WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Організація кадрової політики Слов’янської ТЕС ВАТ “Донбасенерго” - Курсова робота

Організація кадрової політики Слов’янської ТЕС ВАТ “Донбасенерго” - Курсова робота

працівників відділу, яка встановлена їх посадовими інструкціями.[6, с.1-22].
Кадрова робота на Слов'янській ТЕС здійснюється відділом кадрів за такими напрямками,які наведені нижче.
Перший напрямок-прогнозування та розробка планів комплектування кадрів з урахуванням впровадження нових технологій та розвитку підприємства.
Процес планування персоналу, як і планування взагалі, грунтується на таких принципах - науковість, економічність, безперервність, гнучкість, узгодження, масовість, повнота та точність.
Результати кадрового планування на підприємстві знаходять своє вираження в комплексі конкретних заходів для підтримку балансу робочої сили при звільнені працівників і забезпечення найму потрібних спеціалістів, організації навчання молодих працівників і підвищення кваліфікації штатних співробітників.
Планування потреб у персоналі відділ кадрів Слов'янської ТЕС здійснює у такій послідовності:
1. Проводиться оцінка наявного персоналу підприємства і робочих місць.
2. Проводиться робота по плануванню потреб у персоналі на перспективу.
3. Оцінюються перспективні потреби в персоналі.
4. Розробляється проект задоволення перспективних потреб у персоналі.
На інформаційному етапі відділом кадрів проводиться збір інформації та статистичних даних відносно персоналу, здійснюється їх обробка й аналіз кадрової ситуації і можливих варіантів її розвитку в майбутньому. Це дає можливість розробляти альтернативні варіанти, тому на етапі розробки кадрового плану вивчають альтернативні проекти, їх вплив на досягнення планово-економічних цілей Слов'янської ТЕС. Це найбільш трудомісткий етап в роботі відділу кадрів, який вимагає від його працівників високого професіоналізму.
Слідом йде етап прийняття рішень, на ньому утверджується один із варіантів, як обов'язкового орієнтиру для організації діяльності відділу кадрів.
Залежно від тривалості кадрового періоду, цілей та умов планування на Слов'янській ТЕС розрізняють три види кадрового планування:
1. Стратегічне кадрове планування. Воно включає кадрову стратегію підприємства (розробляється відділом кадрів кадрова політика, створюються можливості кадрового і професійного переміщення, забезпечується розвиток персоналу для виконання нової кваліфікованої роботи, адаптація до змінюючихся умов виробництва), кадрові цілі підприємства (визначаються конкретні цілі організації і кожного працівника, виходячи з кадрової стратегії),кадрові завдання (забезпечення підприємства в потрібний час потрібним кількісним і якісним персоналом для забезпечення реалізації цілей, кадрові заходи (розробляються кадрові заходи для реалізації конкретних цілей організації і працівників, визначаються затрати на реалізацію плану кадрових заходів).
2. Тактичне кадрове планування включає у свій склад такі види планів з персоналу:
" плани з питань комплектування та використання персоналу та плани руху персоналу;
" плани підготовки кадрів у зв'язку зі звільненням і переміщенням персоналу;
" планування ділової кар'єри, службово-професійного переміщення;
" планування продуктивності та заробітної плати;
" планування заходів з удосконалення структури зайнятості;
" планування витрат на персонал;
3. Оперативний план роботи з персоналом підприємства виконується відділом кадрів Слов'янської ТЕС у такій послідовності:
" збирається інформація про персонал;
" визначаються цілі кадрового планування;
" Перевіряється інформація про персонал з метою визначення його відповідальності цілям організації;
" визначається, чи можливо виконати цілі кожного працівника;
" плануеться потреба у персоналі;
" плануеться навчання, перепідготовка і підвищення;
" плануеться ділова кар'єра, службово-професійне процвітання;
" плануються витрати;
" проводиться регулярний контроль і розвиток планування окремих видів
Планування потреби в персоналі на Слов'янській ТЕС є початковою стадією в процесі підбору персоналу і грунтується на даних кількості робочих місць, плані проведення організаційно-технічних заходів, штатного розкладу і плани заміщення вакантних посад, після чого розробляються плани використання, розвитку, скорочення персоналу і планування витрат на персонал.
Другим напрямком кадрової роботи на Слов'янській ТЕС є оформлення прийому, переводу та звільнення робітників. Ця робота проводиться відділом кадрів згідно з трудовим законодавством. Робітники відділу кадрів, займаючись цими питаннями керуються такими нормативними документами, як - "Правила внутрішнього трудового розпорядку для робочих, службовців та ІТР" Слов'янської ТЕС ВАТ "Донбасенерго" та положеннями про прийом, переміщення та звільнення, які досконало знають робітники відділу кадрів.
Ця робота супроводжується оформленням документації: прийом, переміщення та облік кадрів (заяви на добір персоналу, накази по особовомускладу та документи до них, листи обліку кадрів, заяви, доповідні записки, довідки, контракти, трудові договори, особові справи, трудові книжки, графіки відпусток, книги обліку видання довідок про стаж роботи, місце роботи, характеристики, особові картки, автобіографія, анкети кандидатів на посаду, штатно-посадові списки робітників, листування з питань кадрового резерву, листування з питань оформлення об'яв на заміщення вакантних посад та інші. [22, с.48].
В третьому напрямку розробляються програми розвитку персоналу з метою вирішення як поточних, так і майбутніх завдань організації на основі удосконалення системи навчання і посадового переміщення.
На підприємстві існує спеціальне положення про спеціальну підготовку і навчання з питань технічної експлуатації об'єктів електроенергетики. Згідно з ним відділ кадрів розробив програму підготовки і навчання своїх працівників.
Працівники електроенергетики проходять такі форми навчання з питань технічної експлуатації:
1.Спеціальна підготовка - це додаткове навчання працівників електроенергетики, які мають спеціальну освіту ( повну вищу, базову вищу, професійно-технічну) для їх підготовки до виконання своїх функціональних обов'язків. Ця підготовка проводиться до початку самостійної роботи і в разі перерви в роботі понад один рік.
2.Переодичні навчання в спеціалізованих навчальних закладах.
3.Проводяться щорічні навчання на підприємстві електроенергетики за такими видами, як підготовка нових робітників, які не мають професії, перепідготовка робітників іншим професіям з урахуванням потреб виробництва, навчання персоналу додатковим знанням для більш ефективної та раціональної організації праці, підвищення кваліфікації персоналу.
4.Проведення стажувань.
5.Проведення дублювань - проведення самостійного виконання оперативним чи оператино-виробничим працівникам (дублерам) професійних обов'язків на робочому місці під наглядом досвідченого працівника.
6.Проведення протипожежних тренувань
7.Проведення інструктажів [5, с.10-15].
Що стосується посадового переміщення працівників, то воно розглядається в розділі "Підготовка кадрів" Колективного договору Слов'янської ТЕС ВАТ "Донбасенерго". Присвоєння чи підвищення розряду (групи кваліфікації) робітникам

 
 

Цікаве

Загрузка...