WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Поняття стратегій. Місце стратегій в системі стратегічного управління підприємством - Контрольна робота

Поняття стратегій. Місце стратегій в системі стратегічного управління підприємством - Контрольна робота


КОНТРОЛЬНА РОБОТА
на тему:
"Поняття стратегій. Місце стратегій в системі стратегічного управління підприємством"
ПЛАН
1. Поняття стратегій та їх місце в стратегічному управлінні
2. Особливості виконання стратегії
3. Оцінка і контроль реалізації стратегії
4. Види стратегій та їх характеристика
Використана література
1. Поняття стратегій та їх місце в стратегічному управлінні
Стратегічний менеджмент можна розглядати як динамічну сукупність п'яти взаємопов'язаних управлінських процесів. Ці процеси логічно витікають (чи слідують) один за одним. Однак існує стійкий зворотній зв'язок і відповідно зворотній вплив кожного процесу на інші і на всю їх сукупність.
В цьому полягає важлива особливість структури стратегічного менеджменту. Схематична структура стратегічного управління зображена на мал.1.
Мал.1. Структура стратегічного менеджменту
Поняття стратегія уже щільно увійшло в лексікон управлінської діяльності. Слово "стратегія", в перекладі з грецької означає "мистецтво розгорнення військ в битві", на протязі останніх двадцяти років широко увійшло в теорію практику і менеджмента. З точки зору сучасних уявлень про управління, стратагія це не абстрактний предмет, це сильна ділова концепція плюс набір реальних дій, який здатний привести цю ділову концепцію (бізнес-концепцію) до створення реальної конкурентної переваги.
Після того як визначені місія і цілі, наступає етап аналізу і вибору стратегії. На цьому етапі приймається рішення стосовно того. Як, якими засобами підприємство буде досягати поставлених цілей. Процес вироблення стратегії по праву вважається серцевиною стратегічного менеджменту. Визначення стратегії це далеко не складання плану дій. Визначення стратегії - це прийняття рішення стосовно того, що робити з окремим видом діяльності чи продуктами, як і в якому напрямку розвиватися організації, яке місце замати на ринку.
Стратегія підприємства - це генеральна комплексна програма дій, яка визначає пріоритети і для підприємства проблеми, його місію, головні цілі і розподіл ресурсів для їх досягнення. Вона формулює цілі та основні шляхи для їх досягнення, таким чином, що підприємство має спільний напрямок розвитку. За своїм змістом стратегія розвитку підприємства - це довгостроковий плановий документ, тобто це результат стратегічного планування. В свою чергу стратегічне планування - це процес здійснення цілей на певний період та напрямків діяльності підприємства. Розробка стратегій підприємств - це досить складний і тривалий процес, враховуючи постійну переоцінку і періодичну перевірку вибраних цілей, аналізуючи при цьому стан середовища діяльності самого підприємства.
Загальне уявлення про роль та значення виробничого менеджменту в системі стратегічного управління підприємством показує мал. 1.
В системі управління виробництвом в розрізі стратегічного управління приймаються наступні рішення стратегічного характеру:
" Стратегія товару, яка визначає процес виготовлення (трансформації). Рішення по виробничих витратах, якості і людських ресурсах сильно взаємодіють з конструкцією товару, тобто рішення по цьому товару часто встановлюють нижню межу витрат і верхні границі якості.
" Стратегія процесу - можливості процесу, які доступні для виробництва товару.
" Стратегія вибору місця розташування. Рішення про місце розташування як для виробництва, так і для сервісу можуть визначати успіх виробництва. Помилки зроблені при цьому, можуть зменшувати переваги.
" Стратегія розміщення. Потужності, використання персоналу, постачання і планування складів будуть залежати від стратегії розташування.
" Стратегія людських ресурсів. Людські ресурси - це інтегральна і дорога частина проекту всієї системи. Тому якість робочої сили, потрібні майстерність, навики і витрати на це повинні бути визначені.
Мал. 2. Компоненти місії і стратегії в сфері виробництва
2. Особливості виконання стратегії
Особливість виконання стратегії полягає в тому, що він не є процесом її реалізації, а лише створює базу для реалізації стратегії і досягнення підприємством поставлених цілей. Дуже часто спостерігаються випадки, коли підприємства не в змозі здійснити обрану стратегію. Це буває тому, що або невірно був проведений аналіз і зроблені невірні висновки, або тому, що відбулися непередбачені зміни у зовнішньому середовищі. Однак часто стратегія не здійснюється і тому, що управління не може належним чином залучити наявний у фірми потенціал для реалізації стратегії. В особливості це відноситься до використання людського потенціалу.
Основне завдання етапу виконання стратегії полягає в тому, щоб створити необхідні передумови для успішної реалізації стратегії. Таким чином, виконання стратегії - це проведення стратегічних змін в організації, які переводять її в такий стан, в якому організація буде готова до проведення стратегії в життя.
3. Оцінка і контроль реалізації стратегії
Оцінка і контроль виконання стратегії є логічним завершальним процесом, що здійснюється в стратегічному менеджменті. Даний процес забезпечує стійкий зворотний зв'язок між ходом процесу досягнення цілей і власне цілями, що стоять перед організацією.
Основні завдання будь-якого контролю наступні:
" Визначення того, що і за якими показниками провіряти;
" Оцінка стану контрольованого об'єкта у відповідності з прийнятими стандартами, нормативами чи іншими еталонними показниками;
" Виявлення причин відхилень, якщо такі виявляються в результаті проведення оцінки;
" Здійснення коригування, якщо воно необхідне і можливе.
У випадку контролю реалізації стратегій ці задачі набувають цілком визначеної специфіки, обумовлену тим, що стратегічний контроль спрямований на виявлення того, в якій мірі реалізація стратегії приводить до досягнення цілей підприємства. Це принципово відрізняє стратегічний контроль від управлінського чи оперативного контролю, так як його не цікавить правильність здійснення стратегії чи правильність виконання окремих робіт, функцій і операцій. Стратегічний контроль зфокусований на вияснення того, чи можливо надалі реалізувати прийняту стратегію і чи приведе її реалізація до досягнення поставлених цілей. Коригування по результатах стратегічного контролю може стосуватися як по результатах реалізовуваної стратегії, так і підприємства.
4. Види стратегій та їх характеристика
В умовах ринкових відносин діяльність кожного підприємства (товариства) залежить від конкурентного середовища і зміни коньюнктури товарного ринку з метою досягнення безперервного зростання обсягів діяльності воно повинно формувати власну стратегію розвитку. Види стратегії та їх характеристика показана на рисунку 1 і в таблиці 1.
Рис.1. Види стратегії
Таблиця 1
Характеристика видів базової та альтернативних стратегій
Різновид базової стратегії Критерії визначення характеру стратегії Стратегічні альтернативи
1. Стратегія зростання (наступальна) 1. Об'ємпродаж.
2. Дохід.
3. Частка ринку.
4. Швидкість зростання. " Інтенсифікація ринку: просунення на нові ринки, розширення присутності, географічна експансія.
" Диверсифікація: вертикальна, горизон-тальна, побіжна.
" Міжфірмове співробітництво та кооперація.
" Зовнішньоекономічна діяльність.
2. Стратегія стабілізації (наступально-оборонна) 1. Дохід на об'єм продаж.
2. Дохід на активи.
3. Дохід на акції.
4. Швидкість пожвавлення.
" Економія: ревізія витрат, консолідація, пожвавлення.
" Зрушення: зменшення витрат, поновлення доходу, активізація фінансової

 
 

Цікаве

Загрузка...