WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Розвиток підприємницької діяльності в Україні та її місце в системі менеджменту - Курсова робота

Розвиток підприємницької діяльності в Україні та її місце в системі менеджменту - Курсова робота

Посіб. з економіки. - Кам'янець-Подільський: Абетка-Нова, 2003. - 164 с.
9. Гріфін Рікі В., Яцура В Основи менеджменту: Підруч. для студ. екон. спец. - Л.: БаК, 2001. - 624 с.
10. Добжанський Р.В. Роль держави у підтримці та розвитку малого та середнього бізнесу європейських країн та перспективи України. - К.: Редакції загальнопедагогічних газет, 2003. - 115 c.
11. Донець Л.І. Підприємництво в умовах трансформації економіки в Україні: мотивація, маркетингова орієнтація, ефективний менеджмент / Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі. - Донецьк: Джерела, 1999. - 343 с.
12. Економіка і підприємництво: стан та перспективи: Зб. наук. праць / Київський національний торговельно-економічний ун-т / А.А. Мазаракі (ред.кол.). - К.: КНТЕУ, 2003. - 280 с.
13. Злупко С.М. Економічна історія України: Метод. матеріали для викладачів і студ. ун- ту / Львівський держ. ун-т ім. І.Франка. - Львів, 1996. - 405 с.
14. Кісь Я.І., Педич В.П., Шокалюк О.І. Історія України: Курс лекцій (у запитаннях і відповідях) / Інститут менеджменту та економіки. - Івано-Франківськ, 2002. - 316 с.
15. Клочко В.П., Гаркавко В.К. Історія економічних вчень. Історія економічних вчень в Україні і українська економічна думка: Курс лекцій для студ. ф-ту "Економіка і менеджмент" / Національний держ. ун-т харчових технологій. - К.: НУХТ, 2002. - 83 с.
16. Кредісов В.А. Підприємництво в Україні: суть, типи та умови формування. - К.: Знання України, 2003. - 68 с.
17. Лупенко Ю.О., Баліцька В.В., Мельник В.О., Демченко С.М. Розвиток підприємництва в Україні. - К.: Нора-друк, 2003. - 246 с.
18. Луцій О.П. Основи маркетингу: Конспект лекцій - К.: Вид-во ЄУФІМБ, 2000. - 45 с.
19. Орищак Я. Основи курсу "Макроекономіка": Лекції, семінарські заняття та завдання для самостійної роботи. - Т.: Підручники і посібники, 2001. - 120 с.
20. Сизоненко В.О. Підприємництво: Підручник. - К.: Вікар, 1999. - 435 с.
21. Тимочко Н.О. Тексти лекцій з курсу "Економічна історія України" / Київський національний економічний ун-т. Кафедра історії економічних учень і економічної історії. - К.: КНЕУ, 2002. - 131 с.
22. Франчук В.І. Основи менеджменту: Навч. посібник. - Львів: Каменяр, 1997. - 95 с.
23. Хміль Ф.І. Основи менеджменту: Підручник. - К.: Академвидав, 2003. - 608 с.
Додаток 1
Класифікація підприємницької діяльності
Ознаки класифікації Характеристика підприємницької діяльності
За сферою діяльності Виробнича Коммерческая Фінансова Сфера
потребления
За організаційно-правовим статусом Без створення юридичної особи Приватне підприємство Фермерське господарство Общество с ограниченной ответственностью
Мале підприємство Змішане товариство Закрите чи відкрите акціонерне товариство Спільне підприємство
За відношенням до власності Індивідуальна (без використання найманої праці) Приватна Державна
За кількістю власників Індивідуальна, приватна Сімейна Колективна Змішана, спільна
За масштабами виробництва і чисельності працівників работников Мале підприємство Середнє підприємство Велике підприємство
За територіальною ознакою Сільська, районна Місцева, обласна Регіональна, національна Закордонна
За галузевою приналежністю Будівельна, текстильна Металообробна, гірничодобувна Харчова, суднобудівна Енергетика, транспорт, зв'язок
Додаток 2
Управлінські впливи в системі маркетингу-менеджменту
Напрямок впливу Об'єкт впливу Результати впливу
На об'єкт Товар
Покупець
Посередники
Конкуренти Поліпшення споживчих властивостей товару; підвищення якості товару; зміна стилю і марки товару; редукція ціни
Ріст числа споживачів; зміна структури роздрібної й оптової торгівлі; реалізація в сфері послуг супутніх товарів
Розвиток власної системи логістики; передача функцій розподілу товару
Збільшення частки організації на ринку; поліпшення якісних показників; ріст продуктивності
На процес Економічні фактори
Психологічні фактори
Соціальні фактори Формування нової політики в області інвестицій, товарної диверсифікованості, посилення інвестиційної політики
Поліпшення відносин з покупцем і персоналом організації
Формування іміджу нового товару
Підвищення задоволеності роботою, ріст заробітної плати, зниження податків, облік соціальної спрямованості ринку
На функції Планування
Керування
Контроль і облік
Аналіз Планування нових методів стратегічного і тактичного планування
Використання позитивних методів управління
Впровадження аудиторських перевірок, створення комплексної системи обліку
Застосування ситуаційного аналізу
Додаток 3
Якісний аналіз персоналу АКБ "Укрсоцбанк"

за п
Прізвище, ініціали працівника
Посада (професія) Стать (чол./жін.) Вік, років Загальний трудовий стаж, Стаж роботи в організації, років Категорія (для спеціалістів) Тарифний розряд
Освіта
Спеціальність
(за дипломом)
Фінансово-аналітичний відділ
1. Климчик О.Н. Начальник відділу Ж. 27 4 4 вища Економіка
2. Галеєєва О,В. Економіст 1 категорії Ж. 45 25 5 І вища Банківська діяльність
Відділ корпоративних клієнтів
3. Рогова Н.Г. Начальник відділу Ж 37 12 6 вища Спеціаліст з маркетингу
4. Третяк О.М. Провідний економіст Ж. 25 5 2,5 вища Спеціаліст з маркетингу
5. Ходаковська Д.В. Економіст 1 категорії Ж 41 16 6 вища Спеціаліст з банківської справи
Відділ кредитування
6. Дроздова Л.Г Начальник відділу Ж. 49 25 10 вища Фінанси і кредит
7. Мелещенко І.П. Головний економіст Ч. 32 7 5 вища Менеджмент у сфері оподаткування
8. Білик І.Ф. Провідний економіст Ч. 24 1 1 вища Менеджмент у сфері оподаткування
9. Грязнова В.В. Начальник відділу Ж. 51 28 6 вища Бухгалтерський облік і аналіз
Продовження таблиці

за п
Прізвище, ініціали працівника
Посада (професія) Стать (чол./жін.) Вік, років Загальний трудовий стаж, Стаж роботи в організації, років Категорія (для спеціалістів) Тарифний розряд
Освіта
Спеціальність
(за дипломом)
10. Ладнова О.М. Провідний економіст Ж. 25 3 3 вища Фінанси і кредит
11. Сергієчко Ю.В. Бухгалтер 1 категорії Ж. 22 3 1 І середня Бухгалтерський облік
12 Пірог М.В. Бухгалтер 1 категорії Ж. 23 2 1 І вища Облік в установах банку
Відділ касових операцій
13. Романенко В.Г. Начальник відділу Ж. 49 25 5 вища Економіка
14. Шманенко В.М. Завідуючий касою Ж. 35 12 5,5 вища Економіка підприємств
15. Павленко О.В. Старший касир -конрролер Ж. 50 21 1,5 вища Облік в установах банку
16. Сопільник О.Ф. Старший касир Ж. 24 1 1 вища Фінанси
17. Плоніш Л.В. Старший касир Ж. 29 8 2 вища Міжнародна економіка
18. Возняк А.Д. Старший касир Ж. 30 10 3,5 середня Облік і аудит
19. Толочин В.П. Старший касир Ж. 29 5 4 вища Облік і аудит
20. Бурмецька А.А. Старший касир Ж. 24 3 1 вища Бух облік в промисловості
21. Кубрак Л.В. Старший касир Ж. 22 1 1 вища Економіка і менеджмент
22. Бровченко М.Ф Старший касир Ж. 36 16 5 вища Бухгалтерський облік

 
 

Цікаве

Загрузка...