WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Управління персоналом в системі менеджменту (на прикладі Ізюмської філії ВАТ «Харківгаз») - Дипломна робота

Управління персоналом в системі менеджменту (на прикладі Ізюмської філії ВАТ «Харківгаз») - Дипломна робота

галузями і підприємствами у вигляді колективних договорів працівників і підприємців. Вона контролюється в центрі і на місцях, для чого держава створює особливий апарат. Через реалізацію політики прибутків працівники здобувають гарантії збільшення заробітків при підвищенні ефективності (прибутковості) виробництва, а також захист від інфляції. Підприємці отримують соціальну згоду і гарантію від надмірний замах на прибуток. Держава отримує соціально-політичну і економічну стійкість і гарантії зросту бюджетного прибутку.
Профспілки в деяких американських фірмах стали відігравати роль активного партнера в розробці та реалізації соціальних програм. Програми, що розробляються, повинні забезпечувати помітне підвищення продуктивності праці і збільшення стабільності зайнятості.
Відмічаються зміни утримання праці профспілок і їх орієнтація на конструктивну співпрацю за наступними напрямками:
- вироблення погоджень про розподіл прибутку, про визначення ступеню самостійності для місцевих відділів в проведені переговорів щодо визначення питань заробітної плати і умов преміювання;
- розробка стратегії розвитку фірми, яка б передбачала міри, які попереджують скорочення виробництва або його припинення;
- рішення проблем понаднормової роботи та її оплати, використання субпідрядів тимчасової і часткової зайнятості;
- робота по підвищенню кваліфікації і розширенню професіональної підготовки працівників шляхом постійного навчання;
- розроблення нових систем оплати праці, таких, як участь в прибутку;
- створення нових виробничих систем і здійснення контролю якості продукції в рамках фірми в цілому;
- розробка єдиної програми навчання майстрів, керівників нижчого ступеня і заводських профспілкових лідерів.
Крім того, профспілки проводять особисті дослідження сучасних систем організації праці, вироблення і надання керівництву фірми альтернативних пропозицій щодо нових форм організації праці. Вони також беруть на себе відповідальність за пошук компромісів і прийняття болісних для фірми рішень.
Профспілки надають важливе значення отримання права доступу до бухгалтерських книг фірми і можливості контролю з допомогою незалежних експертів за комерційними операціями фірми.
Одним із важливих напрямків соціально-економічної політики є соціальне забезпечення працівників.
В США отримала значний розвиток система пенсійних і страхових фондів. Діє до 1,5 тис. Великих пенсійних фондів, а кількість пайщиків склала 68 млн. чоловік, або 52% самодіючого населення. Згідно з законом від 1974 р. про забезпечення прибутків найнятих робітників після їх звільнення стали засновуватися внутрішні фірмові пенсійні фонди на основі контрактів між працівниками і підприємцями. Згідно з контрактом обидві сторони роблять внесок в пенсійний фонд, причому внески підприємців можуть або бути фіксованими, або складати певний відсоток від прибутку фірми. На сонові прийнятого в 1986 р. доповнення до закону 1974 р. пенсійні виплати повинні гарантуватися навіть в разі припинення дії пенсійного фонду.
Для забезпечення гарантії пенсійних виплат було створено спеціалізовану корпорацію, яка розглядає всі випадки припинення виплат адміністрацією фірми і у випадку недостачі засобів в пенсійному фонді зобов'язує адміністрацію продовжувати виплати за рахунок інших засобів. На ці цілі може бути направлено до 30% капіталу фірми. Якщо цих засобів недостатньо, корпорація створює виплати зі своїх засобів. [6,с.486]
1.4. Організація праці управлiння персоналом
Важливість правильної організації робочого місця співробітника пояснюється тим, що на ньому чоловік проводить третину свого свідомого життя. Тому потрібно подумати про планування, дизайн, меблі і устаткування робочого місця, так як все це впливає на продуктивність праці, наш настрій і здоров'я. Процес роботи завжди являє собою сукупність конкретних дій працівника на робочому місці. Продуктивність праці прямо пропорційно залежить від організації робочих місць.
Робоче місце - просторова зона, оснащена технічними засобами, в якій здійснюється трудова діяльність працівників, які спільно виконують роботу або операції.
Організація робочого місця - сукупність заходів по оснащенню робочого місця засобами і предметами праці і їх розміщення в визначеному порядку.
Робоча зона - частина простору робочого місця, обмежена крайніми точками досяжності рук і ніг працюючого зі зрушенням на 1-2 кроки від умовного центру робочого місця.
Планування робочих місць - схеми розміщення співпрацівників, меблі і технічних засобів в приміщенні.
Класифікацією робочих місць в залежності від ряду факторів показано на рис.1.3.
Мета раціонального розміщення персоналу полягає в тому, щоб зменшити час, необхідний для виконання роботи, усунути непотрібні переміщення службовців, забезпечити добрі умови праці і зменшити напругу і втому співробітників, найбільш економно використовувати площі і максимально підвищити продуктивність праці персоналу.
Робочі місця
Ознаки класифікації Характеристики
Категорія
працівників
Робочі Службові Спеціалісти Керівники
Число працівників
індивідуальні Колективні
Рівень механізації
ручні механізовані автоматизовані
Робоча поза
сидячі стоячі Змінні
Місце розташування
приміщення на вулиці на висоті під землею
Рівень рухомості
стаціонарні пересувні Змінні
Ступень спеціалізації
спеціальні Універсальні
Вид виробництва
основні допоміжні обслуговуючі
Число змін
однозмінні Багатозмінні
Умови праці
нормальні монотонні шкідливі Важкі
Рис.1.3 Класифікація робочих місць
Для підвищення продуктивності праці та ефективності управлінських рішень велике значення має наукова організація управлінської праці. Це комплекс різноманітних заходів, які можуть розподілити на наступні напрямки:
- розподіл, спеціалізація і кооперуванняпраці;
- ефективний підбір і розстановка кадрів;
- планування і організація процесів управлінської праці в усіх лапках управління;
- удосконалення інформаційного, документаційного, технічного і нормативного забезпечення;
- нормування праці;
- організація і оснащення робочих місць;
- оцінка результатів індивідуальної і колективної праці;
- стимулювання праці.
Кожен з перечлічених напрямків забезпечує один з аспектів підвищення продуктивності управлінської праці, але очікуваний результат можливо досягнути лише при його комплексній, сукупній реалізації.
Так, розподіл і кооперація праці є природним результатом розвитку і удосконалення управління. В наш час розрізняють три принципу розподілу праці в управлінській сфері: функціональний (планування, контроль і т.д.), технологічний (за видом діяльності: адміністративна, інформаційна, інженерна і т.д.) і кваліфікаційний ( за ступенем складності праці, наявності елементів творчості та ін.).
Раціональна організація робочих місць

 
 

Цікаве

Загрузка...