WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Теоретичні і практичні аспекти управління якістю продукції.( ЗАТ «АТ Глини Донбасу») - Дипломна робота

Теоретичні і практичні аспекти управління якістю продукції.( ЗАТ «АТ Глини Донбасу») - Дипломна робота

невідповідностей, аналіз якості продукції і процесів здійснюється з використанням статистичних методів оцінки. Аналіз здійснюється відділом якості.
Оцінка якості матеріалів при вхідному контролі й у процесі виробництва здійснюється стандартним пакетом статистичного аналізу Microsoft Excel з визначенням середнього значення вибірки, стандартного відхилення вибірки та мінімального і максимального значень вибірки.
Для оцінки якості готової продукції використовуються середні значення контрольованих параметрів по відвантаженнях. Оцінка здійснюється в електронному вигляді за допомогою порівняння відхилень середніх значень контрольованого параметра від заданих по специфікації з припустимими межами відхилень.
Загальний аналіз інформації здійснюється на нарадах по якості, що проводяться:
- на початковому етапі впровадження СЯ підприємства - не рідше двох разів на місяць,
- на наступних етапах - не рідше одного разу в два місяці,
Підсумкова нарада проводиться в термін, не пізніше 10 грудня, для оцінки досягнення і постановки цілей в області якості, прийняття (у разі потреби) нової редакції Політики в області якості.
3. ОБГРУНТУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПО ВДОСКОНАЛЕННЮ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТТЮ ПРОДУКЦІЇ НА ЗАТ "А/Т ГЛИНИ ДОНБАСУ"
3.1. Розвиток системи менеджменту якості на базі концепції TQM
Для підприємств, що прагнуть до сталого положення на ринку, а до таких відноситься і ЗАТ "АТ Глини Донбасу", необхідний менеджмент, який забезпечує переваги перед конкурентами в питаннях якості, ціни, дотримання термінів постачання та за іншими критеріями.
При цьому властивість мінливості ринку вимагає, щоб система якості на підприємстві була гнучкою і також мала властивість змінюваності і здатності пристосовуватися до змін ринку.
Така система, яка відповідає вимогам стандартів ІSО серії 9000, вже впроваджена на підприємстві. На сьогодні це необхідна умова, але вже недостатня. Образно кажучи, стандарти ІSО серії 9000 - це фундамент системи менеджменту якості, на якому можуть успішно підніматися поверхи, які відповідають вимогам стандартів ІSО 14000, Міжнародної системи рейтингу якості, концепції "шість сигм", TQM тощо.
Стратегія, в якій пріоритет віддається якості, це стратегія, розрахована на тривале і стале положення підприємства на глобальному ринку.
Якщо змінити пріоритети, наприклад, забезпечити високий прибуток за рахунок зниження собівартості продукції на шкоду якості, то така стратегія може дати короткотерміновий ефект, але зрештою призведе до залишення підприємством ринку.
У зв'язку з цим стратегічним завданням ЗАТ "АТ Глини Донбасу" має бути постійне вдосконалення процесів для поліпшення їх показників і принесення користі зацікавленим сторонам. Згідно з ДСТУ І8О 9004-2001 є два основні шляхи удосконалення як безперервного процесу.
Постійне вдосконалення за будь-яким із двох шляхів передбачає розгляд таких аспектів.
Причина вдосконалення. Має бути визначений недолік процесу і обраний об'єкт удосконалення характерного недоліку і поставлене завдання щодо поліпшення ситуації.
Аналіз. Мають бути виявлені і перевірені докорінні причини недоліку.
Визначення можливих рішень. Мають бути вивчені альтернативні рішення. Найкраще з них, тобто те, що усуває докорінні причини недоліку і запобігає повторному його прояву, має бути обрано і реалізовано.
Оцінювання досягнутих результатів. Має бути підтверджено, що недолік і його докорінні причини усунуто, а їхній вплив зменшено, обране рішення виявилося вдалим і завдання поліпшення виконано.
Реалізація і стандартизація нового рішення. Старий процес має бути замінено новим, що виключить повторну появу цього недоліку і його докорінних причин.
Після завершення оцінювання ефективності та результативності процесу вивчається можливість його використання в інших підрозділах організації.
Для недоліків, що лишаються, удосконалення повторюють, опрацьовуючи завдання і рішення для подальшого вдосконалення процесу.
Задля сприяння залученню персоналу до вдосконалення і підвищення його обізнаності з відповідними питаннями керівництву слід вивчити можливість вжиття таких заходів:
o створення невеликих груп з вибором її членами своїх керівників;
o надання працівникам дозволу управляти своїм робочиммісцем і вдосконалювати його;
o поглиблення знань працівників, сприяння щодо набуття ними досвіду і навичок в рамках загального менеджменту організації з якості.
Варто зазначити, що стандарти ДСТУ ISO 9000 містять мінімальні вимоги, яким має відповідати система якості, тому на їх базі розробляються й інші системи, які враховують специфіку окремих галузей промисловості. До них належать:
o система якості на базі концепції TQM (Total Quality Management);
o система якості на базі стандартів QS 9000;
o система якості на базі концепції "шість сигм";
o система якості на базі концепції Міжнародної системи рейтингу якості IQRS (Іnternational Quality Rating System);
o системи управління безпекою праці на базі стандартів ОНSАS 18000;
o система якості на базі концепції QА 9000 та інші.
Пропонується на ЗАТ "АТ Глини Донбасу" розвиток системи менеджменту якості проводити на базі концепції TQM (Total Quality Management).
Ця концепція або філософія найчастіше перекладається як "загальне (всеохоплююче, тотальне) керівництво якістю" або "загальне управління якістю". Однак найкоректнішим, мабуть, варто вважати переклад "загальний менеджмент якості", оскільки ні "керівництво", ні "управління" не є еквівалентом поняття "менеджмент".
TQM на сьогодні вважається революцією в менеджменті якості.
Етапи розвитку концепції TQM показано на рис. 3.1.
Рис. 3.1 Етапи розвитку концепції TQM
Спочатку численні західні компанії розробляли елементарні моделі TQM з власного досвіду і досвіду інших фірм. Т. Конті розглядає їх як моделі першого покоління, оскільки вони не мали належної структури і складалися з набору факторів і характеристик, які компанія розглядала як ключові елементи загального менеджменту якості. Ці елементи звичайно акцентували увагу на взаємовідносинах зі споживачем, безперервному удосконаленні і залученні всього персоналу до роботи щодо забезпечення якості.
Другим етапом у розвитку концепції TQM, згідно з Т. Конті, було заснування в 1987 р. Національної премії США за якість, відомої під назвою "Премія імені Малкольма Болдріджа". Положення про цю премію, яке містило певну кількість критеріїв менеджменту якості на підприємстві, є "моделлю другого покоління". До цього варто додати, що час заснування премії Болдріджа збігся зі впровадженням стандартів ІSО серії 9000. Проведений аналіз свідчить про те, що в цих стандартах знайшли відображення численні підходи TQM, тим часом, самі стандарти ІSО вплинули на наступний розвиток концепції TQM. Таким чином концепція TQM і концепція стандартів ІSО не тільки не суперечать одна одній, а навпаки - взаємодоповнюють одна одну. Однак, якщо стандарти ІSО призначені для регулювання взаємовідносин між виробником і споживачем, то концепція TQM призначена тільки для внутрішньої потреби виробника. Концепція

 
 

Цікаве

Загрузка...