WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Теоретичні і практичні аспекти управління якістю продукції.( ЗАТ «АТ Глини Донбасу») - Дипломна робота

Теоретичні і практичні аспекти управління якістю продукції.( ЗАТ «АТ Глини Донбасу») - Дипломна робота

власність робітників із правом прийняття рішень;
o від ієрархічної організаційної структури до бригадної організації;
o від нагляду за людьми і керівництва ними до наставництва, тренування і лідерства;
o від гонитви за балами до навчання;
o від підвищеної уваги до фінансів до перенесення уваги на операції;
o від вертикальної орієнтації менеджменту до горизонтальної орієнтації на процес;
o від послідовних до паралельних технологічних операцій;
o від складних процесів до простих.
Звичайно, такі радикальні зміни пріоритетів неминуче призводять до глибоких змін всієї культури організації та потребують тривалого часу.
11. Підтримання життєвого циклу продукції (САLS). Поява цієї концепції в середині 1980-х років викликана спробами виробників різних країн підвищити конкурентоспроможність своєї продукції за рахунок використання сучасного рівня розвитку інформаційних технологій. Головна мета САLS - зниження собівартості, трудомісткості та підвищення якості за рахунок інтеграції інформації і автоматизації процесів її оброблення.
Основні прикладні засоби підтримки САLS-технології включають програмні рішення для:
o проектно-конструкторських робіт - засоби автоматизованого проектування, візуалізації, технологічної підготовки виробництва, аналізу, моделювання, електронного опису (визначення) продукції, управління проектом, складання кошторису фінансування, витрат тощо;
o виробництва - засоби для забезпечення функції постачання, календарного планування, диспетчеризації, функцій планування виробничих ресурсів, цифрового програмного управління, обліку проходження виробництва, електронного обміну даними (на замовлення, розрахунки) тощо;
o обслуговування - засоби для систем обслуговування і постачання запасними частинами, інтерактивні електронні технічні настанови і довідники, автоматизоване випробувальне обладнання, системи інтегрованого матеріально-технічного забезпечення і логістики;
o управління даними - засоби опису структури продукції, управління даними про продукцію, технологічними потоками, управління конфігурацією продукції тощо. В середовищі САLS-технологій такий інструмент як управління даними про продукцію може відігравати ключову роль, як засіб, що дозволяє здійснювати створення, доступ, розподіл, надійне управління і контроль за єдиними поновлюваними банками інформації.
Суттєвий економічний ефект від впровадження САLS досягається за рахунок інтеграції та спільного використання електронної інформації, яка використовується для проектування, виробництва і супроводу продукції.
Основою, нормативною і правовою базою при реалізації стратегії САLS є стандарти. На сьогодні розроблено декілька комплексів міжнародних стандартів, які забезпечують можливість реалізації САLS-технологій, наприклад, ІSО 10303, ISО 13584 та інші.
Вибір стандартів є частиною стратегії впровадження САLS - складного, багатогранного процесу, пов'язаного з різними аспектами діяльності організації. Тому для його реалізації мають бути певні передумови, а саме:
o наявність нормативної і методичної документації різних категорій;
o ринку апробованих і сертифікаційних рішень та послуг у сфері САLS-технологій;
o системи підготовки і перепідготовки кадрів;
o досвіду і результатів науково-дослідних робіт, спрямованих на вивчення і розроблення рішень у сфері САLS-технологій;
o інформаційних джерел (Інтернет - сервер, періодичні видання тощо), які знайомлять науково-технічну громадськість з існуючими рішеннями і роботами, що проводяться у сфері САLS.
З метою встановлення "правил гри" при створенні глобальної інформаційної промислової інфраструктури організовано Міжнародне САLS-співтовариство.
12. Бенчмаркінг (англ. benchmarking - опорна точка). Це пошук кращої практики робіт у промисловості, яка сприяє відмінним результатам. Серед численних методів менеджменту якості, що з'явилися в останні роки і швидко отримали визнання, бенчмаркінг займаєособливе місце.
Зміст бенчмаркінгу пов'язаний із діями організації в порівняльному оцінюванні свого стану в тому випадку, коли виявляється потреба в змінах. Мета бенчмаркінгу - зіставлення з успішно функціонуючими організаціями, при цьому необов'язково з прямими конкурентами, і на основі цього визначення власних шляхів розвитку і можливостей для удосконалення.
У центрі уваги методології бенчмаркінгу знаходиться краща практика: процеси, методи, підходи. При цьому можуть враховуватися як продуктивність, так і якість продукції, як діяльність організації в цілому, так і в окремих структурних підрозділах.
У пошуках кращої практики використовуються три види бенчмаркінгу.
Внутрішній бенчмаркінг у великих компаніях дозволяє виявити резерви для удосконалення шляхом зіставлення між собою дочірніх фірм і відділень.
При зовнішньому бенчмаркінгу проводиться порівняння компанії з іншими подібними фірмами. Об'єктом порівняння може бути як прямий конкурент, так і подібна компанія, яка діє в іншій країні або на іншому ринку.
При функціональному бенчмаркінгу одна або декілька функцій певної компанії (виробництво, маркетинг, дослідження і розробки тощо) зіставляються з аналогічними функціями компанії, яка є лідером у цьому напрямку, незалежно від того, в якій галузі вона спеціалізується.
Бенчмаркінг дає змогу підприємству впровадити кращу практику робіт у процеси своїх підрозділів, які були проаналізовані. Він мотивує працівників, чия творчість необхідна для реалізації його результатів. Бенчмаркінг припиняє опір організації змінам: як показує досвід, співробітники краще сприймають нові ідеї та їх творче втілення, коли виникнення цих ідей було пов'язане зі власною галуззю.
При бенчмаркінгу можуть мати місце технологічні прориви, які інакше не були б помічені і тому не могли б бути використані у власній галузі. В цьому розумінні набагато важливіше виявити кращу практику робіт у промисловості саму по собі, ніж концентруватися на отримані порівняльних характеристик витрат.
Процес бенчмаркінгу передбачає виконання таких дій:
o визначення внутрішніх об'єктів для порівняння;
o вибір організації для порівняння;
o встановлення процедур і методів для порівняння;
o вибір і аналіз отриманих даних;
o виявлення фактичного рівня відставання від кращої практики;
o оцінювання перспектив впровадження пропонованої кращої практики в організації;
o подання результатів бенчмаркінгу керівництву і отримання схвалення;
o розроблення плану (програми) дій;
o реалізація плану й оцінювання його результатів.
13. Моделі ділової досконалості. Під моделлю ділової досконалості розуміють системну сукупність критеріїв, заснованих на принципах ТQМ і призначених для оцінювання діяльності організації у сфері якості.
Як уже відмічалось раніше, першою такою моделлю були критерії національної премії Японії за якість - премії імені Демінга, заснованої в 1951 р. Положення про премію містило 48 оціночних показників, згрупованих за 10 критеріями: політика у сфері якості; організація й управління діяльністю організації; навчання і поширення знань у сфері якості; збір, обробка й інтерпретація

 
 

Цікаве

Загрузка...