WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Теоретичні і практичні аспекти управління якістю продукції.( ЗАТ «АТ Глини Донбасу») - Дипломна робота

Теоретичні і практичні аспекти управління якістю продукції.( ЗАТ «АТ Глини Донбасу») - Дипломна робота

належить тім суб'єктам, за кошти яких смороду створені або яким воно переданий в установленому законом порядку.
Національні стандарти, кодекси усталеної практики, класифікатори та каталоги видає, перевидає та розповсюджує центральний орган виконавчої влади в сфері стандартизації.
Видання і розповсюдження документів міжнародних (регіональних) організацій із стандартизації, членом яких є Україна, здійснюють центральний орган виконавчої влади в сфері стандартизації та інші суб'єкти стандартизації на підставі положень цих організацій.
Забороняється повністю чи частково відтворювати, тиражувати і розповсюджувати як офіційні видання будь-які стандарти, кодекси усталеної практики, технічні умови або їх частини без дозволу їх власника чи уповноваженої їм особи, крім випадків, передбачених законом.
У разі відтворення чи розповсюдження стандарту, кодексу усталеної практики, технічних розумів без дозволу їх власника чи уповноваженої їм особи суб'єкт стандартизації не несе відповідальності за невідповідність тексту розповсюджуваного документа його офіційному чи тексту за наслідки, спричинені застосуванням розповсюджуваного документа.
Суб'єкт стандартизації має право на відшкодування збитків, завданих йому несанкціонованим розповсюдженням стандарту, кодексу усталеної практики, технічних розумів, відповідно до закону.
Порядок видання та розповсюдження технічних регламентів встановлюється законом.
Стаття 16. Надання інформаційних послуг
Інформаційні послуги надаються шляхом опублікування офіційних текстів стандартів, інформаційних та довідкових видань, а також їх розповсюдження інформаційними мережами в ініціативному порядку та на замовлення.
Центральний орган виконавчої влади в сфері стандартизації через національний інформаційний фонд нормативних документів та національний центр міжнародної інформаційної мережі ISONET WTO забезпечує інформацією вітчизняних та іноземних користувачів.
Для інформаційного забезпечення користувачів центральний орган виконавчої влади в сфері стандартизації організовує формування каталогу нормативних документів у сферістандартизації на національному рівні, встановлює правила його створення та ведення.
Суб'єкт стандартизації, відповідальний за розроблення і схвалення стандартів, які можуть створити технічні бар'єри в торгівлі, надає відповідну інформацію центральному органу виконавчої влади в сфері стандартизації, який через міжнародну інформаційну мережу ISONET WTO надає цю інформацію користувачам у рядка, встановлені кодексом усталеної практики стандартизації.
Розділ V. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Стаття 17. Міжнародне співробітництво в сфері стандартизації
Центральний орган виконавчої влади в сфері стандартизації відповідно до закону представляє інтереси України в міжнародних організаціях із стандартизації, уживає заходів щодо адаптації законодавства України в сфері стандартизації до законодавства Європейського Союзу, здійснює співробітництво в цій сфері з відповідними органами інших країн, приймає рішення про приєднання до міжнародних (регіональних) систем стандартизації, укладає домов про співробітництво та здійснення робіт у сфері стандартизації.
Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені цим Законом, те застосовуються норми міжнародного договору.
Розділ VI. ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ ІЗ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
Стаття 18. Джерела фінансування
Роботи із стандартизації фінансуються замовниками цих робіт.
Джерелами фінансування є:
кошти Державного бюджету України;
кошти, передбачені на виконання програм і проектів;
кошти суб'єктів господарювання; кредити банків;
інші кошти, передбачені законом.
Витрати підприємств, пов'язані з розробленням стандартів, відносяться до витрат на науково-технічне забезпечення їх господарської діяльності.
Витрати на роботи із стандартизації бюджетних установ та організацій відшкодовуються за рахунок коштів, передбачених на їх утримання.
Замовниками робіт із стандартизації за кошти Державного бюджету України є центральні органи виконавчої влади, на які законодавством покладено відповідальність за технічне регулювання у визначених сферах діяльності.
Замовлення робіт із стандартизації за кошти Державного бюджету України, у тому числі на державне оборонне замовлення, здійснюється без проведення торгів (конкурсів, тендерів).
Стаття 19. Використання коштів, одержаних від реалізації стандартів
Кошти, одержані від реалізації національних, регіональних і міжнародних стандартів, спрямовуються виключно на виконання робіт із стандартизації, розвиток науково-технічної бази.
Розділ VII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом одній долі з дня набрання чинності цим Законом:
внести до Верховної Заради України законопроекти щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом;
прийняти нормативно-правові акти, що випливають з цього Закону;
забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів, а також нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність з нормами цього Закону;
визначити порядок та терміни дії галузевих стандартів та прирівняних до них інших нормативних документів колишнього СРСР.
3. Державні та інші стандарти є чинними до припинення їх дії або до прийняття відповідних стандартів згідно з вимогами цього Закону.
4. Вимоги державних та інших стандартів, обов'язкові до виконання, є чинними до прийняття відповідних технічних регламентів та інших нормативно-правових актів, які регулюють ці питання.
5. До приведення законодавства у відповідність з цим Законом законодавчі та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
Президент України Л. КУЧМА
м. Київ
17 травня 2001 р.
N 2408-III
Додаток 2
ПОЛІТИКА В ОБЛАСТІ ЯКОСТІ
Наше підприємство - закрите акціонерне товариство "АТ Глини Донбасу" є спільним підприємством української компанії ЗАТ "Южно-октябрьські Глини" і міжнародної компанії "Watts Blake Bearne".
"А/Т Глини Донбасу" розвідує, розробляє й експлуатує родовища глин для постачань сировини, як на експорт, так і для провідних керамічних підприємств України.
Використовуючи власний досвід і новітні технології, підприємство успішно розвивається. Наші споживачі - найбільші світові виробники кераміки, що випускають продукцію високої якості.
Приймаючи в увагу взаємну залежність і взаємну вигоду наших відносин зі Споживачами, відповідальність перед ними за якість нашої продукції, і ставлячи основною метою задоволення їх поточних і майбутніх потреб, ми визначаємо наступні стратегічні цілі в області якості на 2001-2002 роки:
- підтримка і зміцнення іміджу нашого підприємства як лідируючого і надійного партнера, що поставляє продукцію тільки високої якості,
- подальший розвиток бізнесу здійснювати переважно за рахунок якісного росту, включаючи використання новітніх

 
 

Цікаве

Загрузка...