WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Теоретичні і практичні аспекти управління якістю продукції.( ЗАТ «АТ Глини Донбасу») - Дипломна робота

Теоретичні і практичні аспекти управління якістю продукції.( ЗАТ «АТ Глини Донбасу») - Дипломна робота

заходи, що забезпечують розробку і виробництво нової продукції.
Усі компоненти системи якості повинні бути постійно контрольовані. Систематична внутріфірмова перевірка повинна забезпечувати оцінку ефективності функціонування різних елементів системи менеджменту якості. Перевірки необхідно проводити відповідно до плану, розробленого керівництвом фірми, що містить наступні позиції:
o перелік видів діяльності, що підлягають перевірці;
o вимоги до кваліфікації персоналу, що перевіряє;
o причини проведення перевірки (організаційні зміни або що-небудь інше);
o процедури представлення висновків і рекомендацій з результатів перевірки.
Результати аналізу матеріалів перевірки повинні представлятися в документальній формі керівництву організації.
Керівники фірми повинні офіційно оголосити основні цілі і задачі організації в області якості, тобто сформулювати політику фірми в області якості, що є невід'ємним елементом загальної політики фірми. Ця політика може переслідувати, наприклад, наступні цілі:
o розширення цільового ринку організації;
o збільшення прибутку;
o поліпшення найважливіших показників якості продукції;
o виведення на ринок принципово нової продукції;
o зниження рівня дефектності виробленої продукції і т.д.
Політика в області якості реалізується за допомогою забезпечення якості, управління якістю й удосконалювання якості.
Забезпечення якості - це планована і систематично здійснювана діяльність у рамках системи якості, необхідна для створення впевненості в належній якості об'єкта (продукції, процесу, системи).
Управління якістю являє собою методи і види діяльності оперативного характеру, використовувані для задоволення вимог до якості й орієнтовані на усунення недоліків на всіх стадіях "петлі якості".
У рамках діяльності по управлінню якістю можна говорити про реалізацію функцій стратегічного і тактичного характеру. До першої групи належать наступні функції:
o прогнозування основних показників якості на основі аналізу тенденцій у споживчому попиті;
o визначення основних напрямків проектно-конструкторських робіт;
o аналіз загальних результатів діяльності організації по удосконаленню якості продукції. Тактичний рівень представлений, наприклад, такими функціями:
o взаємодія організації з зовнішнім середовищем (постачальниками, сферою реалізації продукції і т.д.);
o підтримка заданого рівня якості продукції (облік, контроль, аналіз, регулювання внутріфірмових факторів, що впливають на якість продукції).
Особлива увага при рішенні задач по управлінню якістю приділяється таким видам діяльності, як планування якості, контроль над якістю, мотивація і навчання персоналу.
Планування якості являє собою діяльність, що встановлює вимоги до якості і застосування окремих складових систем якості. При цьому передбачається визначення конкретних показників якості в усіх напрямах діяльності фірми.
Контроль якості - діяльність, що включає проведення вимірів, експертизи, або випробувань оцінки параметрів об'єкта і порівняння отриманих величин із установленими вимогами до цих параметрів.
По способу добору контрольованої продукції розрізняють суцільний (100-відсотковий) і вибірковий контроль.
Широко розповсюдженим методом контролю є контрольні карти, що являють собою різновид графіка, що містить лінії, називані границями регулювання, чи контрольними границями (рис.1.7.). Контрольні карти були розроблені і призначені для реєстрації результатів вимірів визначених параметрів продукції. Якщо точки графіка входять в область між контрольними границями, це свідчить про нормальне протікання виробничого процесу; вихід точок за межі границь указує на необхідність уживання заходів по регулюванню процесу. Контрольні карти служать для виявлення визначених (але не випадкових) причин порушення процесу виробництва продукції.
Для виявлення причин порушення технологічного процесу в тих випадках, коли очевидні його порушення важко виявляємі, застосовуються причинно-наслідкові діаграми Ісікави. Діаграми будуються за наступними правилами:
1. Діаграму будує група не керівників.
2. Застосовується принцип анонімності висловлень.
3. На експертизу виділяється обмежений час.
4. Знайдене рішення повинне винагороджуватися.
Діаграма Ісікави зовні нагадує риб'ячий кістяк, тому її часто так і називають (рис.1.8). Побудова діаграми включає наступні етапи:
o вибір основного (результуючого) показника якості;
o установлення головних причин, що впливають на основний показник ("великі кісти");
o визначення вторинних ("середні кісти") і третинних ("дрібні кісточки") причин.
У повсякденній діяльності підприємства постійно виникають різні проблеми, такі, як труднощі з обігом кредитних сум, освоєнням нових правил прийняття замовлень, появою браку. Можливий ріст трудомісткості, наявність на складах нереалізованої продукції, надходження рекламацій, кількість яких не зменшується, незважаючи на старання підвищити якість.
Пошуки рішення цих проблем починають з їх класифікації по окремих факторах (операціям) з метою з'ясування основних, тобто тих, котрі зв'язані, наприклад, з найбільшими витратами. Щоб виявити основні фактори будують діаграми Парето і потім роблять їхній аналіз.
Існують два різновиди діаграм Парето:
1. З причин - причини проблем, що відбивають, виникаючих у процесі виробництва продукції.
2. За результатами - небажані результати, що відбивають, діяльності (брак, відмовлення і т.п.).
Метою побудови столбцових діаграм є виявлення найбільш значимих причин проблем, що виникають у ході виробництва продукції. Причому рекомендується будувати не одну, а кілька діаграм з метою більш точного визначення причин виниклих проблем. Загальний вид діаграми Парето показаний на рис.1.9.
Безпосередня побудова діаграми складається з наступних дій:
1. Вибір однієї з двох різновидів діаграм Парето.
2. Класифікація причин чи результатів (у залежності від обраного виду діаграми).
3.Розробка реєстраційної форми для збору інформації.
4. Визначення значимості даних.
5. Графічне зображення результатів (група "інші" завжди знаходиться на останнім місці).
Існування декількох ієрархічних рівнів діяльності має на увазі аналіз якості:
o керівництвом організації;
o спеціалізованим структурним підрозділом організації;
o у рамках окремих напрямків діяльності чи робіт.
Аналітичний метод визначення вагових показників використовують, якщо вихідна характеристика процесу описується аналітичною функцією, що отримана на підставі теоретичних передумов чи експериментальних даних. Математичною базою методу є використання повного диференціала функції.
Використовується також і метод споживчого і виробничого допусків. Для гарантованого забезпечення якості у виробництві звичайно керуються більш твердими вимогами до показників якості в порівнянні з вимогами до показників якості продукції, пропонованої ринком. Найчастіше це виражається в тому, що зменшують припустимі відхилення характеристик продукції від установлених розроблювачем.
Розрізняють, таким чином,

 
 

Цікаве

Загрузка...