WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Теоретичні і практичні аспекти управління якістю продукції.( ЗАТ «АТ Глини Донбасу») - Дипломна робота

Теоретичні і практичні аспекти управління якістю продукції.( ЗАТ «АТ Глини Донбасу») - Дипломна робота

залежить від рівня стандартизації виробів. Товаровиробники, прагнучи до забезпечення високої конкурентноздатності продукції, використовують у своїй діяльності стандарти міжнародних організацій, що в чималому ступені сприяє підвищенню якості продукції.
В області міжнародної стандартизації працює велике число організацій, серед яких Міжнародна організація по стандартизації (ISO) є найбільш представницькою.
До основних функцій ISO відносяться наступні:
1) встановлення міжнародних стандартів за згодою всіх членів ISO;
2) сприяння впровадженню і полегшенню застосування нових прогресивних стандартів;
3) організація обміну інформацією про роботи своїх членів і технічних комітетів;
4) співробітництво з іншими міжнародними організаціями.
Робочі групи є основною технічною ланкою ISO, що розробляє проекти робочих документів. ISO підтримує контакти з багатьма міжнародними організаціями, тією чи іншою мірою, що торкаються у своїй діяльності проблеми стандартизації. Міжнародний досвід управління якістю узагальнений у пакеті міжнародних стандартів ISO-9000. Стандарти серії ISO-9000 - це пакет документів по забезпеченню якості.
Однією з найважливіших рис цих стандартів є їхня універсальність, тобто принципова застосовність до усіх без винятку видів діяльності.
Стандарти ISO 9000 містять мінімальні вимоги, яким повинна відповідати організація робіт із забезпечення гарантії якості незалежно від того, яку саме продукцію випускає підприємство чи які послуги воно робить.
Стандарти ISO серії 9000 містять вимоги загального характеру. Вони можуть бути використані будь-яким підприємством незалежно від галузевого виробничого сектора. Викладена в них загальна структура систем якості універсальна. Тому в даний час ці стандарти використовують підприємства й організації різних сфер діяльності. Побудова і сертифікація систем якості за вимогою міжнародних стандартів ISO серії 9000 становлять інтерес для споживачів, виробників і суспільства в цілому.
Наявність сертифіката на відповідність вимогам стандартів ISO серії 9000 означає чітку відповідність всім обговореним вимогам. Споживач може бути упевнений у відсутності браку і незмінності технічних характеристик протягом усього терміну експлуатації виробу.
Сертифікат на систему якості відкриває ринок споживачів з високими вимогами до якості. Наявність сертифіката на систему якості стала обов'язковою умовою багатьох тендерів. Виробники високоякісної продукції висувають як обов'язкову умову закупівель наявність у постачальника сертифіката на систему якості.
Поширення процесу сертифікації систем якості по вимогах стандартів ISO серії 9000 веде до формування однакових вимог у світі до забезпечення якості продукції. Результатом такого процесу є спрощення торгових і промислових зв'язків в умовах становлення єдиних глобальних ринків. Особливе значення це має для об'єднаної Європи. Європейським Союзом у даний час прийняті однакові вимоги до безпеки продукції (знак СЕ), забезпеченню якості продукції (стандарти EN серії 29000 на базі стандартів ISO серії 9000), процедурам сертифікації й акредитації (вісім модулів оцінки відповідності), іспитовим лабораторіям, органам по сертифікації й акредитації (стандарти EN серії 45000).
Сертифікація систем якості по вимогах стандартів ISO серії 9000 має принципове значення для країн, що завойовують міжнародний і європейський ринки, до яких відноситься й Україна. В Україні після прийняття стандартів ISO серії 9000 у якості національних почався процес побудови і сертифікації систем якості.
Якщо система управління якістю, у рамках якої реалізуються процеси управління в даній організації, відповідає вимогам стандартів ISO, то споживачами це сприймається як переконливий доказ здатності фірми забезпечити випуск продукції, виконання робіт чи надання послуг необхідного рівня якості.
Відмінною рисою міжнародних стандартів ISO 9000 є те, що вони встановлюють ступінь відповідальності керівництва організації за якість. Керівництво підприємства відповідає за розробку політики в області якості, за створення, впровадження і функціонування системи управління якістю, що повинно чітко визначатися й оформлятися документально. До обов'язків керівництва відносяться підбор фахівців і виділення необхідних ресурсів для виробничого, контрольно-вимірювального й іспитового устаткування, а також для програмного забезпечення комп'ютерної техніки. Керівництво повинне встановлювати необхідний рівень компетенції і стежити за своєчасністю підвищення кваліфікації персоналу. Також на нього покладається обов'язок виявляти ті показники якості товару, що впливають на його ринкову стійкість, і керівництво організації відповідає за визначення цілей, що визначають рішення про виробництво нових товарів чи надання нових послуг споживачам. Випуск нових товарів і надання нових видів послуг пов'язані з підготовкою нових програм якості, за що також відповідально керівництво організації.
До цілей європейської стандартизації відносяться:
o погодженість національних стандартів у країнах-учасницях ЄС;
o єдине прийняття країнами-учасницями ЄС міжнародних стандартів;
o розробка єдиних європейських стандартів в областях, де не прийняті міжнародні стандарти.
Питання стандартизації в рамках ЄС зважуються рівноправними європейськими організаціями по стандартизації, що розрізняються областями діяльності:
o CEN (Comite europeen de normalisation) - Європейський комітет зі стандартизації;
o CENELEC (Comiteeuropeen de normalisation en electro-technique) - Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці.
Управління якістю неможливо уявити без контролю над якістю, що базується на обліку численних результатів вимірів самих різних параметрів продукції.
У сучасній промисловості частка витрат праці на виконання вимірів у середньому складає порядка 10 % загальних трудовитрат на всіх етапах життєвого циклу продукції, а в таких галузях, як, наприклад, хімічна промисловість, електроніка, може досягати навіть 60 %.
Виміри, методи і засоби забезпечення їх єдності, а також способи досягнення необхідної точності вимірів вивчає наука, називана метрологією.
На практиці підприємства-товаровиробники реалізують принципи цієї науки в метрологічному забезпеченні вимірів - діяльності для забезпечення необхідної якості (єдності і точності) вимірів. Забезпечення єдності вимірів необхідно для досягнення порівнянних результатів вимірів тих самих параметрів, виконаних у різний час у різних місцях, за допомогою різних методів і засобів.
Метрологічне забезпечення - поняття багатоаспектне, що має наукову, технічну, інформаційну, правову й організаційну основи.
Інформаційною основою метрологічного забезпечення є система стандартних довідкових даних про фізичні константи, властивості речовин і матеріалів. Ця система забезпечує достовірними даними наступні області діяльності:
o наукові дослідження;
o розробку технологічних процесів;
o конструювання виробів;
o процеси одержання і використання матеріалів.
Постійне ускладнення продукції, розширення границь зовнішньоторговельної

 
 

Цікаве

Загрузка...