WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Організація кадрової політики Слов’янської ТЕС ВАТ “Донбасенерго” - Курсова робота

Організація кадрової політики Слов’янської ТЕС ВАТ “Донбасенерго” - Курсова робота

розглядають на кваліфікаційних комісіях цехів на підставі заяви робітника, який пройшов навчання та склав кваліфікаційні іспити, а також на підставі представлення керівника. Підвищення розрядів проводять при отриманні об'єму робіт співпадаючого розряду у випадках, коли середній розряд робіт перевищує розряд робітника.
Також до компетенції відділу кадрів стосовно питань підготовки та навчання входить ділове листування з навчальними закладами та їх факультетами підвищення кваліфікації, підписують накази на навчання певних працівників і підписуються договори з навчальними закладами. [2, с.3].
В четвертому напрямку розробляється мотиваційний механізми підвищення зацікавленості і задоволеності працею.
В сфері матеріального винагородження за результати праці премірують робітників Слов'янської ТЕС згідно з Положенням, затвердженим керівником підприємства. Робітникам та службовцям, добре виконуючим свої трудові обов'язки, новаторство, покращення якості продукції та праці використовуються різноманітні винагороди, як моральні так і матеріальні, а також надаються пільги у різних сферах обслуговування.
Відділ кадрів пише прикази на винагородження робітників. Він доводиться до всього колективу та заноситься до трудової книжки робітника.[1, с.5-6].
Кадровою службою ведеться облік складу підприємства, зберігаються та заповнюються трудові книжки, ведеться уся кадрова документація.
Проводиться контроль за виконанням керівниками підрозділів приказів та розпоряджень по роботі з особовим складом..
Вивчається рух кадрів, тобто за яких причин відбувається цей рух. Проводиться аналіз та розробляються заходи по його припиненню.
Проводиться робота по створенню резерва на вакантні посади у майбутньому. Дуже щільно ведеться робота з молодими спеціалістами з навчання, підвищення їх кваліфікації, а також ведеться робота по їх адаптації.
Ведеться підготовка та систематизація матеріалів для атестаційної комісії. Атестація проводиться з метою підвищення ефективності роботи керівних працівників і спеціалістів, під час якої оцінюються їхні професійні, ділові та організаційні якості. [8, с.3-5].
Відділ кадрів організовує контроль за станом трудової дисципліни та правил внутрішнього трудового розпорядку, а також веде весь облік по кадровим питанням.
Отже, була розглянута організація кадрової роботи на Слов'янській ТЕС і отже можна зробити її оцінку. Відділ кадрів та його організація складається в основному з положення про відділ та посадових інструкцій працівників. На даний момент ці документи дуже застарілі, а це являється недоступним для такого великого підприємства. Ці документи повинні обновлятися кожного року. Це вже говорить про те, що відділ кадрів працює не досконало, бо саме ним пишуться і передаються положення про інші структурні підрозділи підприємства.
Що стосується структури відділу кадрів, то вона є недосконалою. Я вважаю, що необхідно до штату відділу внести ще таких працівників, як психолог та оператор ЕОМ. Оператор є, але він працює одночасно у двох відділах, а це дуже погано впливає на ефективність і продуктивність роботи відділу кадрів.
У напрямках, якими займається відділ кадрів також існують недоліки. Особливо це стосується у розробці планів, роботі по створенню резерва. А також дуже багато часу робітники витрачають на передачу інформації і документації в інші підрозділи. Саме це призводить до того, щоб укомплектовувати відділ найсучаснішими інформаційними системами, а також об'єднанню декількох відділів в один.
2.5.Пропозиції по удосконаленню кадрової політики на Слов'янсій ТЕС ВАТ "Донбасенерго".
У попередніх розділах були розглянуті, проаналізовані та оцінені елементи кадрової політики та організації кадрової роботи та політики та організації кадрової роботи на досліджуваному підприємстві Слов'янської ТЕС ВАТ "Донбасенерго". Існує дуже багато недоліків, які ми розкрили, оцінюючи як елементи, так і організацію кадрової роботи на Слов'янській ТЕС ВАТ "Донбасенерго". І тому виникає дуже багато пропозицій, які б могли покращити, удосконалити, зробити раціональною та продуктивною політику в області кадрів на нашому досліджуваному підприємстві.
Сучасні умови розвитку підприємства висувають об'єктивні вимоги - забезпечити усебічний розвиток працівника, підвищення рівня його професійної підготовки та культури. Згідно з цим і кадрова політика, підвищує вимоги до роботи з кадрами на всіх рівнях управління підприємством, веде до вдосконалення діяльності відділу кадрів - основного інструменту реалізації кадрової політики на Слов'янській ТЕС ВАТ "Донбасенерго".
Вдосконалення організації роботи з кадрами в сучасномугосподарстві Слов'янської ТЕС виникає необхідність рішення комплексу організаційних проблем, які реалізуються у процесі нововведень в діяльність відділу кадрів. Нововведення у відділі кадрів найбільш доцільно здійснити у вигляді реорганізації діяльності цього важливого структурного підрозділу апарату управління усіх рівней менеджменту на підприємстві Слов'янської ТЕС. Реорганізація, як можливий варіант іновацій, дозволить не порушувати існуючої організаційної єдності структурних підрозділів апарату управління та разом з тим, забезпечить утворення нового структурного підрозділу на основі об'єднання, уточнення та зміни функцій зараз існуючих структурних підрозділів. Реорганізація відділу кадрів повинна переслідувати мету більш повного здійснення цього відділу функцій комплексного управління людськими ресурсами Слов'янської ТЕС ВАТ "Донбасенерго".
Для організації кадрової служби у напрямку вирішення завдань підприемства по розвитку соціальної складової виробництва необхідно, зберігаючи та вдосконалюючи всі властиві цій службі функціі, здійснювати розвиток нових функцій та розробку організаційної структури служби в соціальному напрямку. Процес розвитку соціальних функцій в діяльності відділу кадрів на підприемстві призвів до необхідності введення у зміст діяльності цього підрозділу комплексу завдань по формуванню, розподілу та раціональному використанню кадрового потенціалу в процесі праці. Сама це свідчить про поворот в професійній діяльності підрозділів, пов'язаних з проблемами людського фактору розвитку виробництва, у напрямку підвищення ефективності використання в процесі праці та вільного часу творчого потенціалу всього кадрового потенціалу.
Сучасні задачі управління людськими ресурсами призвели до доцільної реорганізації структурі віділу кадрів на Слов'янській ТЕС на підставі інтеграціі функцій по управлінню праці, кадрами та соціальним розвитком. Іновації в діяльності будуть засновані на не інтеграції функцій управління працею, кадрами та соціальним розвитком, які будуть відповідати загальним завданням вдосконалення структури управління як найважливішого резерва підвищення ефективності всього соціального менеджменту підприемства, оскільки тільки у цьому випадку складуться умови для комплексного та усебічного вирішення проблем оптимізаціі використання людських ресурсів в суспільному виробництві.
Зміна структури кадрової служби, а саме відділу кадрів на Слов'янській ТЕС

 
 

Цікаве

Загрузка...