WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Теоретичні і практичні аспекти управління якістю продукції.( ЗАТ «АТ Глини Донбасу») - Дипломна робота

Теоретичні і практичні аспекти управління якістю продукції.( ЗАТ «АТ Глини Донбасу») - Дипломна робота

товариство з іноземними інвестиціями "А/Т Глини Донбасу", створене в липні 1995 року, є спільним підприємством української компанії ЗАТ "Южно-октябрьські глини "ЮГ" і міжнародної компанії Watts Blake Bearne (WBB) зі штаб-квартирою в Англії.
На самому початку спільної діяльності між WBB і "А/Т Глини Донбасу" була підписана агентська угода, що дозволило компанії швидко впровадитися на світовий ринок, завдяки успішній роботі з 86 агентами групи WBB. На сьогоднішній день частка експорту "А/Т Глини Донбасу" складає 90%. Основні ринки продукції - світові центри виробництва керамічної плитки. Торгові марки глин "А/Т Глини Донбасу" добре відомі не тільки світовим виробникам кераміки, але і усім провідним виробникам устаткування для керамічної промисловості, а також науково-дослідним керамічним інститутам і лабораторіям.
Унаслідок того, що споконвічно з моменту створення підприємства "А/Т Глини Донбасу" перейняло систему менеджменту у своїх англійських інвесторів, що вже були в той час сертифіковані по стандартах ISO 9000, розробка і впровадження системи якості на досліджуваному підприємстві були здійснені в рекордно короткий термін - дев'ять місяців. Для контролю якості в лабораторії компанії використовуються надзвичайно точні технології, що стали результатом розробок WBB Technology.
Основним документом, що регулює і встановлює політику в області якості на розглянутому підприємстві, є посібник з якості. Цей документ являє собою повний опис елементів системи якості і принципів їх взаємодії в рамках підприємства ЗАТ "АТ Глини Донбасу" відповідно до вимог ISO 9001:2000.
Воно містить сформульовану керівництвом підприємства політику в області якості, цілі по якості, затверджену організаційну структуру виробництва, визначає відповідальність, повноваження і процедури, а також процеси і ресурси, що забезпечують здійснення управління якістю і відповідність його вимогам, установленим міжнародними стандартами серії ISO 9000:2000.
На підприємстві встановлена, документована і підтримується в робочому стані система якості, що містить у собі організаційну структуру, розподіл відповідальності, методики, процеси і ресурси, що забезпечують відповідність продукції установленим вимогам і безупинному удосконалюванню самої системи якості відповідно до вимог стандартів серії ISO 9000:2000.
Основою функціонування системи якості підприємства є чітке виконання документованих процедур СЯ і управління процесами, що можуть істотно вплинути на якість готової продукції. За виконання цих правил призначена персональна відповідальність, регулярно проводиться перевірка й аналіз відповідності реальних процесів документованим вимогам.
Пропонується на ЗАТ "АТ Глини Донбасу" розвиток системи менеджменту якості проводити на базі концепції TQM (Total Quality Management).
Впровадження положень системи якості на базі концепції TQM передбачає ввести:
1. Внутрішній аудит системи якості продукції підприємства.
2.Застосування коригувальнихдій як інструменту поліпшення системи якості.
Проведена оцінка ефективності менеджменту організації при впроваджені цієї ідеї.
З проведеного аналізу можна зробити висновок, що:
" забезпечення ефективної діяльності організації вимагає комплексного використання всіх, передусім трудових, ресурсів організації, створення відповідної операційної системи і побудови ефективної системи управління, її функціонуванням, як передумовою зростання продуктивності організації;
" управління трудовими ресурсами організації є багатовекторним процесом, який охоплює визначення потреби організації в людських ресурсах, їх планування, заходи з набору персоналу, добір і розстановку працівників, формування системи оплати праці та стимулювання, профорієнтацію, адаптацію і навчання персоналу, оцінювання трудової діяльності працівників;
" оздоровлення і динамічний розвиток економіки є обов'язковою передумовою для розвитку громадянського суспільства, в якому люди бачать перспективу для реалізації власної ініціативи та підприємницької діяльності, створюють і примножують національне багатство, задовольняючи власні потреби, дбаючи про соціально незахищених співгромадян та майбутні покоління, формуючи дієвий механізм економічних відносин у суспільстві. Вирішення цих проблем можливе за умови дотримання стандартів якості трудового життя, що значною мірою забезпечується на ЗАТ "АТ Глини Донбасу" .
" для виробництва продукції ЗАТ "АТ Глини Донбасу" повинне мати операційну систему, сформовану з трьох підсистем: переробної; забезпечувальної; підсистеми управління. У сфері виробництва матеріальних цінностей на підприємстві приймають стратегічні рішення щодо: проектування підприємств; проектування виробів; проектування виробничих процесів;
" управління функціонуванням операційних систем з виробництва продукції на підприємстві охоплює планування діяльності, управління матеріальними запасами, оперативне управління виробничо-господарськими процесами;
" однією з основних проблем господарської діяльності ЗАТ "АТ Глини Донбасу" є вибір індикаторів і характеристик, які відображають продуктивність виробничо-господарської діяльності підприємства;
" управління продуктивністю передбачає концентрацію уваги на результативності та продуктивності: розроблення щодо цього загальної політики; розроблення стратегічних планів обґрунтування програм продуктивності; розроблення підходів до стратегій і методів вимірювання, оцінювання та контролю продуктивності.
" ефект менеджменту виявляється у загальному результаті функціонування підприємства, в локальних результатах діяльності системи менеджменту загалом та її складових;
" для ЗАТ "АТ Глини Донбасу" основним результатом (ефектом) виробничо-господарської та управлінської діяльності є прибуток. Завданням менеджменту підприємства таким чином є оптимізація всіх прибуткоутворюючих елементів.
" показники ефективності менеджменту відображають складність внутрішніх і зовнішніх відносин і зв'язків, існуючих у керуючій системі, зв'язків між нею і керованою системою та зовнішнім середовищем.
Така система показників для ЗАТ "АТ Глини Донбасу" дає об'єктивну оцінку як ефективності процесів менеджменту загалом, так і ефективності функціонування складових системи менеджменту підприємства.
Запропонована система розвитку системи менеджменту якості на базі концепції TQM (Total Quality Manaqement) забезпечє переваги перед конкурентами в питаннях якості, ціни, дотримання термінів постачання та за іншими критеріями.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Закон України "Про стандартизацію" від 17 травня 2001 № 2408-ІІІ
2. Закон України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності" від 17.05.2001 р.
3. Закон України "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції" від 14.01.2001 р.
4. Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" від 24.02.94 р.
5. Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність" від 11.02.98 р.
6. Закон України "Про підтвердження відповідності" від 17.05.2001 р.
7. ДСТУ

 
 

Цікаве

Загрузка...