WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Теоретичні і практичні аспекти управління якістю продукції.( ЗАТ «АТ Глини Донбасу») - Дипломна робота

Теоретичні і практичні аспекти управління якістю продукції.( ЗАТ «АТ Глини Донбасу») - Дипломна робота

регламентувати внутрішні вимоги, раціоналізувати процеси й операції;
o забезпечити гарантії споживачам.
Національні і галузеві стандарти. Національні стандарти розробляються національними органами по стандартизації (в Україні - Держстандартом), галузеві - відповідними міністерствами і відомствами. Галузеві стандарти розробляються на продукцію при відсутності державних стандартів чи необхідності установити вимоги, що перевищують чи доповнюють вимоги національних стандартів. Стандартизація на національному і галузевому рівнях переслідує такі цілі:
o забезпечити потреби суспільства в розвитку за рахунок прийняття однакових вимог на основі останніх досягнень науки і техніки;
o забезпечити захист здоров'я і життя споживачів, охорону навколишнього середовища, а також захист вітчизняного товаровиробника;
o усунути технічні бар'єри в торгівлі за рахунок прийняття міжнародних вимог.
Міжнародні і регіональні стандарти приймаються відповідно міжнародними і регіональними організаціями по стандартизації. Міжнародна стандартизація спрямована на полегшення торгових і виробничих відносин у світі, що особливо актуально при становленні глобальних міжнародних ринків, таких як Єдиний Європейський, Північно-Американський, Азіатсько-Тихоокеанський. Регіональна стандартизація спрямована на захист інтересів окремого регіону. Зокрема, стандартизація в Європі (регіональна стандартизація) призначена для забезпечення потреб Єдиного Європейського ринку.
У рамках держави застосовуються тільки національні стандарти. Міжнародний чи регіональний стандарт не обов'язковий до включення в національний збірник стандартів. Кожна країна вирішує питання про прийняття міжнародного чи регіонального стандарту в якості національного.
Гармонізований стандарт - це національний стандарт, що відповідає стандарту, розробленому міжнародною чи регіональною організацією по стандартизації.
Розрізняють стандарти обов'язкового і добровільного використання.
Стандарти обов'язкового використання містять обов'язкові вимоги, регламентовані законом. Від дотримання підприємцями обов'язкових вимог стандартів залежать здоров'я і безпека споживачів, безпека праці в процесі виробництва, охорона навколишнього середовища, сумісність продукції. Крім того, вимоги обов'язкових стандартів захищають споживачів від продукції низької якості в тих випадках, коли на ринку немає конкуруючих пропозицій. Обов'язкові вимоги стандартів підлягають безумовному виконанню органами виконавчої державної влади, усіма підприємствами, їх об'єднаннями, установами, організаціями і громадянами - суб'єктами підприємницької діяльності, на діяльність яких поширюється дія стандартів.
До обов'язкових вимог відносяться:
o вимоги, що забезпечують безпеку продукції для життя, здоров'я і майна громадян, охорону навколишнього середовища;
o вимоги, що забезпечують сумісність і взаємозамінність продукції, і вимоги до методів виміру цих показників;
o вимоги техніки безпеки і гігієни праці відповідно до діючого санітарними нормами і правилами;
o метрологічні норми, правила, вимоги і положення, що забезпечують вірогідність і єдність вимірів;
o положення, що забезпечують технічну єдність під час розробки, виготовлення, експлуатації продукції.
Стандарти добровільного використання містять вимоги рекомендаційного характеру. Заява про дотримання виробником продукції стандартів добровільного використання застосовується для досягнення наступних цілей:
o посилення довіри до якості продукції і розширення ринку збуту;
o усунення конкуренції з боку виробників, що використовують стандарти з більш низькими вимогами;
o підтримки іміджу фірми, забезпечення реклами і збільшення обсягу продажів.
Якщо виробник вирішив випускати продукцію (надавати послуги) відповідно до вимог стандарту добровільного використання, то після декларованої заяви стандарти добровільного використання стають обов'язковими до застосування. Вимога застосовувати стандарти добровільного використання може бути обговорена контрактом. Відхилення від обговорених контрактом вимог стандартів ведуть до розриву контрактних взаємин, утрати репутації на ринку. Таким чином, рекомендовані вимоги стандартів підлягають безумовному виконанню в таких випадках:
o якщо виробник (постачальник) продукції зробив заяву про відповідність продукції цим стандартам;
o якщо ці вимоги включені в договори на розробку, виготовлення і постачання продукції;
o якщо це передбачено діючими актами законодавства.
Стандартизація виконує 3 соціально значимі функції:
o упорядкування об'єктів (продукції, робіт, послуг, процесів), створюваних людьми в різних країнах;
o закріплення в нормативних документах оптимальних вимог до упорядкованих об'єктів;
o встановлення правил застосування цих нормативних документів.
У кожному конкретному випадку перед стандартизацією можуть стояти
одна чи кілька цілей, до числа яких можна віднести, наприклад:
o взаємозамінність (використання одного виробу, послуги чи процесу як субституту іншого виробу, послуги, процесу для виконання тих самих вимог);
o сумісність (придатність до спільного, але не зухвалих небажаних наслідків використанню при заданих умовах для виконання установлених вимог);
o уніфікація (приведення до однаковості) технічних характеристик виробів, документації, засобів комунікації (термінів, позначень і ін.);
o безпека (відсутність неприпустимого ризику, пов'язаного з можливістю нанесення збитку);
o екологічна безпека (захист навколишнього середовища від несприятливого впливу виробу, послуги, процесу);
o захист продукції (запобігання продукції відкліматичних і інших несприятливих умов при її експлуатації/використанні, транспортуванні, збереженні).
Основними принципами стандартизації є:
1) комплексність стандартизації;
2) випереджальний розвиток стандартизації;
3) класифікація.
Основними цілями стандартизації в Україні відповідно до Закону "Про стандартизацію" (Додаток 1), є:
o захист інтересів споживача і держави в питаннях номенклатури і якості продукції, послуг і процесів (далі продукція), що забезпечують їхню безпеку для життя, здоров'я людей, схоронність майна й охорону навколишнього середовища;
o підвищення якості продукції відповідно до розвитку науки і техніки, з потребами населення і народного господарства;
o забезпечення сумісності і взаємозамінності продукції;
o сприяння економії людських і матеріальних ресурсів, поліпшенню економічних показників виробництва;
o усунення технічних бар'єрів у виробництві і торгівлі, забезпечення конкурентноздатності продукції на світовому ринку й ефективній участі держави в міждержавному і міжнародному поділі праці;
o забезпечення безпеки народногосподарських об'єктів з урахуванням ризику виникнення природних і техногенних катастроф і інших надзвичайних ситуацій;
o сприяння підвищенню обороноздатності і мобілізаційної готовності країни.
В умовах інтернаціоналізації господарських зв'язків усе більше значення одержує міжнародна стандартизація. Експорт продукції багато в чому

 
 

Цікаве

Загрузка...