WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Теоретичні і практичні аспекти управління якістю продукції.( ЗАТ «АТ Глини Донбасу») - Дипломна робота

Теоретичні і практичні аспекти управління якістю продукції.( ЗАТ «АТ Глини Донбасу») - Дипломна робота

входи процесів поліпшення.
Для забезпечення майбутнього ЗАТ "АТ Глини Донбасу" та задоволення зацікавлених сторін керівництву належить налагодити таку виробничу культуру, яка б спонукала працівників до активного пошуку можливостей поліпшення характеристик процесів, виконуваних робіт та продуктів.
Для залучення персоналу вищому керівництву необхідно створити обстановку делегування повноважень, для того, щоб працівники отримували повноваження і переймали на себе зобов'язання щодо виявлення можливостей поліпшення організацією своїх показників. Для створення такої ситуації можуть бути корисними такі заходи:
o постановка завдань для персоналу, проектів і організації;
o оцінювання показників конкурентів і передової практики;
o визнання успіхів у запровадженні поліпшень і відзначення відповідних працівників;
o укладання схеми подачі пропозицій з передбаченням оперативного реагування на них керівництва.
Для створення структури, спрямованої на вдосконалення діяльності, вище керівництво має визначити і запровадити процес безперервного вдосконалення, який застосовується до основних і допоміжних процесів та видів діяльності. Для забезпечення ефективності процесу вдосконалення основні та допоміжні процеси мають розглядатися з погляду:
o результативності (наприклад, відповідності виходів вимогам);
o ефективності (наприклад, питомих витрат ресурсів у вигляді часу та коштів);
o зовнішніх впливів (змін правових та вимог, які регламентуються);
o потенційних вузьких місць (недостатності можливостей чи недотримання послідовностей);
o можливості застосування кращих методів;
o контролю планових і позапланових змін;
o вимірювання позапланових прибутків.
Цей процес постійного вдосконалення має бути інструментом під-вищення внутрішньої ефективності та результативності роботи організації, а крім того, має підвищувати задоволеність споживачів та інших зацікавлених сторін.
Домагаючись максимальної користі для організації та зацікавлених сторін, керівництво ЗАТ "АТ Глини Донбасу" повинно сприяти як вдосконаленню у вигляді безперервних заходів у зв'язку з процесами, які виконуються, так і можливостям радикальних змін.
Прикладами допоміжних входів процесу вдосконалення може бути інформація, отримана з таких джерел:
o дані затвердження;
o дані про продуктивність процесу;
o дані самооцінювання;
o встановлені вимоги і відгуки зацікавлених сторін;
o досвід працівників організації;
o фінансові дані;
o дані про реалізацію продукту;
o дані про надання послуг.
3.4. Оцінювання ефективності менеджменту організації
Пропонується на ЗАТ "АТ Глини Донбасу" розвиток системи менеджменту якості проводити на базі концепції TQM (Total Quality Management).
Впровадження положень системи якості на базі концепції TQM передбачає ввести:
1. Внутрішній аудит системи якості продукції підприємства.
Процес постійного вдосконалення в цій області являє собою комплекс взаємозалежних підпроцесів, що включають: збір (включаючи самоконтроль), облік, систематизацію інформації; аналіз інформації, постановку проблеми; розробку й виконання комплексу дій по вирішенню проблеми; виміру і аналізу ефективності вжитих заходів.
2.Застосування коригувальних дій як інструменту поліпшення системи якості. Планування цих дій має включати оцінювання важливості недоліків і враховувати потенційний вплив на такі аспекти, як виробничівидатки, вартість невідповідності, характеристики продукту, надійність, безпеку, задоволеність споживачів та інших зацікавлених сторін.
Оцінимо ефективність менеджменту організації при впроваджені цієї ідеї.
Ефективність менеджменту організацій на ЗАТ "АТ Глини Донбасу" - загальний результат, наслідок дій, реалізованих у процесі управління функціонуванням в організації.
Для оцінювання ефективності виробничо-господарської діяльності організації використовують систему загальних і часткових показників ефективності: рентабельність, продуктивність праці, фондовіддача, фондоємкість, швидкість обертання обігових засобів, темпи зростання виробництва та ін.
Оцінювання ефективності управлінської діяльності (менеджменту) набагато складніше, оскільки проблематичним є визначення корисних результатів управління та одиниць їх виміру, а формування і реалізація корисного ефекту управлінської діяльності триває інколи декілька років.
Крім того, на ефективність розвитку конкретної організації впливає не лише якість функціонування її системи управління, а і середовище, макроекономічна система.
Оцінювання ефективності менеджменту охоплює такі компоненти: визначення змісту ключових понять; вибір критеріїв оцінювання; розроблення методології оцінювання.
Загальний ефект менеджменту виражається показниками діяльності підприємства загалом, або системою показників ефективності менеджменту, відокремивши із загального ефекту саме те, що досягнуто завдяки функціонуванню системи менеджменту чи процес менеджменту можна розбити на окремі етапи та операції, виокремлюючи при цьому взаємопов'язані проміжні (локальні) та остаточні результати менеджменту загалом і його окремих ланок. Проміжними результатами діяльності керівника чи органу управління є узагальнення, втілені у рішеннях і планах, нові ідеї, концепції. Остаточні (узагальнюючі) результати менеджменту збігаються з остаточними результатами керованого об'єкту, тобто підприємства.
Ефект менеджменту виявимо в ЗАТ "АТ Глини Донбасу" як у загальному результаті функціонування організації, так і в локальних результатах діяльності системи менеджменту загалом та її складових.
Основним результатом (ефектом) виробничо-господарської та управлінської діяльності є прибуток. Завданням менеджменту є оптимізація складових прибуткоутворюючих елементів, виходячи з типової моделі функції прибутку:
П = ? Рt Qt - ? fi xi - FС - R В) х ( 1 - Т )==> max (3.3.)
де П - прибуток організації; Рt - ціна одиниці продукції; Qt - кількість проданих одиниць продукції; n- загальна кількість реалізованої продукції; fi- ціна одиниці і-го чинника виробництва; xi- загальна кількість і-го чинника виробництва, що використовується у виробничому процесі; m - сума чинників виробництва; FС - фіксовані платежі; R - середня ставка відсотків, що виплачуються організацією за одержані кредити; В - загальна сума одержаних кредитів; Т - ставка корпоративного податку.
За 2004 рік на ЗАТ "АТ Глини Донбасу" прибуток склав (57,21 х 16 - 48,63 х 11 - 342,73 - 0) х ( 1- 0,3) = 26 млн грн.
Критерій ефективності менеджменту (системи менеджменту) - ступінь відповідності фактичних параметрів системи управління сукупності стандартизованих вимог до неї.
У цьому розумінні критеріями ефективності системи менеджменту для ЗАТ "АТ Глини Донбасу" є цілеспрямованість, цілісність, відкритість, динамізм, прагнення до розвитку.
Ефективність (результативність) системи менеджменту оцінюють за певними показниками. Узагальненим показником ефективності є відношення ефекту до витрат, які забезпечують його досягнення:
Ке = Е / В (3.4.)
де Ке - коефіцієнт ефективності; Е - ефект; В - витрати,

 
 

Цікаве

Загрузка...