WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Розвиток підприємницької діяльності в Україні та її місце в системі менеджменту - Курсова робота

Розвиток підприємницької діяльності в Україні та її місце в системі менеджменту - Курсова робота

Філія самостійно встановлює форми, системи і розміри преміювання працівників за результатами їх атестації і забезпечує розмір оплати праці найманих працівників не менше мінімальної заробітної плати, встановленої Законом України "Про оплату праці". Загальний розмір виплат за результатами праці та преміювання працівників, в тому числі й посадових осіб, здійснюється в межах фонду заробітної праці.
Галузевою Угодою конкретизуються умови оплати праці робітників. Таким чином величина індивідуальних доходів кожного робітника встановлюється окремо, в залежності від того, яка діяльність є для нього переважаючою.
Структура доходу працівника "УКРСОЦБАНКУ":
Дохід співробітника (ДС) складається з постійної та змінної частини:
постійна частина складається з:
- посадового окладу (ДОд) - основна заробітна плата
змінна частина складається із:
- системи надбавок - додаткова заробітна плата: посадова надбавка (ДН), бюджетна надбавка (БН), індивідуальна надбавка (ІН)
- премії (П) - заохочувальні виплати: річної премії (премії філії банку), індивідуальної премії.
Рівні доходу співробітника філіальної мережі представлені у таблиці 5.
Таблиця 5
Рівні доходу співробітника філіальної мережі
Доход співробітника за рівнями доходу
1 рівень 2 рівень 3 рівень
ДС1* ДС2 ДС3
Виконання плану по балансовому прибутку скоригованому (БПС) та плану залучення коштів клієнтів (КРП) з початку року КРП ? 90%
БПС ? 90%
або
80% < БПС < 90%, КРП ? 90%
80% < КРП < 90%, БПС ? 90%
Структура доходу ДОд + ДН ДС1 + БН** + ІН*** ДС2 + п****
Примітки:
* - використовується також в якості технологічного рівня для розрахунку бюджетної надбавки (НБ).
** - бюджетна надбавка має 2 сіткових значення в залежності від рівня виконання показників
*** - застосовується тільки керуючих регіональних філій
**** - річна премія
Питання розвитку соціального партнерства.
Соціальне партнерство - це система правових і організаційних нормативних принципів, структур, процедур (заходів), які спрямовані на забезпечення взаємодії між найманими працівниками, роботодавцями, державними органами влади в регулюванні соціально трудових відносин на національному, галузевому, регіональному, виробничому рівнях.
Метою соціального партнерства є досягнення соціального миру в суспільстві, забезпечення балансу соціально-економічних інтересів трудящих і роботодавців, сприяння взаєморозумінню між ними, запобігання конфліктам і вирішення суперечностей для створення необхідних умов поступального економічного розвитку, підвищення життєвого рівня трудящих.
Гарантією ефективного функціонування механізму соціального партнерства є чітке визначення інтересів кожної з трьох основних соціальних сил суспільства, розумний розподіл ролей і відповідальності за визначення й реалізацію суспільної соціально-економічної політики.
Система соціального партнерства в Україні передбачає проведення переговорів між основними соціальними силами суспільства та укладання угод та колективних договорів.
В філії "УКРСОЦБАНКУ" існує колективний договір між адміністрацією і профспілковим комітетом на 2002 - 2003 роки. Він схвалений на загальних зборах трудового колективу компанії (протокол №1 від 01.04.2002 року).
Розділи колективного договору наступні:
л Загальні положення.
л Трудові та виробничі відносини. Забезпечення зайнятості.
л Оплата праці.
л Охорона праці.
л Гарантія діяльності профспілкового комітету.
л Контроль за виконанням умов договору.
л Відповідальність за порушення і невиконання договору.
л Соціальні пільги і гарантії.
л Гарантії діяльності представницьких організацій працівників.
л Відповідальність сторін, вирішення спорів.
л Контроль за виконанням колективного договору.
В початку кожного року про колективний договір повідомляють кожному працівнику.
Якісний аналіз персоналу АКБ "Укрсоцбанк" представлений у Додатку 3.
Висновки
Для того щоб малий бізнес зайняв, як у багатьох розвинутих країнах, належне місце в економіці, потрібні дві умови: можливість розширеного відтворення капіталу і затребуваність результатів праці.
Світовий досвід свідчить, що практично в усіх розвинутих країнах держава бере активну участь у формуванні та розвитку підприємницької діяльності, підтримці найбільш доцільних і ефективних її напрямів. Навіть у таких країнах, де склалися вікові традиції приватного підприємництва, малий бізнес потребує допомоги й одержує її на основі державних програм підтримки малого підприємництва. Одні країни з розвинутою економікою мають розгалужену та чітко усталену систему державної підтримки малого бізнесу (США, Японія, Німеччина, Франція), в інших - подібна система знаходиться у стадії становлення або розвитку. Враховуючи це, уряд України повинен активніше допомагати становленню малого бізнесу в нашій країні, формуючи відповідну політику щодо його підтримки.
Маркетинг-менеджмент являє собою цілеспрямовану діяльність, зв'язану з процесом забезпечення стійких конкурентних переваг підприємства на ринку, що включає такі стадії, як аналіз навколишньогосередовища, ситуаційний аналіз і прогноз ринку і можливостей потенціалу організації, розробка цілей і стратегій поводження на ринку. планування маркетингових цілей і тактики поводження організації в конкретно сформованій ситуації, розробка плану маркетинга-мікса, здійснення цього плану, тобто організація, керування, контроль за реалізацією маркетингових заходів і оцінку результатів маркетингової діяльності.
?
Список використаної літератури
1. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. - Львів: Світ, 1995. - 294 с.
2. Варналій З.С., Сергійко О.В. Мале підприємництво в країнах з перехідною економікою (проблеми державної підтримки) / Інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України. - К., 1999. - 65 с.
3. Варналій З.С., Сергійко О. В., Хмелевська Л. П. Мале підприємництво України: моніторинг, інфраструктура, кадри / НДІ приватного права і підприємництва Академії правових наук України. - К.: НДІ приватного права і підприємництва АПрН України, 2002. - 60 с.
4. Васенко В.К., Комісар С.Б., Малікова І.В., Полятикіна Л.І., Шалигіна І.В. Основи малого бізнесу і підприємницької діяльності. - Суми: ВАТ СОД видавництво "Козацький вал", 2002. - 185 с.
5. Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практики. - К.: Товариство "Знання" КОО, 2001. - 276 с.
6. Ватаманюк З., Панчишин С., Бандера В., Буняк В., Ватаманюк О. Економіка України. Десять років реформ / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка / Зіновій Ватаманюк (ред.), Степан Панчишин (ред.). - Л.: ЛНУ ім. І.Франка, 2001. - 496 с.
7. Витвицький Я.С., Витвицька У.Я., Данилюк М.О., Устенко А.О., Циглик І.І. Економіка підприємства: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів, які навч. за освітьо-професійною програмою бакалавра з напряму "Економіка та підприємництво" / Інститут менеджменту та економіки. - Івано-Франківськ, 2002. - 320 с.
8. Горленко Г.О., Гільберг Т.Г., Думанська Г.В., Кулик Р.І. Власна справа (основи малого бізнесу):

 
 

Цікаве

Загрузка...