WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Розвиток підприємницької діяльності в Україні та її місце в системі менеджменту - Курсова робота

Розвиток підприємницької діяльності в Україні та її місце в системі менеджменту - Курсова робота

контроллінг маркетингових рішень і програм:
а) організація компанії;
б) організація маркетингу;
в) оцінка ефективності маркетингових рішень;
г) контроль і аудит маркетингової діяльності: контроль за виконанням річних планів, контроль прибутковості, контроль ефективності, стратегічний контроль, організація ревізій маркетингової діяльності.
Як бачимо, маркетинг-менеджмент формує комплекс довгострокових і короткострокових (оперативних) управлінських впливів (рішень) на всі підрозділи й обличчя, взаємодіючі в сфері маркетингу, а здійснення впливів забезпечує інтенсифікацію маркетингових зусиль по досягненню цілей маркетингу і тим самим запланованих результатів діяльності підприємства.
Управлінські впливи в системі маркетингу-менеджменту розрізняються по напрямках. Вони можуть бути спрямовані на об'єкт, процес і функції.
Як об'єкт може виступати будь-як елемент маркетингової системи: покупець, виробник, товар, посередник, конкурент. Кожен напрямок впливів включає цільові групи і результати цих впливів. Так, при спрямованості на об'єкт (наприклад на товар) формують групу впливу на товар, що може мати такі результати, як поліпшення споживчих властивостей товару, підвищення його якості, поліпшення стилю й іміджу товару, зниження або підвищення ціни товару, висновок товару з ринку і т.д.
Аналогічно формуються напрямки впливів на процес і на функції (Додаток 2).
Планування і здійснення управлінських впливів конкретизуються в розробці маркетингових стратегій і маркетингової політики керування підприємством.
Задачами маркетингу-менеджменту є: розробка перспективної і тактичної маркетингової політики підприємства, організація керування маркетинговими програмами, засобами праці і трудових відносин у сфері маркетингу. У залежності від характеристик базової стратегії, кон'юнктури ринку, галузі підприємництва і стану факторів навколишнього середовища вибирають відповідну модель маркетинг-мікса, а також розробляють комплекс заходів для мотивації персоналу служби маркетингу і маркетологів по сумісництву.
4. Оцінка фінансового стану АКБ "Укрсоцбанк"
4.1. Коротка характеристика і основні цілі банку
Місією АКБ "УКРСОЦБАНК" є прагнення працювати з усіма групами населення, підприємствами будь - якої форми власності в усіх галузях народного господарства та регіонах країни через надання різноманітних послуг.
З метою зміцнення своїх позицій на фінансовому ринку, ввійти у трійку провідних банків України, зорієнтувати свою діяльність на надання пакету традиційних та інноваційних послуг, повною мірою забезпечити потреби клієнтів у фінансових інструментах їх економічного розвитку і підвищення добробуту.
На найближчий час "Укрсоцбанк" встановлює стратегічні установки на перспективу, такі як:
Створення ефективної системи стратегічного управління.
Побудова сучасної клієнто - орієнтованої структури банку:
л впровадження комплексного довгострокового обслуговування клієнта.
л чітке позиціонування банку на ринку з огляду на пріоритетні продукти й галузі при дотриманні умови розвитку банку в якості універсального.
л впровадження конкурентоспроможного механізму просування банківських продуктів.
Вдосконалення системи управління розвитку кадрових ресурсів.
Розробка та впровадження сучасних IT-технологій, здатних максимально підтримувати стратегічні напрямки розвитку банку.
Розробка та впровадження інноваційних фінансових продуктів.
Створення комплексної системи управління ризиками.
Створення адекватної системи бюджетування.
Побудова філіальної мережі, спроможної ефективно конкурувати на регіональних ринках України.
Стратегічна ціль банку на 2004-2005 рр. - підвищити ринкову частку до 6-7% і ринкову вартість банку на 35% відповідно (оцінка через частку активів у сумі чистих активів усіх банків України та через ринкову (аудиторську) оцінку капіталу відповідно).
Також існують загальнокорпоративні не фінансові та фінансові цілі.
Загальнокорпоративні нефінансові цілі:
" Стати системним фінансовим інтегратором на ринку споживчих товарів і послуг України шляхом об'єднання фінансових інтересів виробників, торговців і споживачів за допомогою банківських інструментів.
" Прискорений розвиток VIP-сектора корпоративного бізнесу й бізнесу фізичних осіб (оцінка розвитку по роках через кількість компаній, що обслуговуються, обсяги доходів, залишки на рахунках).
" Розвиток інноваційних послуг (насамперед e-banking).
Загальнокорпоративні фінансові цілі:
" Валюта балансу: не менше 5,2 млрд. грн.
" Капітал: не менше 0,58 млрд. грн. (за даними на кінець 2005р).
Банк має ліцензію майже на всі види банківської діяльності і пропонує клієнтам досить широкий спектр послуг, як для фізичних так і для юридичних осіб.
Ліцензія видана АКБ "Укрсоцбанку", зареєстрованому НБУ 27 вересня 1991 року на право здійснювати банківські операції.
Перелік операцій на які має право здійснювати АКБ "Укрсоцбанк":
1. Операції з валютними цінностями.
2. Емісія власних ЦП.
3. Організація купівлі та продажу ЦП за дорученням клієнтів.
4. Здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб.
5. Перевезення валютних цінностей та інкасація коштів.
6. Операції за дорученням клієнтів або від свого імені тощо.
АКБ "Укрсоцбанк" має велику кількість філій, і кожна з філій має письмовий дозвіл на здійснення банківських операцій.
Київська обласна філія АКБ "Укрсоцбанку" має індивідуальну ліцензію на такі операції:
відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів та банків.
приймання вкладів від юридичних та фізичних осіб.
розміщення залучених коштів від свого імені.
лізинг.
випуск, купівлю та продаж,обслуговування чеків, векселів.
випуск банківських карток.
операції з валютними цінностями.
здійснення операцій на ринку ЦП.
операції за дорученням клієнтів.
довірче управління коштами та ЦП.
Операцій, на які було зупинено ліценцій, у філії нема.
Перелік послуг, які надає "УКРСОЦБАНК":
Відкриття i ведення поточних рахунків
Тарифи
Депозити
Депозитні операції
Пластикові картки
Грошові перекази
Міжнародні розрахунки
Дорожні чеки
Послуги інкасації
Операції на ринку FOREX
Послуга Клієнт - банк
Дорогоцінні метали
Банківські метали
Обмін валюти
Документарнi операції
Прийом платежів від населення
Вексельні операції
Кредитування
Кредитні операції
Індивідуальні сейфи
Цінні папери
Касові операції
Казначейські послуги
Прийом платежів на користь юридичних осіб
Міжнародна діяльність
4.2. Характеристика персоналу
Втілення у життя найскладніших програм функціонування та подальшого розвитку АКБ "УКРСОЦБАНК" відбувається завдяки постійно зростаючому кваліфікаційному та інтелектуальному рівню персоналу.
Розвиток та використання кадрового потенціалу стає основним фактором конкурентоспроможності Банку сьогодні на перспективу.
На перше місце виходять такі якості персоналу, як відповідальність, компетентність та вміння

 
 

Цікаве

Загрузка...