WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Поняття конкурентної переваги. Підтримування конкурентних переваг фірми - Реферат

Поняття конкурентної переваги. Підтримування конкурентних переваг фірми - Реферат

стратегія
o Зростаюча кількість споживачів та покращення відношення споживачів до фірми та її продуктів
o Компанія схоплює тенденції на рику краще, ніж її конкуренти
o Компанія входить в стратегічну групу з найбільш вдалим становищем на ринку
o Компанія концентрується на найбільш швидкозростаючих сегментах ринку
o Сильно диференційовані товари
o Більш низькі витрати
o Рівень прибутку вищий, ніж в середньому на ринку
o Компанія володіє технологічною та інноваційною перевагою
o Творчий, готовий до перемін, менеджмент
o Компанія готова здобути вигоду із сприятливої ситуації
Ознаки конкурентної слабкості
o Компанія стикнулась з конкурентними недоліками
o Конкуренти захоплюють її частку на ринку
o Ріст доходів нижчий, ніж в середньому по ринку
o Нестача фінансових ресурсів
o Падає репутація компанії серед споживачів
o Компанія входить в стратегічну групу з становищем на ринку, що погіршується
o Становище компанії слабке в найбільш перспективних галузях
o Високий рівень витрат
o Компанія є надто малою аби здійснювати вплив на ринок
o Компанія не в змозі протистояти загрозі поглинання
o Низька якість товарів
o Нестача вмінь та здібностей в основних галузях
В таблиці 2 наведені деякі показники, що відображають посилення чи послаблення конкурентної позиції компанії. Проте менеджерам недостатньо лише виявити області посилення чи послаблення конкурентної позиції. Необхідно з'ясувати чи має компанія чисту конкурентну перевагу (чи навпаки) по відношенню до основних конкурентів, а також чи існує можливість укріплення ринкової позиції компанії та збільшення ефективності її діяльності в рамках застосовуваної в даний час стратегії.
Менеджери можуть розпочати оцінку міцності конкурентної позиції компанії з порівняльної оцінки по відношенню до основних конкурентів, беручи до уваги не лише витрати, але й такі важливі з точки зору конкуренції показники як якість товару, послуги, тривалість товарного циклу (час, необхідний для перетворення ідеї в продукт, а потім в ринковий товар). Недостатньо лише виявити рівень витрат компанії, потрібно провести ще і комплексний порівняльний аналіз всіх стратегічно важливих аспектів бізнесу компанії.
Найбільш багатообіцяючий спосіб виявлення того, наскільки міцно фірма утримує свою конкурентну позицію, - це кількісна оцінка в порівнянні з суперниками кожного з ключових факторів успіху та кожного суттєвого індикатора конкурентної сили. В процесі аналізу галузі та конкурентного аналізу виявляються ключові фактори успіху та конкурентні критерії, котрі і поділяють учасників ринку на лідерів та аутсайдерів. Дослідження конкурентів та їх порівняльна оцінка є основою для виявлення переваг та можливостей основних суперників.
Першим кроком є складання переліку ключових факторів успіху в даній галузі та найважливіших показників їх конкурентних переваг чи недоліків (як правило, достатньо 6-10 показників).
На другому етапі проводиться оцінка фірми та її конкурентів по кожному показнику. При цьому бажано використовувати шкалу від 1 до 10, але можна користуватися оцінками сильніше (+), слабше (-) та приблизно одинакові (=), якщо інформації недостатньо та кількісна оцінка є суб'єктивною.
Третій крок полягає в сумуванні оцінок сильних сторін кожного з суперників та розрахунку підсумкових показників їх конкурентної сили.
Четвертий крок - висновки щодо масштабів та ступеню конкурентної переваги чи недоліку та визначення тих сфер, де позиції фірми сильніші та слабші.
Висновки
Знання слабких та сильних сторін компанії необхідне для розробки стратегії, здатної покращити її становище по відношенню до конкурентів в довгостроковій перспективі. В цілому ж, компанія повинна намагатися перетворити свої сильні конкурентні сторони в конкурентні переваги та приймати стратегічні рішення, здатні захистити її від конкурентних недоліків. В той же час оцінка конкурентної сили показує, який суперник може бути найбільш уразливим при конкурентній атаці та які його найслабші сторони. Коли компанія володіє суттєвою конкурентною силою в галузях, в яких конкуренти є слабкими, доцільно подумати про наступ, щоб використати слабість конкурентів.
З якими стратегічними проблемами стикаються фірми?
Заключним аналітичним завданням є визначення стратегічних питань, на яких повинен сконцентруватися менеджмент при формування ефективного стратегічного плану дій. Менеджери повинні
o вивчити всі результати, отримані в процесі проведеного аналізу;
o екстраполювати розвиток стану компанії на перспективу;
o чітко визначити, на чому слід зосередити увагу.
Ні в якому разі не можна занижувати значення цих дій. Без чіткого формулювання проблем, без їх усвідомлення менеджери не можуть приступити до розробки стратегії - хороша стратегія повинна включати план по всім стратегічним питанням, що потребують вирішення.
Для того, щоб точно вказати питання, на вирішенні яких повинна зосередитись компанія, менеджери повинні взяти до уваги наступне:
o Чи прийнятна сьогоднішня стратегія фірми для даної галузі, якщо врахувати вплив рушійних сил?
o Наскільки діюча стратегія фірми відповідає ключовим факторам успіху галузі в майбутньому?
o Чи хороший захист проти п'яти конкурентних сил пропонує існуюча стратегія - особливо проти тих, вплив яких може посилитись?
o В яких ситуаціях існуюча стратегія не може захистити компанію від зовнішніх загроз та внутрішніх слабкостей?
o Чи може наступ одного чи декількох конкурентів зашкодити компанії? Якщо так, то де і як?
o Чи має компанія конкурентні переваги, чи вона повинна працювати аби подолати конкурентнінедоліки?
o Які сильні та слабкі сторони існуючої стратегії?
o Чи необхідні додаткові дії, щоб знизити витрати, отримати вигоду з існуючих можливостей, посилити конкурентне становище компанії?
Відповіді на ці запитання повинні показати, чи може компанія продовжувати реалізацію своєї базової стратегії, вносячи в неї лише незначні зміни, чи вона повинна бути повністю переглянута.
Чим краще стратегія пристосована до зовнішнього оточення та внутрішнього стану компанії, тим менше необхідності в значних змінах її стратегії. З іншої сторони, якщо сьогоднішня стратегія не надто відповідає вимогам майбутнього, то основним завданням для менеджерів повинна стати розробка нової стратегії.
Список використаної літератури:
1. Вітлінський В.В. Ризик у менеджменті. - К.:ТОВ "Борисфен-М", 1996. - 336 с.
2. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. - 3-є изд., перераб. й доп. - М.: Банки й биржи, ЮНИТИ, 1997. - 501 с.
3. Лесів Йосиф. Сучасні методи менеджменту, основані на ринковій економіці. -Ужгород :Карпати, 1994. - 254 с.
4. Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг: Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 1998. -223с.
5. Маркова В. Д., Кузнецова С. А. Стратегический менеджмент. Курс лекций. - М.: ИНФРА, 1999.-289с.
6. Метод експрес-аналізу рівня конкурентоспроможності продукції // Економіка України, №2 (лютий) 1998 р., с. 80-82.
7. Ру Домінік, Сульє Даніель. Управління. - Київ: Основи, 1995. - 322 с.
8. Томпсон А. А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки й реализации стратегии: Учебник для вузов/ Пер. с англ. под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. - М.: Банки й биржи, ЮНИТИ, 1998. - 576 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...