WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Теоретичні і практичні аспекти управління якістю продукції.( ЗАТ «АТ Глини Донбасу») - Дипломна робота

Теоретичні і практичні аспекти управління якістю продукції.( ЗАТ «АТ Глини Донбасу») - Дипломна робота

планово-економічної, матеріально-технічного постачання, кадрової, маркетингової, обліку і контролю і т. п.
Процес підвищення ефективності управлінської діяльності спрямований на поліпшення використання потенційних можливостей, що має своїм наслідком зростання результативності функціонування виробничо-господарської організації.
З цих позицій управлінська діяльність є не тільки чинником зростання ефективності виробництва, а і об'єктом удосконалення, корисний ефект якого полягає в:
" постійному розробленні, вдосконаленні і практичному застосуванні методів та інструментів управління;
" раціональній організації управлінської діяльності;
" розробленні і запровадженні ефективних організаційних форм і структур управління;
" скороченні тривалості управлінського циклу і відносному скороченню витрат на управління.
Підвищення результативності діяльності організації і ефективності управління нею тісно взаємопов'язані. Якісно розвиваючись, вони взаємозумовлюються і взаємодоповнюються. Ефективність управлінської діяльності слід розглядати, вимірювати і оцінювати у прямому зв'язку з безпосередньо отримуваними в процесі виробництва товарів (послуг) ефектами.
З проведеного аналізу можна зробити висновок, що:
" забезпечення ефективної діяльності організації вимагає комплексного використання всіх, передусім трудових, ресурсів організації, створення відповідної операційної системи і побудови ефективної системи управління, її функціонуванням, як передумовою зростання продуктивності організації;
" управління трудовими ресурсами організації є багатовекторним процесом, який охоплює визначення потреби організації в людських ресурсах, їх планування, заходи з набору персоналу, добір і розстановку працівників, формування системи оплати праці та стимулювання, профорієнтацію, адаптацію і навчання персоналу, оцінювання трудової діяльності працівників;
" оздоровлення і динамічний розвиток економіки є обов'язковою передумовою для розвитку громадянського суспільства, в якому люди бачать перспективу для реалізації власної ініціативи та підприємницької діяльності, створюють і примножують національне багатство, задовольняючи власні потреби, дбаючи про соціально незахищених співгромадян та майбутні покоління, формуючи дієвий механізм економічних відносин у суспільстві. Вирішення цих проблем можливе за умови дотримання стандартів якості трудового життя, що значною мірою забезпечується на ЗАТ "АТ Глини Донбасу" .
" для виробництва продукції ЗАТ "АТ Глини Донбасу" повинне мати операційну систему, сформовану з трьох підсистем: переробної; забезпечувальної; підсистеми управління. У сфері виробництва матеріальних цінностей на підприємстві приймають стратегічні рішення щодо: проектування підприємств; проектування виробів; проектування виробничих процесів;
" управління функціонуванням операційних систем з виробництва продукції на підприємстві охоплює планування діяльності, управління матеріальними запасами, оперативне управління виробничо-господарськими процесами;
" однією з основних проблем господарської діяльності ЗАТ "АТ Глини Донбасу" є вибір індикаторів іхарактеристик, які відображають продуктивність виробничо-господарської діяльності підприємства;
" управління продуктивністю передбачає концентрацію уваги на результативності та продуктивності: розроблення щодо цього загальної політики; розроблення стратегічних планів обґрунтування програм продуктивності; розроблення підходів до стратегій і методів вимірювання, оцінювання та контролю продуктивності.
" ефект менеджменту виявляється у загальному результаті функціонування підприємства, в локальних результатах діяльності системи менеджменту загалом та її складових;
" для ЗАТ "АТ Глини Донбасу" основним результатом (ефектом) виробничо-господарської та управлінської діяльності є прибуток. Завданням менеджменту підприємства таким чином є оптимізація всіх прибуткоутворюючих елементів.
" показники ефективності менеджменту відображають складність внутрішніх і зовнішніх відносин і зв'язків, існуючих у керуючій системі, зв'язків між нею і керованою системою та зовнішнім середовищем.
Така система показників для ЗАТ "АТ Глини Донбасу" дає об'єктивну оцінку як ефективності процесів менеджменту загалом, так і ефективності функціонування складових системи менеджменту підприємства.
Запропонована система розвитку системи менеджменту якості на базі концепції TQM (Total Quality Manaqement) забезпечує переваги перед конкурентами в питаннях якості, ціни, дотримання термінів постачання та за іншими критеріями.
ВИСНОВКИ
У нашій державі в даний момент підприємства приділяють все більшу увагу якості виробленої продукції (товарів, робіт і послуг), її аналізу і контролю. В умовах конкурентної боротьби на швидко розвиваючихся ринках нашої країни для аналізу, контролю й удосконалення якості продукції на підприємствах розробляються і впроваджуються системи управління якістю.
У даній роботі мною розглянуті існуючі показники якості, найбільш розповсюджені методи їх оцінки й основні принципи забезпечення якості і управління нею.
Якість є однією з основних категорій, що визначають спосіб життя, соціальну й економічну основу для успішного розвитку людини і суспільства. Таке формулювання чітко визначає значимість діяльності по удосконаленню якості, але є занадто ємкою і не дає уявлення про сутьність самого поняття "якість".
При побудові системи управління якістю переслідується мета організаційного об'єднання всіх управлінських функцій, від реалізації яких залежать забезпечення і підвищення якості. У рамках структур такого типу координуються всі роботи, пов'язані з дослідженнями, розробками й освоєнням нової продукції, підвищенням продуктивності праці, ефективності виробництва і якості. Такі структурні схеми дозволяють створювати організаційні умови для об'єднання зусиль усього персоналу, спрямованих на підвищення економічних і виробничих показників діяльності всієї компанії.
Проблеми управління якістю породили задачі кількісної оцінки якості, необхідні для об'єктивного вибору і прийняття управлінських рішень при стандартизації і сертифікації продукції, плануванні підвищення її якості і т.д. Оцінка якості може розглядатися як основа формування всього механізму управління якістю продукції на всіх стадіях життєвого циклу підприємства. В основі всіх систем якості лежить "петля якості". Вона включає 11 етапів, або стадій, життя продукту, на кожнім з яких повинна вироблятися оцінка якості. Забезпечення якості - це планована і систематично здійснювана діяльність у рамках системи якості, необхідна для створення впевненості в належній якості об'єкта (продукції, процесу, системи). Управління якістю являє собою методи і види діяльності оперативного характеру, використовувані для задоволення вимог до якості й орієнтовані на усунення недоліків на всіх стадіях "петлі якості".
Безпосередньо аналіз якості продукції й оцінка управління якістю були розглянуті мною на прикладі ЗАТ "А/Т Глини Донбасу", у якому система управління якістю була розроблена і впроваджена в грудні 2001 року.
Закрите акціонерне

 
 

Цікаве

Загрузка...