WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Організація кадрової політики Слов’янської ТЕС ВАТ “Донбасенерго” - Курсова робота

Організація кадрової політики Слов’янської ТЕС ВАТ “Донбасенерго” - Курсова робота

спецодягу.
" Систематично підвищувати свою ділову (виробничу) кваліфікацію.
4.Основні зобов'язання адміністрації Слов'янської ТЕС:
" Правильно організовувати працю робітників та службовців.
" Створювати умови для росту продуктивності праці шляхом введення нових технологій та досягнень науки.
" Розвивати бригадні форми організації та стимулювання праці
" Своєчасно розглядати та вводити раціоналізаторські ідеї, підтримувати та стимулювати новаторів виробництва.
" Укріпляти трудову і виробничу дисципліну
" Постійно контролювати додержання робітниками усіх правил та інструкцій.
" Покращувати організацію оплати праці у цілях посилення матеріальної зацікавленості працівників
" Забезпечувати систематичне підвищення ділової (виробничої) кваліфікації робітників.
" Створювати умови, які забезпечують участь робочих та службовців в управлінні виробництвом.
" Забезпечувати потреби робітників
5.Робочий час та його використання на Слов'янській ТЕС.
Тут визначається час початку, закінчення роботи та перерви на відпочинок. Організація обліку явки на роботу та закінчення роботи. Порядок проведення додаткових робіт, порядок проведення безперервних робіт, також заборони у робочий час.
6.Стимулювання за успіхи в роботі працівників Слов'янської ТЕС. Цей пункт регламентує порядок морального, матеріального стимулювання робітників, а також надання пільг робітникам, які добре виконують свої трудові зобов'язання, підвищення продуктивності праці, якості продукції, новаторство в праці та інші досягнення в роботі.
7.Відповідальність за порушення трудової дисципліни - визначення порушень трудової дисципліни та дисциплінарні зиски. [1, с.1-6].
П'ятим елементом кадрової політики підприємства є " Проект колективного договору між Слов'янською ТЕС та профспілковим комітетом первинної профспілковоїої організації Слов'янської ТЕС".
Цей документ являє собою правовий акт, що регулює соціально-трудові відносинами між найманими працівниками і роботодавцем. Зміст колективного колективу договору визначений сторонами в межах її компетенції. В Колективному договорі Слов'янської ТЕС встановленні взаємні зобов'язання сторін щодо регулювання трудових, соціально-економічних відносин, зокрема:
" Забезпеченості рівноправності сторін, дотримання норм законодавства. Ці зобов'язання відображенні у першому розділі Колективного договору, який має назву "Загальні положення".
" Забезпечення виробничих відносин між власником та робітниками. Власник зобов'язаний організувати виробничу та господарську діяльність, що співпадає цілям і задачам.
Основними напрямками розвитку підприємства в 2005 році, забезпечення виконання планів за виробництво електроенергії та теплової енергії, забезпечення формування стратегії та прогнозування розвитку підприємства, своєчасно забезпечувати робітників Слов'янської ТЕС матеріально-технічними ресурсами та зобов'язується реалізовувати систему морального та матеріального стимулювання та інше.
Робітники у свою чергу зобов'язувані виконувати свої обов'язки, забезпечувати цілісність обладнання, інструментів, матеріалів, виконувати правила нормативних документів по охороні праці, підвищувати культуру виробництва, продуктивність та інше.
" Забезпечення зайнятості. З одного боку зобов'язання з цього питання дає адміністрація, а з іншого профком. Адміністрація аналізує та прогнозує використання трудових ресурсів. У випадку планування звільнення робітників зобов'язана своєчасно, не пізніше трьох місяців до намічених звільнень надати первинній профспілковій організації інформацію про причини звільнення, кількості робітників та категорії робітників. Також проводе консультації з профспілкою по розробці заходів, які попереджують звільнення та можливого працевлаштування та забезпечення соціальної підтримки.
Профком зі свого боку вносить пропозиції щодо утворення нових робочих місць, забезпечує реалізацію програми зайнятості та соціальної підтримки робітників.
" Забезпечення трудових відносин, режим праці та відпочинку. Зобов'язання з одного боку має адміністрація, а з іншого робітники.
" Забезпечення оплати праці та нормування праці в таких сферах як:
1. У сфері тарифної системи мінімальної заробітної плати.
2. У сфері доплат і надбавок до тарифних ставок та посадових складів.
3. У сфері матеріального винагородження за результатами праці.
4. У сфері строків виплати заробітної плати.
5. У сфері нормування праці.
Зобов'язання несуть робітники та профсоюзна сторона.
" Забезпечення підготовки кадрів між власником та робітниками.
" Забезпеченя адміністрацією відпусток для працівників Слов'янської ТЕС.
" Забезпечення адміністрацією Слов'янської ТЕС та профкомом охорони праці.
" Забезпечення гарантії діяльності профкому між адміністрацією та профкомом.
" Забезпечення контролю за виконанням договору.
Положення колективного договору поширюється на всіх працівників підприємства незалежно від того, чи є вони членами професійної спілки, і є обов'язковими як для власника, так і для працівників Слов'янської ТЕС.
Підписання колективного договору дуже важливе і підтверджується такими факторами
" Цей документ забезпечуєстійкі відносини на підприємстві між колективом працівників і власником, чітко визначає обов'язки сторін.
" Наймані працівники можуть задовольнити свої інтереси в більшому обсязі, якщо вони діють колективно.
" При діючих правилах партнерських відносин наймані працівники мають більше можливостей одержувати інформацію про фінансовий стан підприємства, про його позиції на ринку, що дозволяє визначитись у своїх вимогах роботодавця, в першу чергу, відносно оплати, умов і охорони праці
" У будь якому випадку працівники мають можливість брати участь у прийнятті рішень, що послаблює абсолютну владу роботодавця. [2, с.1-6].
Отже, були розглянуті основні методи кадрової політики .Слов'янської ТЕС. Це - тип влади на підприємстві, стиль управління, правила внутрішнього трудового розпорядку і колективний договір. У висновку можна сказати, що тип влади і стиль управління на підприємстві - демократичні. Це позитивно впливає на розвиток Слов'янської ТЕС, адже дозволяє використовувати внутрішній потенціал людини, існують методи переконань замість методів примусу, в управлінні використовуються професійні менеджери, керівник обирається членами трудового колективу відкрито на зборах, встановлює і виражає інтереси колективу.
Філософія підприємства також є важливим елементом кадрової політики Слов'янської ТЕС. Їй варто більше приділяти уваги, а саме, діловим, моральним якостям персоналу, умовам праці, робочим місцям, оплаті та оцінці праці, соціальним цінностям та соціальним гарантіям. Надання більшої уваги до цих факторів надасть робітникам стимулу до більш продуктивної та якісної праці.
Правила внутрішнього трудового розпорядку для робітників, службовців та ІТП Слов'янської ТЕС також є дуже важливим нормативним документом, бо він регламентує правила та порядки встановлені на Слов'янській ТЕС для всіх робітників та обов'язки адміністрації. Кожний робітник повинен

 
 

Цікаве

Загрузка...