WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Розвиток підприємницької діяльності в Україні та її місце в системі менеджменту - Курсова робота

Розвиток підприємницької діяльності в Україні та її місце в системі менеджменту - Курсова робота

оперативно вирішувати будь-які питання повсякденної діяльності. У Банку відпрацьовується ефективний механізм добору кадрів, ретельного вивчення ділових та особистих якостей кадрів.
За минулий рік значно оновився кадровий склад Центрального апарату та філій, поліпшився його якісний та професійний рівень.
35,8% працівників банку мають вік до 35 років, 82,9% мають вищу освіту. Двадцять один співробітник банку має учений ступінь кандидата наук. Активізується робота з оптимізації чисельності персоналу та приведення її відповідності до вимог щодо продуктивності та ефективності праці. Станом на 01.01.2004р. персонал АКБ "УКРСОЦБАНК" налічував (з урахуванням філій) 8126 чол., з них у Центральному апараті - 504 чол.
Загальна чисельність персоналу: 83 чоловіка.
По філіям у Київській області:
Вишнева філія - 26 чоловік
Ірпінська філія - 20 чоловік.
Бучанська філія - 33 чоловік.
Білоцерківська філія - 47 чоловік.
Броварська філія - 28 чоловік.
Одним із пріоритетних напрямків діяльності є формування постійно діючої системи підвищення кваліфікації персоналу на базі власного навчального центру.
Основна увага приділяється підготовці керівників підрозділів, персональних менеджерів по роботі з корпоративною клієнтурою, фахівців з продажу продуктів та послуг банку, маркетингу, банківських технологій. З метою розвитку платних послуг буде продовжено централізоване навчання фахівців в області валютного контролю, документальних операцій, фінансування зовнішньоекономічної діяльності, довірчого управління, брокерських та агентських послуг.
При цьому кадрова політика банку залишається незмінна - дорожити своїми співробітниками, створювати умови для розвитку та ефективної реалізації їх професійних здібностей.
4.3. Основні показники обсягів діяльності АКБ "Укрсоцбанк"
Загальна кількість клієнтів сягнула позначки 314 тис. чоловік. У 2003 р. число юридичних осіб, що користувалися послугами банку, зросло до 93,9 тис. До клієнтської бази 1 АКБ "Укрсоцбанк" було залучено чимало відомих підприємств і організацій, як-от: ПП "ТНК-Україна", ЗАТ ВО "Київ-Конті", система Держкомрезерву України, НАСК "Оранта", ПП "Лукойл Україна", "Житло-lнвест", "Позняки-Жил-Буд", "Союз-Віктан", Запорізький алюмінієвий комбінат та ін. Банк активізував роботу і з індивідуальними клієнтами - їх кількість нині становить 204 тис.
Завдяки проведенню цілеспрямованої і виваженої кредитно-ресурсної політики в 2003 році суттєво поліпшилася структура активів та пасивів Укрсоцбанку. Чисті активи на початок 2003 р. склали 1 983,7 млн. грн. та збільшилися проти відповідного періоду 2002 р. на 277,8 млн. грн. (+14,0%). Обсяг зобов'язань банку зріс порівняно з минулим роком на 17,7% і становив 1614,9 млн. гривень. На 1 січня 2004 року балансовий капітал Укрсоцбанку дорівнював 368,8 млн. грн.
На кінець 2003 р. питома вага строкових коштів клієнтів (без бюджету) становила 28% усіх пасивів банку (проти 17% на 1 лютого 2001 р.). При цьому 21% припадав на строкові кошти фізичних осіб (за рік їх абсолютний розмір збільшився в 1,9 рази), що свідчить про зростання довіри населення до банку.
Протягом 2003 року банк проводив виважену кредитну політику, яка характеризується прийнятним рівнем ризику та достатньо збалансованою структурою кредитних вкладень. Продовжувалося кредитування всіх основних клієнтських груп: корпоративних клієнтів, населення, банків і фінансових компаній. На початок 2004 року величина кредитного портфелю банку становила 1 229 млн. грн., при цьому обсяги кредитів, наданих торік, збільшилися порівняно з 2002 р. у 1,9 рази.
У 2003 р. банк продовжував розвивати іпотечне кредитування, у т. ч. житлового будівництва. Обсяги кредитних вкладень у цю сферу мали позитивну динаміку і склали 48,4 млн. грн.
Чистий процентний доход збільшився порівняно з минулим роком на 22,6 млн. грн. - здебільшого через зростання доходів за кредитними операціями.
Валові доходи за 2003 р. склали 453,3 млн. грн., що на 14,7% більше, ніж у 2002 р. Процентні доходи формують 61,5% валових доходів. Обсяг непроцентних надходжень -174,5 млн. гривень, їх частка в доходах банку зросла до 38,5%.
Комісійні доходи становлять 134,7 млн. грн. та збільшилися проти минулого року на 23,7 млн. грн. Питома вага отриманих комісій у доходах банку -29,7%.
З метою уніфікації програмного забезпечення та можливості проведення єдиної облікової політики в усій філіальній мережі банку в 2002 році було запроваджено Операційний день банку "ProFIX/BANK". Це дозволило скоротити витрати часу на виконання платежів, підвищити рівень надійності та безпеки розрахунків у системі АКБ "Укрсоцбанк".
Згідно за даними останнього національного рейтингу банків, на жовтень 2003 року, про показники діяльності, АКБ "Укрсоцбанк" займає по:
1. Капітал становить 361,50 млн.грн. - банк посідає 4-те місце в банківській системі України.
2. Обсяги активів становлять 5122,93 млн. грн. - 3 - те місце;
3. Обсяг чистих активів становить 2856,29 млн.грн. -4-те місце;
4. Обсяг зобов'язань становить 4741,65 млн.грн. -3-те місце;
5. Обсяги чистих зобов'язань складає 2475,01 млн.грн. - 4-те місце;
6. Обсяг кредитно-інвестиційного портфелю складає 1952,73млн.грн. - 4-те місце;
7. Обсяг депозитів фізичних осіб складає 756,173 млн.грн. - 3-те місце.
8. Депозити юридичним особам -1369,195 млн. грн. -3 місце.
Основні показники діяльності банку наведені у таблицях 2...4 та на рис. 3.
Таблиця 2
Динаміка, склад і структура пасивів комерційного банку
Показник На початок 2003 року На кінець 2003 року Відхилення
тис. грн у% до підсумку тис. грн у% до підсумку тис.грн % За п. п. структури
Зобов'язання 21637 88,61 28560 90,28 6922 95,94 1,67
Капітал 2781 11,39 3074 9,72 293 4,06 -1,67
Всього пасивів 24418 100 31634 100 7216 100 129,6
Таблиця 3
Динаміка, склад та структура активів комерційного банку
Рядок Показник На початок 2003 року На кінець 2003 року
грн у % до підсумку грн у % до підсумку
1 Грошові кошти 651911 2,34 2421244 7,01
2 Залишок на коррахунках 3437931 12,36 7667354 22,20
3 Портфель цінних паперів 2074848 7,46 2075302 6,01
4 Кредитний портфель 16842297 60,57 16197402 46,89
5 Основні засоби 4346971 15,63 5040570 14,59
6 Нематеріальні активи 178653 0,64 196171 0,58
7 Інші активи 275470 0,99 939516 2,72
Всього активів 27808091 100,0 34537559 100,0
Рис. 3. Структура активів АКБ "Укрсоцбанк"
Таблиця 4
Характеристика напрямків діяльності у динаміці
- 01/01/2003 01/07/2004
АКТИВИ
1. Кошти та залишки в НБУ 217858 348092
2. Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та цінні папери, емітовані Національним банком України 81680 29777
3. Кошти в інших банках 185746 297711
4. Цінні папери на продаж 37646 4791
5. Кредити та заборгованість клієнтів 1001981 1147239
6. Інвестиційні цінні папери 28565 58600
7. Довгострокові інвестиції до асоційованих компаній і дочірніх установ 370 9531
8. Основні засоби та нематеріальні активи 274550 272879
9.

 
 

Цікаве

Загрузка...