WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Теоретичні і практичні аспекти управління якістю продукції.( ЗАТ «АТ Глини Донбасу») - Дипломна робота

Теоретичні і практичні аспекти управління якістю продукції.( ЗАТ «АТ Глини Донбасу») - Дипломна робота

ІSО 14004-97. Системи управління навколишнім середовищем. Загальні настанови щодо принципів управління систем та засобів забезпечення. Чинний від 01.01.98р.
8. ДСТУ ІSО 14010-97. Настанови щодо здійснення екологічного аудиту. Загальні принципи. Чинний від 01.01.98р.
9. ДСТУ 1S0 14011-97. Настанови щодо здійснення екологічного аудиту. Процедури аудиту. Аудит систем управління навколишнім середовищем. Чинний від 01.01.98р.
10. ДСТУ ІSО 14012-98. Настанови щодо здійснення екологічного аудиту. Кваліфікаційні вимоги до аудиторів з екології. Чинний від 01.01.98р.
11. ISO/FDIS 9000:2000, Системи менеджменту якості - Основні принципи і словник
12. ISO 9001:2000 (E), Системи менеджменту якості - Вимоги
13. ДСТУ 2925-94. Якість продукції. Оцінка якості. Терміни та визначення. - К., 1994
14. ДСТУ 2926-94. Системи якості. Комплекси управління якістю системні технологічні. Основні положення. - К., 1994
15. ДСТУ 2927-94. Системи якості. Комплекси управління якістю системні технологічні. Загальні вимоги до інформаційно-технологічних моделей управління якістю. - К., 1994
16. ДСТУ 3230-95. Управління якістю та забезпечення якості. Терміни та визначення. - К., 1995
17. ДСТУ 3410-96. Система сертифікації Укрсепро. Основні положення. - К., 1996
18. ДСТУ 3514-97. Статистичні методи контролю та регулювання якості. Терміни та визначення. - К., 1997
19. РД 50-149-79. Методические указания по оценке технического уровня и качества промышленной продукции. - М.: Изд-во стандартов, 1979. - 123 с.
20. Сертифікація в Україні. Нормативні акти та інші документи. - К.: Основа, 1998. - Т. 1. - 368 с.
21. Сертифікація в Україні. Нормативні акти та інші документи. - К.: Основа, 1998. - Т. 2. - 416 с.
22. Указ Президента України "Про вдосконалення державного контролю за якістю та безпекою продуктів харчування, лікарських засобів та виробів медичного призначення".
23. Постанова Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо поетапного впровадження в Україні вимог Директив Європейського Союзу, санітарних, екологічних, ветеринарних, фітосанітарних норм та міжнародних і європейських стандартів" від 19.03.97 р.
24. Україна: в XXI сторіччя через якість до кращого життя; Матеріали першого всеукраїнського з'їзду якості (Київ, 21-23 червня 1999 р.) / За заг. ред. П.Я. Калити. - К.: УАЯ, МЦЯ "ПРИРОСТ". - 1999. - 150 с.
25. Фомичев С.К., Старостина А.А., Скрябіна Н.И. Основи управління якістю. - К.: МАУП, 2002
26. Рожева Н.К. Управління якістю. - Спб.: Питер, 2003
27. Басовський Л.Е., Протасьєв В.Б. Управління якістю. - М.: ИНФРА-М, 2001
28. Абутидзе З.С., Александровська Л.Н., Бас В.Н. Управління якістю і реінжинірінг організацій. - М.: Логос, 2003
29. Нікітін В.А. Управління якістю на базі стандартів ИСО 9000:2000. - Спб.: Питер,2004
30. Новицький Н.И., Олексюк В.Н. Управління якістю продукції. - Мінськ: Нове знання, 2003
31. Управління ефективністю і якістю. Модульна програма. У 2-х частинах. / Під ред. Прокопенко И., Норта К. - М.: Справа, 2001
32. Гиссін В.И. Управління якістю: Навчальний посібник. - М.: Март, 2003
33. Управління якістю: Навчальний посібник / Під ред. Мазура И.И. - М.: Вища школа, 2003
34. Крилова Г. Д. Основи стандартизації, сертифікації, метрології. М.: ЮНИТИ, 1998
35. Фомін В. Н., Чиннов И. Н. Сертифікація продукції: принципи і їхня реалізація, М.: Центр економіки і маркетингу, 1999
36. Ісікава К. Японські методи управління якістю. М.: Економіка, 1998
37. Окрепілов В.В. Управління якістю. М.: Економіка, 2000
38. Мішин В.М. Управління якістю: Учеб. посібник для вузів. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000
39. . Варакута С. А. Управління якістю продукції: Навчальний посібник. - М.: ИНФРА - М, 2001
40. Новицкий Н.И., Олексюк В.Н. Управление качеством продукции: Учеб. пособие. - М.: Новое знание, 2001. - 238 с.
41. Крилова Г.Д. Зарубежный опыт управлення качеством. - М.: Изд-во стандартов, 1992. - 140 с.
42. Банківський Р. Управління якістю: Навч. посіб. - Л.; ДУ "Львівська політехніка", 2000. - 329 с.
43. Койфман Ю.І., Герус О.В., Кисельова Т.М. та ін. Міжнародна стандартизація та сертифікація систем якості: Довідник. - К.; Л.: ТК-93 "Управління якістю та забезпечення якості", 1995. - 260 с.
44. Койфман Ю.І., Кїсєльова Т.М., Кальман І.Г. та ін. Міжнародні та європейські системи сертифікації і акредитації: Організація діяльності, норми та правила: Довідник. - К.; Л., 1995. - 326 с.
45. Койфман Ю.І., Кїсєльова Т.М., Кальман І.Г. та ін. Принципи, методи та досвід роботи у сфері забезпечення якості і сертифікації: Системи якості, правила сертифікації та акредитації: Посібник. - К.; Л., 1995. - 348 с.
46. Березненко М.П., Савчук Н.Г., Верезепко С.М. та ін. Сертифікація систем якості та продукції легкої промисловості. - К.: Логос, 1996. - 220 с.
47. Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і серифікації: Підручник. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Європ. ун-т фінансів, інформ. систем менеджм. і бізнесу, 2000. - 174 с.
48. Рубанюк Ю.Т. Чотирнадцять пунктів Деминга - програма дій для виживання виробників Росії? //Стандарти і якість. - 1998.- №8, - с. 14
49. Мюллер К. Деякі аспекти впровадження систем якості в промисловості // Стандарти і якість. - 1998. - №3, - с. 23
50. Альперін Л. Сучасний погляд на системи якості і їхній розвиток // Стандарти і якість. - 1998. - №10, - с. 35
51. Ситніченко В.П. Тенденції якості у новому тисячолітті // Стандартизація, сертифікація, якість. - 2000. - № 3. - С. 42-47.
?
ДОДАТКИ
Додаток 1
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про стандартизацію
Цей Закон встановлює правові та організаційні засади стандартизації в Україні і спрямований на забезпечення єдиної технічної політики в цій сфері.
Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Основні терміни та їх визначення
У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
стандартизація - діяльність, що полягає у встановленні положень для загального і багаторазового застосування щодо наявних чи можливих завдань з метою досягнення оптимального ступеня впорядкування в певній сфері, результатом якої є підвищення ступеня відповідності продукції, процесів та послуг їх функціональному призначенню, усуненню бар'єрів у торгівлі і сприянню науково-технічному співробітництву;
міжнародна стандартизація - стандартизація, що проводитися на міжнародному рівні та доля в якій відкрита для відповідних органів усіх країн;
регіональна стандартизація - стандартизація, що проводитися на відповідному регіональному рівні та доля в якій відкрита для відповідних органів країн певного географічного або економічного простору;
національна стандартизація - стандартизація, що проводитися на рівні однієї країни;
орган стандартизації - орган, що займається стандартизацією, визнаний на національному, регіональному чи міжнародному рівні, основними функціями якого є розроблення, схвалення чи затвердження стандартів;
нормативний документ - документ, який установлює правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їх результатів. Цей термін

 
 

Цікаве

Загрузка...