WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Теоретичні і практичні аспекти управління якістю продукції.( ЗАТ «АТ Глини Донбасу») - Дипломна робота

Теоретичні і практичні аспекти управління якістю продукції.( ЗАТ «АТ Глини Донбасу») - Дипломна робота

охоплює такі поняття як "стандарт", "кодекс усталеної практики" та "технічні умови";
консенсус - загальна згода, яка характеризується відсутністю серйозних заперелік по суттєвих питаннях у більшості заінтересованих сторін та досягається в результаті процедури, спрямованої на врахування думки всіх сторін та зближення розбіжних точок зору;
стандарт - документ, що встановлює для загального і багаторазового застосування правила, загальні принципи або характеристики, які стосуються діяльності чи її результатів, з метою досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній галузі, розроблений у встановленому порядку на основі консенсусу;
міжнародний та регіональний стандарти - стандарти, прийняті відповідно міжнародним та регіональним органом стандартизації;
національні стандарти - державні стандарти України, прийняті центральним органом виконавчої влади в сфері стандартизації та доступні для широкого кола користувачів;
кодекс усталеної практики (звід правил) - документ, що містить практичні чи правила процедури проектування, виготовлення, монтажу, технічного обслуговування, експлуатації обладнання, конструкцій чи виробів. Кодекс усталеної практики може бути стандартом, частиною стандарту або окремим документом;
технічні умови - документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинні відповідати продукція, процеси чи послуги. Технічні умови можуть бути стандартом, частиною стандарту або окремим документом;
технічний регламент - нормативно-правовий акт, прийнятий органом державної влади, що встановлює технічні вимоги до продукції, процесів чи послуг безпосередньо або через посилання на стандарти чи відтворює їх зміст.
Стаття 2. Сфера дії Закону
Цей Закон регулює відносини, пов'язані з діяльністю в сфері стандартизації та застосуванням її результатів, і поширюється на суб'єкти господарювання незалежно від форми власності та видів діяльності, органи державної влади, а також на відповідні громадські організації.
Дія цього Закону не поширюється на ядерні матеріали, фармацевтичну продукцію, стандарти медичного обслуговування, бухгалтерського обліку, освіти, а також інші соціальні стандарти, сфера дії яких встановлюється відповідними законами.
Стаття 3. Законодавство України в сфері стандартизації
Законодавство України в сфері стандартизації складається з цього Закону та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в цій сфері.
Стаття 4. Об'єкти стандартизації
Об'єктами стандартизації є продукція, процеси та послуги (далі - продукція), зокрема матеріали, складники, обладнання, системи, їх сумісність, правила, процедури, функції, методичи діяльність.
Стаття 5. Позначка та основні принципи державної політики в сфері стандартизації
Метою стандартизації в Україні є забезпечення безпеки для життя та здоров'я людини, тварин, рослин, а також майна та охорони довкілля, створення розумів для раціонального використання усіх видів національних ресурсів та відповідності об'єктів стандартизації своєму призначенню, сприяння усуненню технічних бар'єрів у торгівлі.
Державна політика в сфері стандартизації базується на таких принципах:
забезпечення участі фізичних і юридичних осіб у розробленні стандартів та вільного вибору ними видів стандартів при виробництві чи постачанні продукції, якщо інше не передбачено законодавством;
відкритості та прозорості процедур розроблення і прийняття стандартів з урахуванням інтересів усіх заінтересованих сторін, підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняних виробників;
доступності стандартів та інформації щодо їх для користувачів;
відповідності стандартів законодавству;
адаптації до сучасних досягнень науки і техніки з урахуванням стану національної економіки;
пріоритетності прямого впровадження в Україні міжнародних та регіональних стандартів;
дотримання міжнародних та європейських правил і процедур стандартизації;
участі в міжнародній (регіональній) стандартизації.
Розділ II. ОРГАНІЗАЦІЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
Стаття 6. Суб'єкти стандартизації
Суб'єктами стандартизації є:
центральний орган виконавчої влади в сфері стандартизації;
рада стандартизації;
технічні комітети стандартизації;
інші суб'єкти, що займаються стандартизацією.
Стаття 7. Центральний орган виконавчої влади в сфері стандартизації
Центральний орган виконавчої влади в сфері стандартизації організовує, координує та провадить діяльність щодо розроблення, схвалення, прийняття, перегляду, зміни, розповсюдження національних стандартів відповідно до цього Закону і як національний орган стандартизації представляє Україну в міжнародних та регіональних організаціях із стандартизації.
Центральний орган виконавчої влади в сфері стандартизації виконує такі основні функції:
забезпечує реалізацію державної політики в сфері стандартизації;
уживає заходів щодо гармонізації розроблюваних національних стандартів з відповідними міжнародними (регіональними) стандартами;
бере доля в розробленні й узгодженні технічних регламентів та інших нормативно-правових актів з питань стандартизації;
установлює правила розроблення, схвалення, прийняття, перегляду, зміни та втрати чинності національних стандартів, їх позначення, класифікації за видами та іншими ознаками, кодування та реєстрації;
уживає заходів щодо виконання зобов'язань, зумовлених участю в міжнародних (регіональних) організаціях стандартизації;
співпрацює в сфері стандартизації з відповідними органами інших держав;
формує програму робіт із стандартизації та координує її реалізацію;
приймає рішення щодо створення та припинення діяльності технічних комітетів стандартизації, визначає їх повноваження та порядок створення;
організовує створення і ведення національного фонду нормативних документів та національного центру міжнародної інформаційної мережі ISONET WTO;
організовує надання інформаційних послуг з питань стандартизації.
Центральний орган виконавчої влади в сфері стандартизації може виконувати інші функції та повноваження згідно із законами України.
Центральний орган виконавчої влади в сфері стандартизації вносити подання до Кабінету Міністрів України щодо делегування повноважень стосовно організації розроблення, схвалення, прийняття, перегляду та зміни національних стандартів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів центральному органу виконавчої влади в цій сфері діяльності.
Стаття 8. Рада стандартизації
Рада стандартизації (далі - Рада) є колегіальним консультативно-дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України.
Персональний склад Заради та положення про неї затверджує Кабінет Міністрів України.
Основною метою діяльності Заради є налагодження взаємодії між виробниками, споживачами продукції та органами державної влади, узгодження інтересів у сфері стандартизації, сприяння розвитку стандартизації.
Рада формується на паритетних засідках із представників органів виконавчої влади, центрального органу виконавчої влади в сфері стандартизації, суб'єктів господарювання, Національної академії наук

 
 

Цікаве

Загрузка...