольна робота

Податкове прогнозування і планування – складова частина державного податкового менеджменту. Оптимізація податку на прибуток - Контрольна робота

будь-яких показників і процесів. До них належать балансовий, експертних оцінок, економіко-математичні тощо.
2. Особливі методи, які дають можливість досягти найбільшого ефекту. Основні з них:
1). Методи кореляції та регресії, якими користуються при розрахунку планів податкових платежів на підставі встановлення взаємозв'язків між різними чинниками або їх групами. За їх допомогою тенденції, що були в попередньому періоді, переносяться на майбутнійперіод. Найбільший ефект досягається при застосуванні комп'ютерів та іншої обчислювальної техніки.
2). Економіко-статистичні методи. До них належать методи теорій ігор, масового обслуговування, стохастичного програмування тощо. Найчастіше вони застосовуються при визначенні обсягів пропозиції товарів, зміні цін та їх структури, стану податкової дисципліни.
3). Метод варіантної розробки плану. При цьому методі розробляється кілька варіантів плану й поступово відхиляються ті з них, які дають негативний результат. Врешті-решт, залишається тільки один план, найсприятливіший для підприємства в певних умовах.
4). Детерміновані моделі - насамперед лінійного та кількісного про-грамування. Ці методи застосовуються, коли діє багато змінних чинників, між якими встановлюються взаємозв'язки, й потрібно визначити найоптимальніший варіант.
На підприємстві виділяють три рівні планування - стратегічне, поточне та оперативне. Кожний з них має свою мету, завдання та форми реалізації.
Стратегічне (податкове планування здійснюється на період від одного року й більше (як правило, на період не більший ніж три роки). Його мета - визначення податкової стратегії на майбутній період на підставі загальної економічної стратегії підприємства і його мети.
Головне завдання стратегічного планування - це підвищення добробуту власників підприємства за рахунок збільшення отриманих доходів та прибутку і зменшення податкових платежів, які є частиною загальних витрат підприємства.
Розробка стратегічного плану податків тісно пов'язана з податковою політикою підприємства та з іншими стратегіями. Розробка стратегії податкових платежів, як частина загальної фінансової стратегії, складається з шести етапів.
На першому етапі визначається загальний строк дії стратегії податкових платежів. Цей етап залежить від періоду та умов дії загальної економічної стратегії та загальної державної податкової політики, її передбачуваність, стабільність законодавчої бази, постійність загальної економічної політики держави. Цей етап в умовах перехідного періоду до ринкової економіки в Україні, становить один - два роки.
На другому етапі досліджуються зовнішні чинники, які впливають на податкові платежі підприємства. Насамперед це стосується законодавчої бази держави, її стабільності та напрямів економічної політики держави. Особливого значення набувають зміни кон'юнктури ринку, в тому числі й фінансової, зміни у світовому економічному середовищі, системі оподаткування в інших країнах.
На третьому етапі формуються стратегічні цілі податкової політики підприємства. До них належать підвищення добробуту власників і співвласників підприємства, рівня прибутковості продукції та підприємства тощо. На підставі цього і визначається стратегічна мета податкової політики - зменшення податкових платежів, їх оптимізація, сплата податків у розмірах, які можуть бути відносно постійними протягом певного періоду, та ін
На четвертому етапі розробляється податкова політика, плани по окремих видах податків і напрямах діяльності. Залежно від напряму діяльності підприємства визначається податкова політика, перелік податкових платежів, зборів та обов'язкових платежів, а також визначається можливість диверсифікації напрямів діяльності й залежно від цього - можливість зміни податкової політики підприємтва. На цьому етапі розробляються плани податкових платежів по окремих видах податків, визначаються можливості їх зменшення при зміні напрямів діяльності.
На п'ятому етапі розробляються різні заходи щодо досягнення стратегії податкової політики та її реалізації, а також визначаються система керівництва та склад виконавців стратегії, цілі, завдання та напрями діяльності. Податковий менеджмент окреслює коло виконавців і ступінь їх відповідальності, розробляється система стимулювання виконавців.
На шостому етапі оцінюється ефективність розробленої стратегії податкової політики. З цією метою здійснюється:
o узгодження стратегії податкових платежів із загальною економічною стратегією підприємства, стратегією його розвитку;
o відповідність прогнозованого розвитку навколишнього екологічного середовища фактичним змінам;
o визначається співвідношення цілей. завдань і стратегій, а також їх спрямованість і можливість виконання;
o реалізація стратегій податкових платежів. При цьому оцінюється рівень кваліфікації податкових менеджерів та їх досвід;
результативність розробленої стратегії.
Обрахування бази оподаткування та прогнозування і забезпечення надходжень податків і обов'язкових платежів здійснюється по таких видах доходів:
податок на додану вартість;
акцизний збір;
податок на прибуток підприємств;
прибутковий податок з громадян;
плата за землю;
податок з власників транспортних засобів;
платежі за використання природних ресурсів (плата за спеціальне використання лісових ресурсів, прісних водних ресурсів, надр при видобуванні корисних копалин);
платежі підприємств нафтогазопромислового комплексу;
податок на промисел;
збір на геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок дер-жавного бюджету;
державне мито;
місцеві податки і збори;
надходження до Фонду для ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення;
збір на обов'язкове страхування на випадок безробіття до державного фонду сприяння зайнятості населення;
інші доходи.
Обрахунок бази оподаткування та прогнозування надходжень доходів, перелічених в пункті 3 цих вказівок складаються на підставі:
- основних напрямків економічного і соціального розвитку території;
- облікових даних про кількість платників по кожному виду доходів, суми нарахованих платежів з врахуванням пільг;
- діючих ставок справляння податків і обов'язкових платежів;
- нових законодавчих актів, що вводяться в прогнозованому періоді;
- прогнозних розрахунків окремих підприємств, що мають ви-значальне значення в надходженнях;
- розрахунків до доходів бюджету відповідного рівня;
- термінів сплати платежів чи

 
 

Цікаве

Загрузка...