WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Теоретичні і практичні аспекти управління якістю продукції.( ЗАТ «АТ Глини Донбасу») - Дипломна робота

Теоретичні і практичні аспекти управління якістю продукції.( ЗАТ «АТ Глини Донбасу») - Дипломна робота

маркірування;
o пакування.
У загальному випадку підрозділ "Характеристики (показники) якості" містить пункти відповідно до груп номенклатури показників якості продукції. У підрозділі "Характеристики (показники) якості" приводять, як правило, тільки ті вимоги, що є обов'язковими і підлягають перевірці.
Стандарт технічних умов встановлює для однієї чи декількох марок, моделей і т.п. продукції усебічні вимоги, дотримання яких повинно забезпечуватися при виробництві, постачанні, споживанні (експлуатації), ремонті й утилізації даної продукції.
1.3. Організаційно-методичні принципи забезпечення і управління якістю
В основі усих систем якості лежить "петля якості". Вона включає 11 етапів, чи стадій, життя продукту (рис.1.4.), на кожному з яких повинна вироблятися оцінка якості.
Забезпечення якості продукції складається з процедур забезпечення якості на кожній стадії життєвого циклу продукції (ЖЦП).
Забезпечення якості маркетингу ґрунтується на тому, що маркетинг повинен:
1. Створити систему пошуку, обробки й аналізу інформації про вимоги, запропонованих зовнішнім середовищем (споживачами, суспільством) до продукції й організації. Основними показниками якості маркетингової інформації при цьому повинні виступати її повнота, вірогідність і актуальність.
2. Установити наявність поточної чи перспективної потреби, засобом якої може стати конкретний товар (послуга), і сформулювати вимоги споживачів.
Основою для виконання наступного етапу ЖЦП може служити загальний опис продукції, що включає наступні аспекти:
o параметри експлуатації (умови використання, надійність і т.д.);
o споживчі переваги у відношенні дизайну й органолептичних характеристик продукції;
o вимоги до пакування;
o процедури забезпечення якості продукції в процесі експлуатації;
o існуючі законодавчі обмеження і стандарти.
Належний рівень якості перерахованих вище робіт забезпечується за допомогою:
1) розробки системи документованих процедур по збору, обробці й аналізу даних;
2) планування робіт з періодичним переглядом планів і їхнім коректуванням (у разі потреби);
3) доручення виконання робіт кваліфікованому персоналу, що має у своєму розпорядженні необхідні засоби.
Етап розробки продукції ЖЦП повинен забезпечити переклад попередніх параметрів продукції, що містяться в описі, представленому маркетологами, на мову технічних вимог до матеріалів, конструкції, технологічних процесів. Якість проектування забезпечується шляхом:
1) розробки і реалізації програми проектування, що включає контрольні моменти оцінки проекту на кожному етапі програми. Результати оцінки й аналізу підлягають реєстрації і відображенню в технічних умовах і кресленнях;
2) залучення до аналізу проекту представників різних підрозділів організації;
3) затвердження всієї документації, що складає основу проекту, на відповідних рівнях керівництва, що несуть відповідальність за виробництво продукції.
Покупні сировина, матеріали і комплектуючі вироби безпосередньо впливають на якість продукції.
Якість постачання забезпечується наступними заходами:
1. Розробкою і реалізацією програми постачань, що містить:
o вимоги до замовлень на постачання;
o угода по забезпеченню якості;
o угода по методах перевірки;
o плани приймального контролю;
o процедуру вхідного контролю.
2. Процедурами врегулювання спірних питань, що відносяться до якості постачань.
3. Організацією робіт із прийому, збереженню, видачі, а також по забезпеченню схоронності матеріалів.
Якість виробництва забезпечується наступними заходами:
1. Плануванням виробничих операцій, докладно відображених у робочих інструкціях.
2. Технічним контролем виробничих процесів.
3. Створенням умов, що виключають можливість ушкодження матеріалів, напівфабрикатів і продукції в ході виробництва (відповідним збереженням, захистом і переміщенням).
4. Перевіркою, калібруванням і іспитами устаткування, інструментів і оснащення.
У першу чергу мова йде про пакування, монтаж і технічне обслуговування.
Якість на цих стадіях ЖЦП забезпечують:
1. Планування всіх процесів.
2. Створення умов, що виключають можливість псування продукції до відправлення споживачу або в торгову мережу і при вантажно-розвантажувальних роботах.
3. Грамотно складена супровідна документація на продукцію.
4. Перевірка й тестування контрольно-вимірювального й іншого устаткування, використовуваного при монтажі.
5. Узгодження взаємних зобов'язань продавців і споживачів.
Спіраль якості являє собою просторову модель якості, у якій кожен виток характеризується новим, більш високим рівнем якості. Такий розвиток обумовлений постійною еволюцією індивідуальних, групових і суспільних потреб.
Модель Демінга описує діяльність по управлінню якістю, реалізовану на кожнім етапі ЖЦП (рис. 1.5.).
Для загального управління якістю передбачається залучення в роботу з забезпечення, підтримки й удосконалення якості всіх структурних підрозділів організації, усього персоналу фірми - від рядового робітника або службовця до голови фірми. Для ефективної роботи організації будуть потрібні не тільки різні ресурси, але і розробка всіляких механізмів взаємодії і процесів. Саме в такий спосіб складається система якості, що являє собою сукупність організаційної структури, ресурсів, процесів і методик, що забезпечують адміністративне (загальне) управління якістю. Ефективна, добре структурована система якості дозволяє організації оптимізувати якість з погляду зменшення різних ризиків, зниження витрат і зростання прибутку.
Усі системи якості, незважаючи на особливості підприємств і організацій, спрямовані на досягнення фундаментальних цілей (рис.1.6.).
Система менеджменту якості повинна задовольняти наступним групам вимог до системи:
1) управління якістю на всіх стадіях ЖЦП;
2) організації виробництва.
Основним документом при розробці і впровадженні системи якості в організації є "Посібник з якості", що містить опис системи загального управління якістю і виконує функції постійного довідкового матеріалу при впровадженні і підтримці в робочому стані інформаційних даних системи.
У великих організаціях документація на систему загального управління якістю може бути представлена документами трьох рівнів:
1) загальфірмовим "Посібником з якості";
2) окремими "Посібниками з якості" для різних структурних підрозділів;
3) спеціалізованими по функціональній ознаці "Посібниками з якості" (для проектно-конструкторських робіт, матеріально-технічного забезпечення і т.д.).
При розробці нових видів продукції (послуг, процесів) керівництво організації відповідно до положень "Посібника з якості" формує програму якості, що оформляється в писемній формі і визначає:
o ціліи в області якості;
o розподіл повноважень і відповідальності в ході проектування;
o визначення використовуваних процедур, методів і робочих інструкцій;
o програми відповідних іспитів, перевірок і контролю на різних етапах ЖЦП;
o процедури внесення змін у програму якості в міру виконання робіт;
o інші

 
 

Цікаве

Загрузка...