WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Теоретичні і практичні аспекти управління якістю продукції.( ЗАТ «АТ Глини Донбасу») - Дипломна робота

Теоретичні і практичні аспекти управління якістю продукції.( ЗАТ «АТ Глини Донбасу») - Дипломна робота

розробленої продукції, достатній для ознайомлення споживачів із властивостями і призначенням матеріалу (технічні умови, технічні специфікації і т.д.)
Підприємство визначає основний перелік продукції і послуг, що придбаває для розробки, виробництва, контролю і продажу продукції. Такі переліки розробляються структурними підрозділами і передаються у відділ якості для підготовки загального переліку товарів, що придбаваються, і послуг.
Вибір постачальників здійснюється структурними підрозділами, що одержують товари чи послуги. Оцінка постачальників здійснюється за наступними критеріями:
- аналіз попередньої діяльності по постачаннях аналогічної продукції (послуг),
- одержання позитивних відгуків про Постачальника з боку компетентного органа, що оцінював відповідність його діяльності якому-небудь стандарту на систему якості,
- фінансова оцінка для одержання впевненості в життєздатності Постачальника в передбачуваний термін постачання,
- об'єктивна оцінка здатності Постачальника забезпечувати постачання необхідної кількості продукції (послуг) заданої якості в заданий термін.
Закуповувані продукція і послуги за ступенем впливу на якість продукції підрозділяються на:
- продукція і послуги для ключових процесів, що визначають якість продукції і прямо впливають на задоволеність замовників,
- продукція і послуги для допоміжних процесів, виходи яких є входами для ключових процесів.
Інформація для Постачальника про необхідну продукцію чи послуги, терміни, кількість і т.д. повинна бути сформульована чітко й однозначно. Керівник структурного підрозділу, що замовляє товари чи послуги повинний переконатися, що вимоги зрозумілі Постачальником.
Приймання товарів і послуг здійснюється відповідно до вимог СТП ГД 2014-01, і оформляється відповідними документами установленої форми.
Структурні підрозділи, що використовують товари і послуги, що надходять від Постачальників, здійснюють моніторинг діяльності Постачальників і інформують їх про результати оцінки з додатком зауважень і побажань.
Виробництво продукції здійснюється відповідно до місячних планів продажів, визначеними відділом маркетингу.
Якість продукції в процесі виробництва забезпечується:
- неухильним виконанням процедур СЯ, технологічних норм і регламентів;
- забезпеченням необхідними ресурсами, у тому числі підготовленими кваліфікованими кадрами,
- розподілом відповідальності персоналу за кожен елемент процесу виробництва,
- доведенням до персоналу Політики і цілей в області якості, усвідомлення ними значимості своєї діяльності в реалізації стратегічних цілей підприємства, залученням персоналу в активну участь у процеси управління якістю;
- організацією взаємозалежних дій структурних підрозділів підприємства, спрямованих на створення необхідних умов і передумов для якісної реалізації всіх процесів;
- об'єктивною оцінкою отриманих результатів із застосуванням, у необхідних випадках коригувальних і попереджуючих дій.
Відповідальність за дотримання процедур СЯ, технічних регламентів покладається на керівників структурних підрозділів. Контроль здійснюється відділом якості.
Відповідальність персоналу за виконання елементів процесу виробництва розподіляється відповідно до інструкцій, положеннями про відділи, посадовими інструкціями.
Вище керівництво, керівники структурних підрозділів несуть відповідальність за доведення до персоналу Політики і цілей в області якості, формування в підрозділах робітничого середовища, що забезпечує залученість персоналу в процес управління якістю.
Керівники структурних підрозділів несуть відповідальність за взаємодію з іншими підрозділами, здійснення взаємного інформування відповідно до вимог дійсного Керівництва й інших нормативних документів СЯ підприємства.
Поточну оцінку продукції і процесів виконує лабораторія підприємства відповідно до робочих методик. Аналіз якості продукції і процесів із застосуванням статистичних методів проводить відділ якості.
У випадку виявлення невідповідностей особа, , що виявила першою невідповідність, подає запит на коригувальну дію.
Для забезпечення відслідкованості продукції в процесі виробництва, реалізації, використання на підприємстві здійснюється процедура ідентифікації:
- для попередньо шихтованої глини за допомогою електронних носіїв інформації, записів у журналах здачі видобутка в експлуатацію, записів у журналах екскаваторників, у відомостінадходження сировини на склад,
- для продукції, одержуваної від постачальників за допомогою відомості надходження сировини на склад, результатів лабораторних досліджень,
- для готової товарної шихти від змішування до передачі споживачу за допомогою електронних носіїв інформації у вигляді виробничих звітів і у вигляді результатів лабораторних досліджень.
Для гарантованого забезпечення вимірів якості продукції і процесів, доказу відповідності продукту і процесів вимогам технічної документації підприємство здійснює свою діяльність по метрологічному забезпеченню виробництва.
Структурний підрозділ разом з відділом якості визначають необхідні види вимірів і підбирають відповідні контрольні, вимірювальні, іспитові засоби, що забезпечили б необхідну точність.
Виготовлені, розроблені підприємством чи придбані імпортні засоби вимірів, контролю, іспитів підлягають обов'язковій метрологічній атестації відповідно до діючої процедури. Використання неатестованих засобів не допускається.
З метою забезпечення умов нормальної експлуатації, своєчасної перевірки і калібрування підприємство веде реєстр засобів вимірів, контролю, іспитів і графік державної і відомчої перевірки (калібрування). Засоби, що не пройшли перевірку до експлуатації не допускаються і повинні бути вилучені чи замінені.
Засоби, використовувані для вимірів, контролю й іспитів продукції, відповідно до графіків підлягають обов'язковій перевірці (калібруванню). Відповідальність за використання засобів, що не пройшли метрологічну атестацію і перевірку несе керівник підрозділу, що допустив використання таких засобів.
Перевірений (атестований) засіб маркірується ярликом із указівкою найменування засобу, його номером, датою перевірки (атестації), датою наступної перевірки (атестації).
Вимір, іспити і контроль якості продукції підприємства здійснюється тільки відповідно до діючої робочої методики, інструкцій і програмами.
Відповідальність за порядок проведення вимірів, контролю й іспитів продукції, наявність і правильність використання інструкцій, робочих методик, програм іспитів несе керівник структурного підрозділу, що виконує ці операції. Контроль здійснює відділ якості.
Відділ якості разом із зацікавленими підрозділами здійснює аналіз стану метрологічного забезпечення виробництва і розробляють пропозиції по його удосконаленню.
Вся одержувана інформація систематизується і підлягає обов'язковому аналізу. Аналіз здійснюється на різних рівнях:
- у структурних підрозділах, здійснюється керівництвом підрозділу і провідних спеціалістів,
- загальний аналіз керівництвом підприємства.
З метою виявлення тенденцій і попередження

 
 

Цікаве

Загрузка...