WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Управління персоналом в системі менеджменту (на прикладі Ізюмської філії ВАТ «Харківгаз») - Дипломна робота

Управління персоналом в системі менеджменту (на прикладі Ізюмської філії ВАТ «Харківгаз») - Дипломна робота

управління повинно узгоджуватись із масштабами діяльності апарату управління, чисельністю персоналу, спеціалізацією підприємства та іншими умовами. Таке скорочення зайвих ланок у ВАТ "Харківгаз" повинне позитивно позначатись на результатах діяльності. Ефективним буде в товаристві укрупнення окремних підрозділів апарату управління, наприклад, можна створити єдину планово-фінансову службу, на базі планово-економічного відділу і бухгалтерії.
5. Принцип раціональної норми управління - закріплення за керівником такої кількості підлеглих осіб і структурних підрозділів, за якої забезпечувалася б керованість підприємства при встановленій тривалості робочого дня. У ВАТ "Харківгаз" недотримання раціональної норми управління негативно впливає на результати виробничо-фінансової діяльності. Дотримуючись раціональної норми управління можна уникнути таких факторів, як зниження обґрунтованості рішень, які приймаються без повного врахування потрібної інформації; запізнення у прийнятті управлінських рішень; збільшення тривалості робочого дня керівника і знижується якість його праці.
6. Принцип співставності прав, обов'язків і відповідальності - означає, що кожен структурний підрозділ, з одного боку повинен мати достатні повноваження, щоб ефективно виконувати свої обов'язки, а з другого - має бути чітко окреслена відповідальність за конкретні результати діяльності. У ВАТ "Харківгаз" недостатній обсяг обов'язків та відповідальності створюють ситуацію, за якої помітно знижується ефективність діяльності структурного підрозділу.
Для того, щоб уникнути недоліків управління персоналом у ВАТ "Харківгаз", потрібно правильно формувати структурні підрозділи апарату управління - це призведе до дотримання мінімально допустимої чисельності працівників по кожній функції; здійснювати комплектування посадового і кількісного складу персоналу управління з урахуванням типових штатів; штатних нормативів, типового складу посад, норм обслуговування, норм керованості і нормативів чисельності.
ВАТ "Харківгаз" повинне досягати ефективності за рахунок розробки і прийняття найбільш раціональних рішень технічних технологічних, економічних, організаційних, соціальних та інших питань, приймати рішення на основі багатоваріантних розрахунків і неухильно впроваджувати їх у життя. Тоді формування структурних підрозділів апарату управління ВАТ "Харківгаз" буде сприяти ефективності роботи персоналу товариства.
ВИСНОВКИ
В процесі виконання випускної роботи були досліджені теоретичні та практичні аспекти управління персоналом на підприємстві. Акцентовано увагу на питання: сутність та структура управління персоналом; стилі та методи управління персоналом; соціально-психологічні аспекти управління персоналом; організація праці управління персоналом; особливості управління персоналом за кордоном.
Практичні аспекти було проаналізовано на прикладі дослідження Ізюмської філії ВАТ "Харківгаз". Філія є структурним підрозділом відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Харківгаз" і відноситься до галузі нафтогазової та нафтопереробної промисловості і підпорядкується Національній акціонерній компанії "Нафтогаз".
Метою діяльності філії згідно положення про Ізюмську філію ВАТ "Харківгаз" є безпечне та безперебійне газопостачання підприємств всіх форм власності та населення.
В процесі аналізу виявлено, що Ізюмська філія ВАТ "Харківгаз" має високі показники щодо управління персоналом.
З метою удосконалення управління персоналом рекомендовано:
- розрахувати чисельність персоналу;
- створити підрозділи апарату управління за функціональною і галузевою ознакою;
- визначити сфери діяльності і компетенції структурних підрозділів;
- дотримуватися раціональної норми управління.
Оцінюючи потреби у кадрах у ВАТ "Харківгаз",потрібно враховувати ефективне навантаження працівників з метою оптимального використання коштів, пов'язаних з оплатою праці, можливістю залучення спеціалістів, що мають високу кваліфікацію. Це дасть можливість підвищити ефективність управління персоналом ВАТ "Харківгаз" закріпити за кожним підрозділом конкретні функції, створити передумови, щоб персонал підрозділу краще відчував результати своєї праці і відповідальність за свою діяльність.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Белицкий Н.П., Велесько С.Е., Ройш П. Управление персоналом. - Мн. 2002.
2. Веснин В.Р. Основы менеджмента. - М., 1996.
3. Вихановский О.С., Наумов А.И. Менеджмент- Учебник -3-е изд. - М.: Изд. МГУ, 1995.
4. Вихановский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, прогресс: Учебник - М.: Изд. МГУ, 1995.
5. Гергикова И.М. Менеджмент: Учебник, 2-е изд.- М.: Банки и биржи, 1995.
6. Гергикова И.М. Менеджмент: Учебник, 3-е изд. перераб. и дополненное. - М.: ЮНИТИ, 2001.
7. Глухов В.В. Основыменеджмента: Уч. пособие-СПб: Специальная литература, 1995.
8. Заводский И.С. Менеджмент: Том 1. 2-е видання. - К, 1999.
9. Казанцев А.К., Подлесных В.И., Серова Л.С. Практический менеджмент- М.: ИНФРА - М., 1998.
10. Карданская Н.Л. Принятие управленческого решения. - М.: ЮНИТИ, 1999.
11. Кибанов А.Я. Основы управления персоналом: учебник. - М.: ИНФРА-М, 2002.
12. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник. 3-тє видання, перероб. і доповнене. - К., 2002.
13. Колот А.М. Мотивація, стимулювання і оцінка персоналу. - К., 1998.
14. Кузнецов Ю.В., Подлесных В.И. Основы менеджмента. Издательство "Олбис", 2-е изд., 1998.
15. Мартыненко Н.М. Менеджмент фирмы. - К., 1995.
16. Менеджмент / Под ред. Ф.М.Русинова. - М., 1998.
17. Менеджмент: Учебное пособие / Под ред. Ю.В.Кузнецова, В.И.Подлесных - СПб., 2001.
18. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М., 1992.
19. Минаев Э.С. Основы теории менеджмента. - М.: МАИ, 1993.
20. Михайлов Ф.Б. Управление персоналом: классические концепции и новые подходы. - Казань, 1994.
21. Основы менеджмента. / Под ред. В.С.Верлоки, Михайлова И.Д. - Харьков: Основа, 1996.
22. Основы менеджмента: Учебное пособие / Под ред. А.М.Радугина - М.: Центр, 1998.
23. Попов А.В. Теория организации менеджмента. - М.: Издательство МГУ, 1991.
24. Румянцева З.П. Соломатин Н.А., Акберин Р.З. Менеджмент организации: Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 1995.
25. Травин В.В., Дятлов В.А. Основы кадрового менеджмента. - М.: Дело, 1995.
26. Управление персоналом организации: Учебник / Под ред. А.Я.Кибанова-М.: ИНФРА-М, 1997.
27. Управление персоналом / Под ред. Т.Ю.Базарова , Б.А.Еремина - М.: ЮНИТИ, 2002.
28. Уткин Э.А. Управление фирмой. - М.: АКАЛИС, 1996.
29. Хміль Ф.І. Менеджмент: Підручник. - К., 1995.
30. Чернышев В.Н. Человек-персонал в управлении. - СПб.: Энергоатомиздат, 1997.
31. Что необходимо знать менеджеру: Учебное пособие / Под ред. В.С.Верлоки. - Х., 1994.
32. Шегда А.В. Основы менеджмента.:Учебное пособие. - К.: Знання, 1998.
ДОДАТКИ

 
 

Цікаве

Загрузка...