WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Сучасна система контролю. Лідерство і управління - Контрольна робота

Сучасна система контролю. Лідерство і управління - Контрольна робота

гнучкість у лідерській поведінці, що визначається на основі діагнозу ситуації в людському колективі і на виробництві.
Альтернативною в менеджерській сітці Блейка-Мутон є трьохвісна таблиця Реддіна, яка розширює двомірну сітку за рахунок додання третього фактора - ефективності.
Центральним елементом в трьохвісній таблиці менеджменту є типології восьми стилів менеджменту, що виникають як вісім можливих комбінацій трьох факторів; турботи про людей, турботи про виробництво, ефективності.
Російський професор Л.Д.Кудряшов, поклавши в основу характерологічні особливості трудової діяльності керівників, виділив вісім стилів лідерства: регламентатор, колегіал, спринтер, об'єктивіст, волокитник, максималіст, організатор і клопотун [2,с.229].
Регламентатор - прагне до повної регламентації роботи підлеглих в посадових інструкціях, приписах, нормативах і ін.
Колегіал - у своїй діяльності відводить важливе місце різним комісіям, зборам, засіданням, нарадам. Тобто вважає,
що ефективне управління можна забезпечити виключно використанням колегіальних форм прийняття рішень.
Спринтер - дуже швидко реагує на зміни ситуації, особливо коли вбачає для себе можливість зробити ділову кар'єру.
Об'єктивіст - постійно посилається на об'єктивні фактори, особливо коли має місце відставання в роботі. Деяка переоцінка об'єктивних факторів робить діяльність лідера малоефективною.
Волокитник - схильний до бюрократичних прийомів в роботі: кожен папір повинен "вилежатися", а кожне рішення - "дозріти".
Максималіст - працює лише з великими проблемами і не визнає дрібних.
Організатор - основну увагу приділяє організаційним питанням (добір і розстановка кадрів, розробка різних планів і завдань тощо), випускаючи з поля зору інші важливі функції управління.
Клопотун - діяльність такого лідера характеризується великою різноманітністю, він старається брати участь у всіх справах, бути присутнім на всіх засіданнях, відвідати протягом робочого дня всі ділянки роботи. Такий керівник не вміє відрізняти головне в роботі від другорядного, а тому "тоне" у поточних справах.
Американський вчений Р.Уотермен пише про три типи лідерів: сторож, маніпулятор коштами, будівельник-перетворювач. Сторожа цілком знаходяться у сьогоденні. Їх основна турбота полягає в тому, що англійські дипломати називають "майстерністю бездіяльності",- вони хочуть бути впевненими в тому, що при них нічого не трапиться. Але оскільки світ все-таки швидко змінюється, то дещо все-таки трапляється, тому їх підприємства хиріють [2,с.231].
Другий тип - маніпулятор коштами. Він зайнятий фінансовими угодами. Може розбагатіти, але не створює ніяких цінностей, нічого не добавляючи до росту валового національного продукту. В кращому випадку, капітали просто переходять з рук в руки, а в гіршому - вони знищуються. Їх часто називають гравцями з чарками.
Третій тип - будівельники, перетворюючі лідери, які йдуть працювати, вірячи, що вони зможуть щось покращити.
Новий тип керівника в американській літературі одержав назву "парадоксального керуючого". Як особистість він може бути охарактеризований такими досить суперечливими рисами: твердий, але гнучкий; дуже серйозний, але має почуття гумору; дружелюбний, але вміє зберігати дистанцію; фанатично відданий своїй справі і врівноважений; мрійливий і в той же час реалістичний [2,с.232].
Стиль такого керівника характеризується прагненням відкрито розв'язувати конфлікти, одержувати інформацію про проблеми, що стоять перед організацією, безпосередньо від працівників низової ланки, вмінням слухати співрозмовника і викликати його на відверту розмову, створювати розкуту атмосферу при обговоренні виробничих проблем, впроваджувати нове при збереженні загальної стабільності в організації, уважно ставитись до "неспокійних" працівників, оскільки вони не тільки створюють труднощі, але й допомагають виявити проблеми і недоліки в роботі колективу.
Комплексне вивчення різноманітних стилів лідерства все-таки не дає можливості категорично заявити про ефективність одних стилів і недоцільність інших. Справа в тому, що стиль повинен відповідати вимогам ситуації, що склалася, і, насамперед, стадії розвитку трудового колективу. Одночасно можна говорити про насичення будь-якого стилю деякими рисами, що роблять лідерство більш ефективним.
проблеми лідерства є ключевими для досягнення організаціонної ефективності. З одного боку лідерство розглядається як наявність певного набору якостей у людей, які висувають себе в лідери, з іншого, це процес несилового впливу в напрямку досягнення організацією своїх цілей. На мою думку лідерство перш за все пов'язано з особистісними якостями. Якщо людина володіє цими якостями, або вони закладені в неї з народження, вона зможе ефективно, а головне, не використовуючи формальну владу вести послідовників в правильному напрямку для досягнення спільних цілей.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:
1. Афонин А.С. Основы мотивации труда: организационно-экономические аспекты. К.: МЗУУП. 1994.
2. Волгин А.П. Управление персоналом в условиях рыночной экономики (опыт ФРГ) М.: Дело - 1992.
3. Герчикова И. Н. Менджмент: учебник. - М.:Банки и биржи, ЮНИТИ, 1994.
4. Грачев М.В. Управление трудом. Теория и практика капиталистического хозяйствования. М.: Наука - 1990.
5. Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник / Наук. ред. В.Яцура, Д.Олесневич. - Львів: БаК, 2001. - 624с.
6. Дайновський Ю. Ефективні рішення в мікроекономіці. - Львів:Ініціатива,1997.
7. Джефі Сакс, О. Поварський. Економіка перехідного періоду: уроки для України.// Перклад з англійської О. Пивоварський - К.:Основи, 1996.
8. Жигалов В. Т., Шимановська Л. П. Основи менеджменту і управлінської діяльності: підручник :-К,: Вища школа.- 1994.
9. Завадський Й.С. Менеджмент. - К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997. - 543с.
10. Менеджмент организации. Учеб. пособие/ Румянцева З. П. и др. - М.: ИНФРА-М, 1995.
11. Менеджментчеловеческих ресурсов: обзорная информация/сост. В.И. Яровой; под ред. Г.В. Щекина - К.: МАУУП,1995.
12. Мескон М. Х. , Альберт М. , Хедоури Ф. Основы менеджмента: пер. с англ.- М.: Дело, 1992.
13. Основы управления персоналом. Учебник для вузов/ Под редакцией Генкина. -М.: Высшая школа, 1996.
14. Паркинсон С., Рустомджи М. Искусство управления: Пер. с англ. - К. Савельева - М.:Агенство "ФАИР", 1997.
15. Теория и практика антикризисного управления: учебник для вузов/ под ред. С. Г. Беляева и Кошкина. - М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1996.
16. Фалмер Р. Энциклопедия современного управления (в пяти томах) Т. 3. выполнение как функция управления.- М.: ВИПКэнерго, 1992.
17. Хміль Ф. І. Менеджмент: підручник.-К.: Вища школа, 1995.
18. Цветаев В.М. Менеджмент в сфере найма и обеспечения фирмы кадрами/ Весник С-П университета. (1992. - №12)
19. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации/учебное-практическое пособие - М.: ЗАО "Бизнес-школа", 1997.
20. Щекин Г. В. Основы кадрового менеджмента. Учебник . - К.:МЗУУП, 1993.
21. Щекин Г.В. Планирование и организация работы с песоналом: учебное пособие. - К.: МЗЗУП, 1993.

 
 

Цікаве

Загрузка...