WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Теоретичні і практичні аспекти управління якістю продукції.( ЗАТ «АТ Глини Донбасу») - Дипломна робота

Теоретичні і практичні аспекти управління якістю продукції.( ЗАТ «АТ Глини Донбасу») - Дипломна робота

називають роботами (наприклад, установка і налагодження устаткування).
На кожному етапі розвитку суспільного виробництва існують специфічні вимоги до якості продукції. На ранніх стадіях становлення промисловості основними вимогами до якості були точність і міцність. Масштаби виробництва дозволяли проводити перевірку кожного виробу.
По мірі розвитку промислового виробництва продукція ставала усе більш складною, тобто число її характеристик (а, отже, і вимог до якості) постійно зростало. Постало питання перевірки не окремих властивостей виробу, а його функціональної здатності в цілому. Таким чином, почала формуватися система контролю якості продукції, суть якого полягала у виявленні дефектної продукції і вилученні її з виробничого процесу.
Зростання ступеня насичення ринку товарами і послугами, посилення конкуренції викликали до життя поняття конкурентноздатності, під якою розуміється здатність продукції відповідати:
1) у визначений період часу сформованим або передбачуваним вимогам ринку;
2) бути успішно реалізованою за наявності пропозиції інших аналогічних товарів.
Для перемоги в конкурентній боротьбі системи контролю якості, що констатує, було явно недостатньо. Виникла необхідність у виявленні й аналізі причин дефектів, а також розробці заходів щодо запобігання браку в майбутньому. Після усвідомлення існування процесу "створення якості" (мал. 1.2) склалася нова концепція - управління якістю. У рамках цієї концепції увага приділялася кожному етапу створення продукту, а не зосереджувалося лише на загальному результаті виробничої діяльності.
У новій концепції контроль продовжує грати дуже істотну роль, але він розглядається разом з такими процесами, як аналіз, планування і прогнозування якості. Головною метою системи, утвореної цими процесами, є забезпечення й удосконалювання якості протягом усього процесу створення продукції як засобу задоволення конкретних потреб.
Забезпечення якості - заплановані і систематично виконуючися організацією-товаровиробником дії, що створюють впевненість у тому, що якість продукції буде відповідати запропонованим вимогам. Існують два різновиди забезпечення якості: внутрішнє і зовнішнє. Внутрішнє забезпечення якості створює впевненість у належній якості продукції у керівництва організації-товаровиробника, зовнішнє - у споживачів.
Письмову гарантію відповідності продукції установленим вимогам (стандартам) дає процедура, називана сертифікацією продукції.
У відповідності зі схемою "створення якості" (рис. 1.2) до дій по забезпеченню якості відносяться:
o аналіз актуальних і потенційних усвідомлених споживачами потреб; при наявності на ринку товарів-аналогів - аналіз рівня якості цих товарів;
o прогнозування;
o проектування якості в процесі розробки нової продукції;
o планування якості;
o розробка стандартів;
o контроль якості сировини/матеріалів і комплектуючих;
o контроль у процесі виробництва;
o контроль готової продукції;
o контроль реалізації;
o післяреалізаційний контроль (в умовах експлуатації);
o зворотний зв'язок із споживачами (аналіз відгуків, побажань і рекламацій).
Етап 1. Усвідомлення потреби
Етап 2. Інтерпретація потреби
Виявлення вимог до якості
Етап 3. Втілення вимог до якості в зразку продукції
Етап 4. Реалізація вимоги до якості в продукції, що випускається
Етап 5. Реалізація вимог до якості в товарі
Етап 6. Задоволення потреб (оцінка якості споживачем)
Рис. 1.2. Узагальнений процес "створення якості"
При цьому всі перераховані вище дії є складними і являють собою сукупність безлічі більш простих операцій, кожна з яких має власну мету, критерії контролю і методи корекції якості у випадку невідповідності рівня якості стандартам.
Аналіз складу елементів схеми дозволяє зробити висновок про те, що поняття якості можна поширити також на категорії діяльності і фірми (організації-товаровиробника) у цілому. Разом з цим докорінно повинні змінитися і погляди на участь у процесі управління якістю, і відповідальність за якість. Оскільки у процесі "створення якості" бере участь практично вся організація, у ній не може бути відповідальним за якість якийся один спеціальний підрозділ. Це і було покладено в основу концепції загального управління якістю (TQM) [16], що сьогодні, вважається найбільш прогресивною і має на увазі активну участь кожного співробітника в удосконалюванні якості продукції і процесів [10].
Побудова спеціальної системи для управління якістю називається системою якості (системою управління якістю) і являє собою сукупність організаційної структури, розподілу повноважень і відповідальності, методів, процедур і ресурсів, необхідних для встановлення, підтримки й удосконалювання якості продукції.
Система якості реалізує політику організації в області якості. Політика в області якості офіційно визначає основні цілі і задачі організації в області якості. Вона є елементом загальної політики фірми і затверджується її керівництвом.
В організації формується внутріфірмова ієрархія якості, що наочно демонструє зв'язок якості з загальною ефективністю діяльності організації. Фірми, що роблять і реалізують ефективними методами високоякісну продукцію, одержують незаперечні конкурентні переваги і, природно, поліпшують загальні результати своєї діяльності. Внутріфірмова ієрархія якості є основою так називаної піраміди якості (рис. 1.3), що відображає вплив якості на суспільство в цілому.
Такій фірмі необхідно передбачити механізм гнучкої зміни обов'язків і відповідальності. Для ефективного управління процесами забезпечення і підвищення якості продукції і продуктивності праці у світовій практиці добре зарекомендували себе системи управління якістю. Ці системи відносяться до розряду інтегрованих механізмів управління програмно-цільового типу, застосовуваних для управління складними, динамічними об'єктами.
За допомогою таких механізмів організація управління якістю орієнтується на мінімізацію усіх видів втрат і на погоджене функціонування всіх елементів виробничо-реалізаційної системи.
Управління якістю охоплює частину функцій управління, спрямованих на досягнення цілей в області якості. Цілі в області якості припускають створення на підприємстві умов, у яких можливо контролювати, регулювати якість, забезпечувати відповідність прийнятим вимогам і гнучко змінювати установлені вимоги.
Управління якістю - аспекти виконання функції управління, що визначають політику, цілі і відповідальність в області якості, а також втілюють їх за допомогою таких засобів, як планування якості, оперативне управління якістю, забезпечення якості і поліпшення якості в рамках системи якості [10].
У поняття " управління якістю" входять наступні аспекти:
1.Загальні аспекти:
o планування на рівні вищого керівництва;
o систематизація і документальне оформлення діяльності у вигляді методик, протоколів, інструкцій і ін.;
o залучення усіх виробничих ресурсів і всього персоналу;
o широке використання стандартизації, у тому числі і міжнародних стандартів, у управлінні якістю;
o регулярні перевірки,

 
 

Цікаве

Загрузка...