WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Організація кадрової політики Слов’янської ТЕС ВАТ “Донбасенерго” - Курсова робота

Організація кадрової політики Слов’янської ТЕС ВАТ “Донбасенерго” - Курсова робота

ринкових факторах, що безпосередньо впливають на ефективність функціонування організації, виділяють: постачальників та споживачів.
Залежність між підприємством й постачальниками - один із самих яскравих прикладів прямого впливу середовища на успішність діяльності організації. Постачальником є саме підприємство Слов'янська ТЕС ВАТ "Донбасенерго". Значення споживачів для бізнесу очевидно. Виживання й виправдання існування підприємства Слов'янська ТЕС ВАТ "Донбасенерго" залежить від здатності знаходити покупців і робити з них споживачів своєї продукції. Споживачами продукції яку виробляє Слов'янська ТЕС ВАТ "Донбасенерго" являється наша країна та зарубіжні країни.[18,ст.78-85 ]
Розглянемо структуру управління Слов'янської ТЕС ВАТ "Донбасенерго", іі вигляд зображено на рис. 3.
Директор ТЕС
секретар
Гол.інженер ТЕС заст. директора
з кап. будів-ва
Заст.директора
з палива заст. директора від.кап.будів-ва
по загальним питанням
Відділ
Топливозабеспечення гол.бухгалтер
нач.штабу
юристконсульт цивільної оборони
виробничо-технічний
відділ від.господ.
планово-екон. обслуговування
відділ відділ орган.праці
та зар. плати
малюнок. 1. Організаційна структура управління[9,ст.3-58 ]
2.3 Аналіз і оцінка основних елементів кадрової політики.
Кадрова політика Слов'янської ТЕС ВАТ "Донбасенерго" - це цілісна кадрова стратегія, яка об'єднує різні форми кадрової роботи, стиль її проведення на підприємстві та плани по використанню робочої сили. Кадрова політика підприємства спрямована на створення відповідального, згуртованого колективу, здатного своєчасно реагувати на постійно змінювані вимоги ринку з врахуванням стратегії розвитку підприємства. Вона включає такі елементи:
Розглянемо тип влади на підприємстві. Останнім часом на Слов'янській ТЕС спостережуеться поступовий перехід від автократичного типу влади , коли була необмежена влада однієї особи. Автократія була доцільною, коли проводилася принципово нова політика на підприємстві і необхідно було подолати супротив "натовпу" і старих традицій, і підпорядкувати її основні цілі нового лідера. Лідер підприємства був прогресивний, розумний і автократія - була єдиним засобом швидкого введення новацій і вирішення поставлених завдань.
Після проведення економічної реформи в Україні цей тип змінився поступово на демократичний.
Тип влади на Слов'янський ТЕС - це демократичний тип. Він передбачає владу народу на основі самоврядування. Демократія на підприємстві дозволяє використовувати внутрішній потенціал людини, методи примусу змінюються на методи переконань. Розвиток демократії на підприємстві можливий тільки при використанні різних умов. А ці умови полягають у тому, що на підприємстві, в його управлінні використовуються кваліфікаційні менеджери, керівник обирається трудовим колективом та розвивається самоуправління. Демократія на підприємстві базується на принципах самоврядування, виборності керівників, зміною органів влади, підпорядкованості меншості - більшості.
Другим елементом кадрової політики Слов'янської ТЕС являється стиль керівництва на підприємстві, тому що кадрова політика значною мірою залежить від нього. На нашому підприємстві демократичний стиль. Він відображає поєднання принципу одноосібного керівництва і самоврядування. Цей стиль передбачає те, що керівник вибирається членами колективу відкрито на зборах і повинен відстоювати і виражати його інтереси. Він успішно виявляє, приймає й реалізує стратегічні цілі розвитку підприємства, поєднуючи групові інтереси. В роботі опирається на пропозиції однодумців,є добрим "дипломатом", стратегом і політиком.
Філософія підприємства Слов'янської ТЕС включає:
" Цілі і завдання підприємства. Вони являють собою пост приватизацію ,накопичення банківського капіталу, абсолютизація ролі прибутків, жорстка конкуренція, особисті та групові інтереси робітників підприємства, державний соціальний захист та її гарантії.
" Умови праці, робоче місце, оплата і оцінка праці.
" Соціальні цінності, соціальні гарантії.
Відповіді на ці питання знаходяться в кадрових документах, таких як, колективний договір та правилах внутрішнього трудового розпорядку. [13,с.42-43].
Правила внутрішнього трудового розпорядку для робочих, службовців та інженерно-технічних робітників Слов'янської ТЕС ВАТ "Донбасенерго" затвердженні на профспілковій конференції трудового колективу Слов'янської ТЕС за представленням адміністрації та профспілкового комітету.
Це важливий нормативний документ, який регламентує прийом і звільнення працівників, робочий час, порядок вирішення трудових спорів на підприємстві. Це внутрішній нормативний документ, який відповідає Кодексу законів про працю та Типовим правилам, а також враховує специфіку підприєммства. Він включає такі основні розділи:
1.Загальні положення. Ці положення говорять про те що працівники Слов'янської ТЕС повинні додержуватися трудової дисципліни, а саме першого правила поведінки кожного члена колективу Слов'янської ТЕС. Тут говориться про те, що робітники добросовісно повинні виконувати свої трудові зобов'язання, бережливо відноситись до майна підприємства. Говориться про те, що правила внутрішнього трудового розпорядку закріплюють трудову дисципліну, організацію праці нанауковій основі, раціональне використання робочого часу, високої якості робіт, збільшенню продуктивності праці та ефективності суспільного виробництва.
2.Порядок найму і звільнення робочих, службовців та ІТП на Слов'янській ТЕС.
Робітники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору про працю на підприємстві.
Цей порядок встановлює те, що адміністрація Слов'янської ТЕС повинна при наймі на роботу від вступаючого потребувати усі потрібні для цьго документи, описується порядок оформлення розпорядження прийому на роботу, порядок переводу робітника на іншу роботу, порядок ведення трудових книжок, порядок припинення трудового договору та порядок звільнення працівників.
3.Основні зобов'язання робітників та службовців, які закріплені правилами внутрішнього трудового розпорядку на Слов'янській ТЕС:
" Працювати чесно та добросовісно, дотримуватися дисципліни праці.
" Збільшувати продуктивність праці, своєчасно і щільно виконувати роботи по нарядам та завданням, норми виробітку та нормовані виробничі завдання, добиватися перевиконання цих норм.
" Покращювати якість роботи, не допускати упущень та браку в роботі.
" Додержуватися правил охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.
" Приймати заходи до швидкого уникнення причин та умов, які затрудняють нормальне виробництво ( простої, аварїї)
" Тримати у порядку та чистоті своє робоче місце, а також зберігати чистоту в цеху, на території підприємства і в службових приміщеннях.
" Берегти та укріпляти майно підприємства, ефективно використовувати станки, машини, інструменти та бережно відноситись до матеріалів та

 
 

Цікаве

Загрузка...