WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Організація кадрової політики Слов’янської ТЕС ВАТ “Донбасенерго” - Курсова робота

Організація кадрової політики Слов’янської ТЕС ВАТ “Донбасенерго” - Курсова робота

бути ознайомлений і знати ці типові правила.
Що стосується колективного договору, то це також дуже важливий концептуальний документ. Без цього нормативного акту не можливо встановити соціально трудові-відносини між найманими працівниками та роботодавцем.
Саме в цьому документі вони встановлюють взаємні зобов'язання щодо регулювання трудових, соціально-економічних відносин.
Останнім елементом кадрової політики нашого підприємства е статут підприємства.Цей документ затверджений Загальними Зборами Акціонерів ВАТ "Донбасенерго". Він складаеться з таких основних пунктів:
1.Мета та предмет діяльності товариства,де головною метою е одержання прибутку, а предметом - виробництво, передача та постачання електричної та теплової енергії.
2.Юридичний статус товариства.Тут йдеться про те, що товариство е юридичною особою, мае самостійний баланс, поточні, валютні та ін. рахунки в банках, товарний знак, печатку зі своею назвою.
2.4 Оцінка організації кадрової роботи на підприємстві.
Вирішення завдань кадрової політики в практичній діяльності підприємства складає сутність кадрової роботи. Сюди входить діяльність по плануванню, підбору, підготовці, розстановці, перепідготовці, оцінці, виконанню та раціональному використанню кадрів. Кадрова робота, таким чином, являє собою засіб реалізації кадрової політики. Інструментом же кадрової політики, який виконує кадрову роботу на Слов'янській ТЕС являється відділ кадрів.
Відділ кадрів на Слов'янській ТЕС являє собою самостійний структурний підрозділ підприємства, який підпорядковується помічнику керівника підприємства по кадровій роботі. Чисельний склад та структура відділу кадрів зображені на рисунку. 4.
Помічник директора по кадрам
Інженер ІІ категорії по підготовці кадрів
Інженер ІІ категорії по підготовці кадрів
Інженер ІІ категорії по підготовці кадрів
Інженер по роботі з засобами масової інформації
Архіваріус
Старший табельщик
Рис.2. структура відділу кадрів.
Чисельний склад відділу кадрів та перелік видів основних робіт залежить від чисельності працівників на підприємстві. [9, ст.1-2 ]
Організація кадрової роботи починається з організації відділу кадрів. Ця організація складається зі складання положення про відділ кадрів Слов'янської ТЕС. В ньому перераховані загальні положення, задачі, функції, облік відповідальності, права, організація управління та взаємовідношення з іншими структурними підрозділами підприємства.
У розділі " Загальні положення" закріплюється підпорядкованість відділа помічнику директора з кадрів.
Розділ "Задачі" утримує чітко сформульовані напрямки діяльності відділу кадрів, найважнішими з яких являється перетворення у життя рішень органів влади по питанням роботи з кадрами, виконання рішень та наказів Міненерго України, ПЕО "Донбасенерго", керівництво електростанції по питанням забезпечення підбору, розстановки, використанню робочих, службовців та інженерно-технічних працівників, формування стабільного працюючого колективу, кадрового резерву для висування на керівні та інженерно-технічні посади, організація системи обліку кадрів.
В розділі "Функції" розглядаються функціональні обов'язки в області кадрової роботи:
1.Розробка планів комплектування кадрів.
2.Оформлення прийому, переводу, звільнення, робітників з узгодженням трудового законодавства.
3.Облік особового складу підприємства.
4.Зберігання та заповнення трудових книжок, ведення документації.
5.Контроль за виконанням керівниками підрозділів наказів, розпоряджень.
6.Вивчення руху кадрів, аналіз текучості кадрів, розробка заходів по її припиненню.
7.Аналіз складу ділових якостей спеціалістів підприємства з ціллю їх раціонального використання.
8.Створення умов для підвищення освітнього та кваліфікаційного рівня спеціалістів.
9.Робота по створенню резерва на висунення.
10.Підготовка пропозицій щодо покращення розтановки та використання робітників Слов'янської ТЕС.
11.Підготовка матеріалів для представлення робітників, спеціалістів та службовців до винагородження.
12.Підготовка та систематизація матеріалів для атестаційної комісії.
13.Прийняття заходів по працевлаштуванню звільняємих робітників.
14.Проведення контролю та інструктажу робітників відділу кадрів.
15.Організація контролю за станом трудової дисципліни та правилами внутрішнього трудового розпорядку.
16.Ведення всього обліку по кадровим питанням.
Взаємовідносини з іншими підрозділами підприємства складає перелік документів, вступаючих у відділ кадрів, та документів, які направляються з відділу кадрів в інші підрозділи Слов'янської ТЕС.
Від виробничих цехів відділ кадрів отримує заявки на прийом робітників та службовців, представлення до нагороди, графіки відпусток, списки резерва на підвищення по службі, списки кандидатур в закордонні відрядження, доповідні записки про переводи та переміщення робітників в цехах Слов'янської ТЕС, документи про проведення атестації керівників та ІТР.
З відділу кадрів у виробничіцеха направляють відомості про порушників трудової дисципліни, копії наказів про прийом, перемішення в середині підприємства, звільненні робочих та службовців, зміни правил внутрішнього трудового розпорядку, відомості, що відносяться до питань трудової дисципліни.
Від бухгалтерії відділ отримує штатний розклад, розрахунки потреб в робітниках, довідки про заробітню платню при оформленні пенсій та інвалідності.
В бухгалтерію відділ кадрів надає відомості про чисельність робітників, прогулах, плинності кадрів, табель обліку робочого часу, проекти наказів про прийом, переміщення, звільнення матеріально відповідальних осіб, листи тимчасової непрацездатності робітників підприємства.
В юридичний відділ з відділу кадрів направляються накази по особовому складу.
З відділом організації праці та заробітної плати відділ кадрів оформлює переводи на іншу роботу всередині підприємства, перевіряє правильність використання молодих спеціалістів, проводить роботу по зниженню плинності кадрів, укріпленню трудової дисципліни, відбору та направленню персоналу на навчання, проводять роботу по спеціальним відрядженням працівників та інше.
Організація управління відділом визначає керівника відділу кадрів, його заступника. Також тут йдеться про те, що персонал відділу кадрів виконує свою діяльність строго за посадовими інструкціями, керівник відділа розподіляє роботу між виконавцями, встановлює строки її виконання.
Права відображують основні повноваження, якими наділений відділ кадрів, зокрема права:
" приймати робітників підприємства стосовно питань прийому, переміщенню та звільненню;
" підтримувати зв'язок з іншими організаціями стосовно підбору кадрів;
" вимагати від всіх підрозділів підприємства необхідних матеріалів для повноцінної роботи відділу кадрів;
" вимагати від інших підрозділів обов'язкового виконання тих наказів, про які йшла мова в положенні про відділ кадрів;
В розділі "Відповідальність" описано повна відповідальність помічника директора по кадрам за виконання покладених на відділ функцій та відповідальність

 
 

Цікаве

Загрузка...