WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Організація кадрової політики Слов’янської ТЕС ВАТ “Донбасенерго” - Курсова робота

Організація кадрової політики Слов’янської ТЕС ВАТ “Донбасенерго” - Курсова робота

"ДОНБАСЕНЕРГО"
2.1. Стисла характеристика підприємства.
ВАТ "Донбасенерго" засновано відповідно до Указу Президента від 4 квітня 1995 року №82/95 "Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексі України" та наказу Міністерства енергетики та електрифікації України від 7 лютого 1996 року №26 шляхом перетворення Державного підприємства "Донбасенерго" у Державну акціонерну енергетичну компанію "Донбасенерго" у формі акціонерного товариства.
Повна назва товариства - Відкрите Акціонерне товариство "Донбасенерго".
Товариство знаходиться: Україна, 84601, м. Горлівка Донецької області, пр.Леніна,11.
Товариство є юридичною особою від дня його державної реєстрації. Воно має свій самостійний баланс, поточні, валютні та інші рахунки в банках, товарний знак та печатку зі своєю назвою.
ВАТ "Донбасенерго" складається із структурних одиниць : Зуєвська ТЕС, Кураховська ТЕС, Слов'янська ТЕС, Старобішевська ТЕС, Електроремонт, Донбасенергоспецремонт, Донбасенергоналадка, Підприємство автомобільного транспорту "Донбасенерго", Енерготорг, Теплоелектропроект, Кураховскомунеенерго, Луганськкомуненерго та Слов'янськкомуненерго. Всі ці структурні одиниці знаходяться у містах Донбасу, вони не є юридичними особами і діють на підставі положень про них. Товариство делегує як Слов'янській ТЕС так і іншим структурним одиницям права та повноваження, необхідні для їх участі в цивільно-правових відносинах. Товариство здійснює контроль за діяльністю Слов'янської ТЕС, дотриманням чинного законодавства, збереженням наданого їм майна та використання фінансових коштів.
Головною метою діяльності Товариства є одержання прибутку для розвитку Товариства та забезпечення інтересів його акціонерів в умовах функціонування єдиної енергосистеми України шляхом ефективного виробництва електричної та теплової енергії, задоволенняння потреб споживачів енергії, згідно з відповідними ліцензіями, виробництва іншої продукції, надання послуг, передбачених Статутом.
Інші види діяльності з метою отримання прибутку можуть здійснюватися, якщо вони сприяють досягненню головної мети.
Предметом діяльності товариства є:
" Виробництво, передача та теплопостачання електричної та теплової енергії.
" Постачання електричної енергії по нерегульованому тарифу.
" Експлуатація електроенергетичних об'єктів, споруд, устаткування та іншого обладнання, згідно з нормативно-технічними документами.
" Контроль за станом експлуатації основного та допоміжного тепломеханічного та електричного обладнання.
" Паливне та матеріально-технічне забезпечення виробництва процесу.
" Надання послуг, які пов'язані з процесом виробництва, передачі, розподілу та постачання електричної та теплової енергії.
" Надання послуг або виробництво продукції, непов'язаних безпосередньо з процесом енерговиробництва.
" Зовнішньоекономічна діяльність по всім напрямкам діяльності Товариства відповідно до діючого законодавства, в тому числі експорт та імпорт електроенергії, послуг, устаткування, приладів, обладнання.
" Участь у сфері банківської діяльності та кредитно-фінансових відносин.
" Соціальна діяльність.
" Проектна та будівельна діяльність.
" Здійснення інших видів діяльності.
Акціонерами товариства є фізичні та юридичні особи, які набули право власності та акції Товариства з додержанням чинного законодавства.
Акціонери мають право брати участь у Загальних зборах акціонерів, голосувати з усіх питань порядку денного безпосередньо або через довірену особу.
Статутний фонд товариства становить 236443010 грн. .Товариство випускає акції на весь розмір статусного фонду та проводить їх реєстрацію відповідно до чинного законодавства.
Управління товариством здійснюють:
1.Загальні збори акціонерів - Вищий орган товариства.
2.Спостережна рада Товариства - орган контролю за діяльністю Правління.
3.Правління Товариства - виконавчо-розпорядчий орган Товариства.[8,с.2-8].
2.2. Аналіз і оцінка менеджменту підприємства
Слов'янська ТЕС ВАТ "Донбасенерго" являється відкритим акціонерним товариством. Знаходиться підприємство в м. Миколаївка Донецької області. Займається виробництвом, передачею та теплопостачанням електричної та теплової енергії.
Відносини у колективі дуже дружні, кожний робітник відповідальний за свою роботу.
Вступаючи у взаємодію з підприємством, робітник цікавиться різними аспектами цієї взаємодії, що стосується того, чим він повинен жертвувати для інтересів підприємства, що, коли, та у яких обсягах він повинен робити в організації, у яких умовах функціонувати в організації, з ким і скільки часу взаємодіяти, що буде давати йому організація й т.п. Установлення органічного сполучення двох цих сторін взаємодії людини й організації є однієї з найважливіших завдань менеджменту, тому що воно забезпечує основу ефективного управління організацією.
Кожний робітник становить основу підприємства, її сутність й її основне багатство. Однак з позицій управління не можна говорити про людину взагалі, тому що всі люди різні. Люди поводяться по-різному, у них різні здатності, різне відношення до своєї справи, до організації, до своїх обов'язків; люди мають різні потреби, їхні мотиви до діяльності можуть істотно відрізнятися. Нарешті, люди по-різному сприймають дійсність навколишніх людей і самих себе в цьому оточенні. Все це говорить про те, що управління людиною в організації винятково складне, але в той же час винятково відповідальне й важливе для долі організації. Менеджер повинен дуже багато знати проробітників, з якими він працює, для того щоб намагатися успішно управляти ними.
Але проблема управління людиною в організації не зводиться тільки до взаємодії працівника й менеджера. У будь-якій організації людина працює в оточенні колег, товаришів по роботі. Вона є членом формальних і неформальних груп. І це робить на неї винятково великий вплив, або, допомагаючи більш повно розкриватися її потенціалу, або придушуючи її здатність й бажання працювати продуктивно, з повною віддачею.
Контролює та направляє фінансову діяльність на підприємстві спостережна рада, економіст, бугалтер.
Зовнішнє середовище може бути визначене в такий спосіб: сукупність умов, що виникають поза залежністю від діяльності конкретного підприємства. Аналіз зовнішнього середовища дає підприємству час для прогнозування, складання плану можливостей і плану на випадок непередбачених обставин, для запобігання загроз. Загрози й можливості можна виділити такі: політичні, економічні, технологічні, соціальні, конкурентні, міжнародні. Деякі фактори в економічному навколишньому середовищі підприємством постійно діагнозується й оцінюється. Серед них рівень зайнятості, темпи інфляції, стабільність долара США, податкова ставка. Наприклад, підвищення курсу долара приведе до підвищення цін, що позначиться на купівельній спроможності клієнтів, але в той же час ріст безробіття послужить залученню працівників на підприємстві.
Вплив соціокультурних факторів дуже добре простежується в роботі підприємства Слов'янської ТЕС ВАТ "Донбасенерго". У

 
 

Цікаве

Загрузка...