WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Теоретичні і практичні аспекти управління якістю продукції.( ЗАТ «АТ Глини Донбасу») - Дипломна робота

Теоретичні і практичні аспекти управління якістю продукції.( ЗАТ «АТ Глини Донбасу») - Дипломна робота

якості;
o рівень якості (відносна характеристика, що є результатом порівняння сукупності значень показників якості продукції з відповідною сукупністю базових значень цих показників) - при кількісній статистичній оцінці;
o міра якості - при виконанні точних технічних оцінок;
o відносна якість - при порівнянні об'єктів.
Вимоги до якості - вираження визначених потреб та їхній переклад у набір або кількісно якісно установлених вимог до характеристик об'єкта, щоб дати можливість їх реалізації і перевірки. Показники якості - кількісно якісно встановлені конкретні вимоги до характеристик (властивостей) об'єкта, що дають можливість їх реалізації і перевірки. Основні різновиди показників якості наведені в табл.1.1.
Показники призначення визначають основні функціональні властивості продукції й обумовлюють діапазон її застосовності.
Таблиця 1.1.
Основні типи показників якості
Ознака класифікації Типи показників
1.
Відношення до властивостей продукції
1.1. Призначення
1.2. Надійності
1.3. Технологічності
1.4. Ергономічності
1.5. Естетичності
1.6. Стандартизації
1.7. Патентно-правові
1.8. Економічні
2.
Кількість відбиваних властивостей
2.1. Одиничні
2.2. Комплексні
2.3. Інтегральні
3.
Метод визначення
3.1. Інструментальні
3.2. Розрахункові
3.3. Статистичні
3.4. Органолептичні
3.5. Експертні
3.6. Соціологічні
3.7. Комбіновані
4.
Стадія визначення
4.1. Проектні
4.2. Виробничі
4.3. Експлуатаційні
4.4. Прогнозовані
5.
Розмірність відбиваних величин
5.1. Абсолютні
5.2. Приведені
5.3. Безрозмірні
6. Значимість при оцінці якості 6.1. Основні
6.2. Додаткові
Показники надійності характеризують здатність продукції до збереження працездатності при дотриманні визначених умов експлуатації і технічного обслуговування (виражають властивості безвідмовності, довговічності, ремонтопригодності, збереженності).
Показники технологічності пов'язані з досконалістю конструктивно-технологічних рішень продукції, що обумовлюють високу продуктивність праці при виготовленні, ремонті і технічному обслуговуванні.
Ергономічні показники характеризують пристосованість продукції до антропометричних, фізіологічних, психофізіологічних і психологічних властивостей споживача, що виявляється в системі "людина - виріб - навколишнє середовище".
Естетичні показники пов'язані зі здатністю виробу до відображення краси в предметно-почуттєвій формі (відображають властивості гармонійності, оригінальності, інформаційній виразності, раціональності форми і т.п.).
Показники стандартизації характеризують відповідність продукції стандартам.
Економічні показники відбивають витрати на розробку, виготовлення й експлуатацію продукції.
Теоретичні і прикладні проблеми оцінки якості об'єктів (виробів, послуг, процесів, систем) вивчаються наукою, яка називається кваліметрією. Кваліметрія ставить перед собою три основні практичні задачі:
o розробку методів визначення чисельних значень показників якості продукції, збору й обробки даних для встановлення вимог до точності показників;
o розробку єдиних методів виміру й оцінки показників якості;
o розробку одиничних, комплексних і інтегральних показників якості продукції.
До методів кваліметрії відносяться:
1) інструментальний, заснований на використанні засобів вимірів;
2) розрахунковий, що полягає в обчисленнях за значеннями параметрів продукції, знайдених іншими методами;
3) статистичний, що використовує правила прикладної математичної статистики і заснований на підрахунку числа чи подій об'єктів;
4) неолептичний, заснований на аналізі сприйняття продукції органами почуттів без застосування технічних вимірювальних засобів;
5) експертна, враховуюча думка групи фахівців-експертів;
6) соціологічний, заснований на зборі й аналізі думок споживачів даної продукції;
7) комбінований, що включає кілька методів визначення показників якості.
Інструментальні методи засновані на фізичних ефектах і використанні спеціальної апаратури. Розрізняють автоматизовані, механізовані і ручні методи. Автоматизовані методи найбільш об'єктивні і точні.
Експертні методи використовуються там, де фізичне явище не відкрито дуже складно для використання. Приклад такого методу - оцінка якості фігуристів. Різновидом експертного методу є так називаний органолептичний метод, заснований на використанні органів почуттів людини.
Вважається, що вимір - це порівняння одного продукту з іншим. Якщо результат отриманий теоретичним шляхом, то це не вимір, а прогноз.
Методи порівняння. При порівнянні можна користуватися трьома шкалами або методами: шкала рівнів; шкала інтервалів; шкала відносин.
Кваліметрія широко використовується в експертних методах порівняння, заснованих на шкалированні. При порівнянні застосовують одну з трьох шкал: шкалу рівнів; шкалу порядку; шкалу відносин.
З погляду кількості відбиваних властивостей показники якості можуть бути одиничними (стосовними до однієї властивості) чи комплексними (стосовними до декількох властивостей одночасно). Комплексні показники можуть бути пов'язані з одиничними деякою функціональною залежністю, однак це не завжди можливо. Тому в кваліметрії застосовують суб'єктивний спосіб побудови комплексних показників якості за принципом середньо зважених.
Номенклатура показників якості продукції - сукупність показників її якості за характерними властивостями, нормативно прийнята для оцінки рівня якості цієї продукції.
На продукцію розробляють:
o стандарти загальних технічних умов, що повинні містити загальні вимоги до груп однорідної продукції;
o стандарти технічних умов, що повинні містити вимоги до конкретної продукції.
Стандарт загальних технічних умов у загальному випадку містить наступні розділи:
o класифікація, основні параметри і (чи) розміри;
o загальні технічні вимоги;
o вимоги безпеки;
o вимоги охорони навколишнього середовища;
o методи контролю;
o правила приймання;
o транспортування і збереження;
o вказівки по експлуатації (ремонту, утилізації);
o гарантії виробника.
Номенклатуру, склад, зміст і найменування розділів (підрозділів) визначають відповідно до особливостей стандартизируємої продукції іхарактером запропонованих до неї вимог. При доцільності стандартизації окремих вимог до груп продукції можуть розроблятися стандарти, що встановлюють:
o класифікацію продукції;
o основні параметри і (чи) розміри;
o загальні технічні вимоги;
o вимоги безпеки;
o вимоги охорони навколишнього середовища;
o методи іспитів;
o типи, асортимент, марки;
o правила приймання;
o маркірування, пакування;
o правила збереження і транспортування;
o правила експлуатації, ремонту й утилізації.
Розділ "Загальні технічні вимоги" у загальному випадку містить наступні підрозділи:
o характеристики (показники) якості;
o вимоги до сировини, матеріалів, покупним виробів;
o комплектність;
o

 
 

Цікаве

Загрузка...