WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Теоретичні і практичні аспекти управління якістю продукції.( ЗАТ «АТ Глини Донбасу») - Дипломна робота

Теоретичні і практичні аспекти управління якістю продукції.( ЗАТ «АТ Глини Донбасу») - Дипломна робота

введення СЯ підприємства - не рідше двох разів на місяць,
- на наступних етапах - не рідше одного разу в два місяці,
- підсумкова нарада проводиться в термін, не пізніше 10 грудня, для оцінки досягнення і постановки цілей в області якості, прийняття (у разі потреби) нової редакції Політики в області якості.
Підготовку матеріалів до нарад, вироблення порядку денного здійснює призначена особа - заступник Генерального директора по якості. Підготовлені до проведення наради матеріали в термін, не пізніше, ніж за два дні до початку подаються для аналізу Генеральному директору.
Матеріали на вході аналізу:
- результати виконання рішень попередніх нарад,
- оцінка задоволеності Споживачів,
- результати внутрішніх і зовнішніх аудитів,
- результати робіт з виконання планів і досягненню цілей по якості,
- виконання щоденних робочих процесів, включаючи результати статистичного аналізу,
- оцінка характеру невідповідностей і їхніх причин,
- адекватність коригуючих і попереджуючих дій,
- виконання робіт Постачальниками,
- оцінка стану ринку, у т.ч. робота конкурентів,
- зміна початково узятих зобов'язань, планів, що оточують умов.
Матеріали на виході аналізу:
- управлінські рішення по удосконаленню СЯ підприємства,
- забезпечення необхідними ресурсами,
- дії, спрямовані на удосконалювання робітничого середовища, навчання і підвищення мотивації персоналу,
- прийняття коригуючих і попереджуючих дій,
- чи підтвердження перегляду політики, цілей і планів по якості.
2.3. Аналіз якості продукції
Розробка продукту і процесів, пов'язаних з ним, здійснюється виробничим відділом і відділом якості при участі інших зацікавлених структурних підрозділів і головних фахівців.
Планування створення продукту містить у собі процеси:
- аналіз стану ринку і чекань споживачів,
- оцінка необхідності ресурсів,
- порядок взаємодії підрозділів у процесі створення продукції.
- оцінка наявності сировини і матеріалів,
- безпосередньо створення продукту,
- визначення критичних точок процесу і точок контролю,
- розробка методів і засобів контролю,
- порядок збереження, відвантаження.
Визначення потреб і чекань Споживача, їхнє виконання й аналіз задовільності - головна задача підприємства і кожного з працюючих.
Кожна заявка споживачів реєструється відділом маркетингу, аналізується й узгоджується зі структурними підрозділами, що беруть участь у виробництві продукції.
При одержанні заявки відділ маркетингу однозначно визначає вимоги замовника і, у разі потреби, формулює їх для узгодження з зацікавленими структурними підрозділами.
Підписання контракту, відвантаження продукції по специфікаціях допускаються тільки за погодженою заявкою.
Контроль виконання контракту здійснює відділ маркетингу. Структурні підрозділи, по запитах відділу маркетингу, надають відомості про хід виконання контракту й іншу, зв'язану з ним інформацію.
Відділ маркетингу підтримує постійний зв'язок зі Споживачами з метою одержання інформації про ступінь задовільненості продукцією, можливі нові вимоги, чекання.
Відділ маркетингу, виробничий відділ, головні фахівці збирають і систематизують інформацію про нові напрямки в галузі, що використовує продукцію з метою розуміння і перевищення виконання потреб споживачів.
З метою задоволення усіх вимог споживачів, що змінюються, стану ринку і передбачення чекань споживачів підприємство проектує і розробляє нові типи продукції і проекти з поліпшення процесів. Розробка і проектування здійснюються з урахуванням інтересів споживачів і інших зацікавлених сторін, збалансованого, раціонального використання ресурсів, мінімального впливу на навколишню природне середовище. Розробка і проектування здійснюються за завданням Генерального директора чи підприємства відповідно до затвердженого плану, підготовленого відділом якості і погодженого з керівниками зацікавлених структурних підрозділів і головними фахівцями підприємства. План затверджується Генеральним директором чи, у випадку його відсутності, першим заступником.
У загальному випадку алгоритм проектування і розробки являє собою ряд послідовних дій:
- видача завдання на проектування і призначення керівника проекту,
- розбивка процесу на етапи,
- визначення термінів і відповідальних виконавців за кожен етап,
- поетапне виконання проекту чи розробки продукту,
- аналіз кожного етапу проектування (розробки),
- перевірка проекту для оцінки відповідності вихідних параметрів вхідним,
- затвердження проекту.
З метою координації іуправління процесом проектування, керівництво проектом доручається особі, призначеній завданням чи планом на розробку керівником проекту.
Розроблювач проекту розбиває роботи з проектування і розробки на етапи для здійснення найбільш ефективного використання ресурсів, здійснення повного контролю і управління на різних етапах проектування і розробки.
Для виконання кожного етапу проектування і розробки призначаються контрольні терміни виконання і відповідальні особи, а також вимоги до елемента проекту і критерії приймання етапу.
Керівник проекту здійснює координацію робіт підрозділів у процесі проектування і розробки і забезпечує функціонування горизонтальних зв'язків у процесі планування, виконання, оцінки проекту.
Виконання кожного етапу проекту супроводжується аналізом з метою підтвердження відповідності отриманих результатів запланованим, виявлення проблем і їхнього своєчасного вирішення. Такий аналіз здійснюється розроблювачем із залученням керівників зацікавлених підрозділів і головних фахівців.
Розроблений проект чи продукт підлягає детальній перевірці на предмет відповідності вихідних даних вхідним, а також іншим установленим вимогам. Такий аналіз здійснюється вищим керівництвом підприємства з залученням головних фахівців, а в разі потреби - експертів з інших підприємств, організацій. Оцінка проекту проводиться з метою перевірки відповідності проекту вимогам завдання (у разі потреби, проводиться порівняльний аналіз з альтернативним проектом, чи іспити моделювання дослідного зразка) і оформляється протоколом чи штампом узгодження.
Завердження проекту чи розробки здійснюється для підтвердження відповідності продукції чи процесу вимогам споживачів із застосуванням, якщо це необхідно, технологічних іспитів чи моделювання. Процедура затвердження виконується Радою по якості й оформляється відповідно до вимог СТП ГД 2009-01.
Планування і розробка нового продукту здійснюється на підставі:
- інформації від споживачів,
- чітко й однозначно сформульованих властивостей і вимог до продукту,
- законодавчо установлених вимог,
- інших специфічних вимог підприємства, включаючи можливості забезпечення ресурсами, впливом на навколишнє природне середовище і т.д.
Встановлені вимоги разом із зацікавленими підрозділами і головними фахівцями аналізуються розроблювачем на предмет адекватності.
Вихідні дані проектування повинні:
- відповідати вхідним даним,
- містити критерії приймання продукції,
- містити технічний опис

 
 

Цікаве

Загрузка...