WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Теоретичні і практичні аспекти управління якістю продукції.( ЗАТ «АТ Глини Донбасу») - Дипломна робота

Теоретичні і практичні аспекти управління якістю продукції.( ЗАТ «АТ Глини Донбасу») - Дипломна робота

вивчення зворотнього зв'язку і коректування дій;
o безперервне навчання персоналу прийомам і методам управління якістю.
2. Технічні аспекти:
o використання у виробництві останніх світових або стандартів стандартів, що перевищують рівень світових;
o контроль продукції на кожнім етапі в процесі виробництва з використанням необхідних засобів контролю;
o діагностика устаткування;
o забезпечення керованості всіма процесами і простежування кожної одиниці продукції;
o регулярний перегляд технологій.
3. Економічні аспекти:
o управління економікою якості;
o планування капіталовкладень у якість (витрати на функціонування системи якості, навчання персоналу, вивчення ринку, контроль, діагностику, переоснащення виробництва, залучення незалежних експертів, особисті премії персоналу й ін.).
4. Управлінські аспекти:
o визначення політики в області якості і конкретний розподіл обов'язків і повноважень кожного співробітника;
o розробка формалізованої методології управління якістю з використанням різних методів і прийомів управління якістю і контроль виконання методик;
o планування необхідного кошторису капіталовкладень у якість у річному бюджетному плані;
o орієнтація виробництва на використання останніх науково-технічних розробок і вимог;
o контроль за виконанням норм екології і безпеки праці.
При побудові системи управління якістю переслідується мета організаційного об'єднання всіх управлінських функцій, від реалізації яких залежать забезпечення і підвищення якості. У рамках структур такого типу координуються всі роботи, пов'язані з дослідженнями, розробками й освоєнням нової продукції, підвищенням продуктивності праці, ефективності виробництва і якості. Такі структурні схеми дозволяють створювати організаційні умови для об'єднання зусиль усього персоналу, спрямованих на підвищення економічних і виробничих показників діяльності всієї компанії.
Система якості - сукупність організаційної структури, методик, процесів і ресурсів, необхідних для здійснення управління якістю [11].
Система якості за формою - це система документації, у якій встановлені загальні принципи забезпечення якості, вимоги до діяльності і відповідальності кожного співробітника в області якості; умови дотримання заданих параметрів кожного процесу і характеристик кожного об'єкта; методики контролю, обробки й аналізу інформації про якість; програми навчання персоналу в області якості й ін. Система якості містить у собі також систематичну діяльність відповідно до установлених вимог, виявлення недоліків і постійний пошук шляхів поліпшення. Побудовою системи якості найчастіше займаються професійні організації, що грають роль радників по якості. Система якості в організації призначена, насамперед, для задоволення внутрішніх потреб управління організацією. Вона ширше, ніж вимоги визначеного споживача, що оцінює тільки ту частину системи якості, що стосується його індивідуальних вимог.
Призначення системи якості:
o організація діяльності в області якості у формі системи з функціями координації, регулювання, аналітичної розробки рішень;
o регламентація й упорядкування всієї діяльності організації відповідно до поставленими цілями в області якості;
o визначення ролі і відповідальності кожного співробітника відповідно до поставлених цілей в області якості;
o приведення всіх процесів на підприємстві в керовані умови;
o забезпечення відслідкованості і контрольованості продукції і ресурсів;
o постійне підвищення кваліфікації персоналу;
o організація системи ведення, нагромадження й обробки інформації з метою мінімізації витрат, викликаних низькою якістю.
Цілі, сформульовані керівництвом підприємства, визначають напрям діяльності підприємства протягом його існування. Цілі не можна часто змінювати. Звичайно вони змінюються тоді, коли організація приймає рішення про повну переорієнтацію своєї діяльності.
Мету підприємства визначає керівник до початку господарської діяльності. Цілі можуть бути відкоректовані в міру активізації діяльності підприємства, спрямованої на задоволення вимог ринку. Однак, як правило, уже сформульована ціль не піддається істотним змінам.
Ціль в області якості є вершиною піраміди планування і встановлює задачі бізнесу, обумовлені вищим керівництвом, а також тактику і стратегію, сформовані керівництвом середньої ланки.
Політика підприємства - це лаконічно сформульовані напрямки і цілі, що визначаються керівництвом: загальна політика, політика в області якості, реалізації, інвестицій і т.д.
Політика в області якості є офіційним документом організації, частиною загальної політики, основою функціонування всієї системи якості. Вона містить стратегічні цілі в області якості, сформульовані для досягнення цілей задачі підприємства і зобов'язання (особливо з боку керівництва). Політика в області якості повинна бути сформульована так, щоб зробити цілеспрямованою діяльність кожного співробітника. У ній повинні бути чітко визначені рівні стандартів якості роботи для даної фірми і розглянуті всі аспекти системи забезпечення якості. Формулювання політики в області якості повинні бути короткі і доступні для сприйняття.
Після затвердження політики вся діяльність підприємства направляється на її реалізацію.
Політика в області якості - основні напрями і цілі організації в області якості, офіційно сформульовані вищим керівництвом. Політика в області якості є елементом загальної політики і затверджується вищим керівництвом [17].
Фактори, що впливають на політику в області якості:
o гарантії підприємства щодо виробленої або реалізованої продукції;
o вимоги законодавства;
o вимоги споживачів до якості продукції і системам забезпечення якості;
o умови конкурентної боротьби;
o економічні розрахунки;
o технологічні умови.
Обов'язковою умовою функціонування системи якості є регулярний (звичайно щорічний) аналіз з боку вищого керівництва системи якості і її відповідності політиці в області якості.
Аналіз з боку керівництва - офіційна оцінка вищим керівництвом стану системи якості і її відповідності політиці в області якості і цілям [20].
Аналіз системи якості з боку керівництва може включати аналіз політики в області якості. Результати перевірки якості (аудита) є одними з можливих вхідних даних для аналізу з боку керівництва. Обов'язкова умова динамічного розвитку організації - це вироблення керівництвом програми поліпшення якості в результаті аналізу стану системи якості.
1.2.Показники якості і методи їх оцінки
Проблеми управління якістюпородили задачі кількісної оцінки якості, необхідні для об'єктивного вибору і прийняття управлінських рішень при стандартизації і сертифікації продукції, плануванні підвищення її якості і т.д. Оцінка якості може розглядатися як основа формування всього механізму управління якістю продукції на всіх стадіях життєвого циклу підприємства.
При оцінці якості використовуються наступні терміни:
o градація якості - категорія, або розряд, присвоєні об'єктам однакового функціонального призначення, але з різними вимогами до

 
 

Цікаве

Загрузка...