WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Теоретичні і практичні аспекти управління якістю продукції.( ЗАТ «АТ Глини Донбасу») - Дипломна робота

Теоретичні і практичні аспекти управління якістю продукції.( ЗАТ «АТ Глини Донбасу») - Дипломна робота

які надалі можуть привести до невідповідностей.
Провідний аудитор зобов'язаний повторно, після закінчення призначеного строку, відвідати підрозділ, який перевіряється, щоб переконатися у виконанні коригувальних дій, про що робиться оцінка у звіті про невідповідність.
Звіт про проведення аудиту готується під керівництвом провідного аудитора в строк не пізніше трьох днів від закінчення перевірки. Звіт не може бути закритий, поки не виконані й не перевірені всі коригувальні дії.
Матеріали внутрішніх аудитів передаються у відділ якості і Генеральному директорові ЗАТ "АТ Глини Донбасу" для проведення аналізу з боку керівництва.
Відповідно до посадових інструкцій, персонал підприємства зобов'язаний при виявленні невідповідності виписувати й подавати запит на коригувальну дію. Запит подається керівникові підрозділу, у якому виявлена невідповідність, реєструється відділом якості.
У ході виробництва і продажу продукції структурними підрозділами здійснюється регулярний моніторинг процесів. Для оцінки якості процесів виробництва відділом якості використовуються статистичні методи оцінки.
Контроль і вимір характеристик продукту здійснюється відділом якості відповідно до вимог робочих методик і інструкцій на методи контролю й випробувань. Відділ якості регулярно проводить статистичний аналіз якості продукції.
Підсумком аналізу є управлінські рішення по вдосконаленню продукту, процесів відповідно СЯ підприємства. Такі рішення повинні відповідати політиці й цілям в області якості, бути конкретними й вимірними.
Постійне вдосконалення повинне поширюватися як на процеси й продукцію, так і на систему якості в цілому. У випадку внесення істотних змін у СЯ підприємства проводиться позаплановий внутрішній аудит СЯ на предмет оцінки цілісності системи й відсутності в ній протиріч.
Постійне вдосконалення СЯ підприємства реалізується виконанням коригувальних і попереджуючих дій на основі аналізу одержуваної інформації. Відділ якості здійснює реєстрацію всіх змін внесених у систему якості відповідно до вимог СТП ГД 1003-01.
Коригувальні дії вживаються як обов'язкова реакція на виявлену невідповідність і виконуються для виключення причин, що викликали таку невідповідність. Загальна практика виконання коригувальних дій складається з:
- виявлення невідповідності,
- аналізу причин, що викликали невідповідність,
- вироблення коригувальних дій і узгодженні їх з особою, що виявила невідповідність,
- виконання коригувальних дій,
- контролю й моніторингу таких дій і їхніх результатів.
Попереджуючі дії вживають у випадку виявлення тенденцій до погіршення якості або виявлення причин потенційно здатних привести до невідповідності.
Загальна практика виконання попереджуючих дій в ЗАТ "АТ Глини Донбасу" повинна складатися з:
- виявлення потенційних невідповідностей,
- виявлення першопричин потенційних невідповідностей,
- розробки програми попереджуючих дій, оцінці її адекватності,
- виконання попереджуючих дій,
- моніторингу процесу виконання попереджуючих дій, оцінки результату.
3.3. Застосування коригувальних дій як інструмент поліпшення системи якості продукції підприємства
Керівництво ЗАТ "АТ Глини Донбасу" повинно незмінно прагнути до підвищення ефективності та результативності виконуваних на підприємстві дій, виявляти можливості поліпшення, не чекаючи виникнення труднощів.
Поліпшення можуть мати різні масштаби - від незначних поступових постійних поліпшень до стратегічних проектів радикальних вдосконалень. Підприємство має запровадити процес визначення і управління заходами,спрямованими на поліпшення якості. Ці поліпшення можуть призводити до змін у продуктах та процесах чи навіть у системі менеджменту організації.
Впровадження положень системи якості на базі концепції TQM на ЗАТ "АТ Глини Донбасу" має передбачити застосування коригувальних дій як інструменту поліпшення системи якості.. Планування цих дій має включати оцінювання важливості недоліків і враховувати потенційний вплив на такі аспекти, як виробничі видатки, вартість невідповідності, характеристики продукту, надійність, безпека, задоволеність споживачів та інших зацікавлених сторін. На ефективність і результативність процесів має наголошуватися й при застосуванні коригувальних дій, а самі ці дії підлягають поточному контролю для забезпечення досягнення бажаних результатів. Слід розглядати необхідність включення коригувальних дій як один із пунктів аналізу з боку керівництва.
Започатковуючи коригувальні дії, ЗАТ "АТ Глини Донбасу" має визначити джерела інформації, зібрати інформацію для визначення того, які коригувальні дії потрібні. Встановлені коригувальні дії мають бути спрямовані на усунення причин невідповідностей з метою виключення їх повторної появи. Прикладами джерел інформації для визначення коригувальних дій можуть бути:
o претензії споживачів;
o акти невідповідності;
o акти внутрішнього аудиту;
o виходи процесу аналізу з боку керівництва;
o виходи процесу аналізу даних;
o виходи процесу вимірювання задоволеності;
o відповідні протоколи і зареєстровані дані системи менеджменту якості;
o персонал організації;
За необхідності організація має включати до складу пов'язаного з коригувальною дією процесу аналіз докорінних причин невідповідностей. Перед визначенням та ініціюванням коригувальної дії результати зазначеного аналізу підлягають перевірці й тестуванню.
Для підтримання показників процесів і продуктів керівництво ЗАТ "АТ Глини Донбасу" має планувати зниження впливу втрат на діяльність організації. А для забезпечення задоволеності зацікавлених сторін - попередження втрат у вигляді планування процесів створення продукту, допоміжних процесів, робіт та продуктів.
Для того, щоб бути ефективним і результативним, планування попере-дження втрат має бути методичним. Для отримання кількісних значень воно має ґрунтуватися на даних відповідних методів, зокрема даних оцінювання статистики тенденцій і критичних режимів організації та її продуктів. Отри-мання цих даних можливе за рахунок:
o використання інструментів оцінювання ризиків, наприклад, аналізу відповідних протоколів і зареєстрованих даних системи якості, режимів і на-слідків відмов;
o аналізу потреб і очікувань споживачів;
o аналізу ринку;
o виходів процесів;
o виходів процесу аналізу даних;
o вимірювань рівня задоволеності;
o вимірювань параметрів процесів;
o схем узагальнення джерел інформації, отриманих від зацікавлених сторін;
o висновків на підставі попереднього досвіду;
o результатів самооцінювання;
o процесів превентивного попередження про вихід робочих умов з-під контролю.
Такі дані дають інформацію, яка слугує для розробки ефективного і дієвого плану попередження втрат, визначення пріоритетів для кожного процесу та продукту з метою задоволення потреб і очікувань зацікавлених сторін.
Результати оцінювання ефективності та дієвості планів попередження втрат мають бути виходами процесу аналізу з боку керівництва, служити вхідними даними для коригування планів і утворювати

 
 

Цікаве

Загрузка...