WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Теоретичні і практичні аспекти управління якістю продукції.( ЗАТ «АТ Глини Донбасу») - Дипломна робота

Теоретичні і практичні аспекти управління якістю продукції.( ЗАТ «АТ Глини Донбасу») - Дипломна робота

персоналу підприємства через керівників структурних підрозділів, під час занять, шляхом тиражування і поширення серед персоналу.
Для реалізації політики в області якості вище керівництво підприємства разом з керівниками структурних підрозділів визначають цілі в області якості на рік. При розробці цілей в області якості враховуються:
- політика в області якості,
- оцінка виконання цілей в області якості в поточному році,
- результати оцінки продукції, ступеня задоволеності зацікавлених сторін,
- оцінка ефективності системи менеджменту якості.
Керівники структурних підрозділів у термін не пізніше 1 грудня поточного року подають вищому керівництву свої пропозиції по проектам цілей в області якості на наступний рік.
Остаточна редакція цілей в області якості приймається на спільній нараді за участю вищого керівництва і керівників структурних підрозділів термін не пізніше 10 грудня поточного року і доводиться до персоналу.
Керівники структурних підрозділів доводять цілі в області якості до персоналу з указівкою ролі і задач кожного працівника в реалізації намічених цілей.
Після прийняття нової редакції цілей в області якості стара версія вилучається відділом якості відповідно до наказу по підприємству.
Для досягнення цілей в області якості підприємство розробляє плани по якості.
Плани по якості розробляються структурними підрозділами відповідно до цілей в області якості і подаються у відділ якості для підготовки зведеного плану.
Зведений план по якості, що містить контрольні дати виконання з указівкою відповідальних виконавців, узгоджується з усіма зацікавленими підрозділами і затверджується Генеральним директором.
Поточний контроль виконання планів по якості здійснюється Радою по якості.
Вище керівництво систематично, не рідше одного разу в півріччя, здійснює аналіз виконання планів по якості, цілей в області якості.
Керівництво підприємства несе відповідальність за якість продукції і забезпечення пріоритетності питань якості в діяльності компанії.
Відповідальність вищого керівництва, керівників структурних підрозділів і головних фахівців в області якості визначається відповідно до Матриці відповідальності (Додаток 4).
Відповідальний представник по якості призначається наказом з вищого керівництва підприємства.
Відповідальний представник по якості підлегий керівнику підприємства і відповідає за:
- організацію і координацію робіт з розробки планів заходів щодо забезпечення і підвищення якості продукції, що випускається,
- організацію робіт з розробки і впровадження документів СЯ,
- організацію внутрішніх аудитів СЯ, аналіз і оцінку роботи СЯ,
- організаційно-методичне забезпечення впровадження нормативних документів на продукцію, що випускається,
- організацію підготовки документів до реєстрації товарних знаків,
- проведення занять, консультацій, нарад по функціонуванню документів СЯ,
- ведення оперативного контролю за виконанням розпорядницьких документів керівництва підприємства в області якості,
- аналіз якості продукції, що випускається, і причин невідповідностей,
- нормоконтроль документації,
- підготовку матеріалів для аналізу СЯ з боку керівництва і до проведення нарад по якості,
- доведення до персоналу підприємства вимог споживачів, контроль роботи з претензіями,
- контроль дотримання структурними підрозділами вимог СЯ, включаючи роботу з документацією,
- розробка пропозицій і заходів щодо удосконалювання СЯ підприємства,
- аналіз підприємства повідомлень, що випускаються службами, на зміни документації СЯ,
- надання допомоги структурним підрозділам у розробці документів СЯ,
- організацію вилучення застарілих і забезпечення новими документами структурних підрозділів,
- ведення бібліотеки стандартів, облік і внесення змін у документи СЯ.
Відповідальний представник вищого посібника з якості бере участь:
- у перевірках продукції, що випускається, і СЯ органами по сертифікації і нагляду,
- у ліцензуванні виробництва.
Для виконання перерахованих вище функцій відповідальний представник вищого посібника з якості наділений наступними повноваженнями:
- розробляти, уводити, контролювати, вилучати документи системи якості відповідно до встановлених процедур,
- брати участь у розробці Політики в області якості підприємства, розробці проектів і нових видів продукції,
- здійснювати нормоконтроль документації СЯ,
- давати розпорядження структурним підрозділам з питань, пов'язаним з функціонуванням системи якості підприємства, якості продукції і процесів,
- у будь-який час одержувати інформацію, пов'язану з функціонуванням СЯ, якістю процесів і продукції,
- подавати пропозиції про матеріальне і моральне стимулювання персоналу,підвищенні мотивації праці,
- планувати, вносити зміни в плани і проводити внутрішні аудити СЯ підприємства відповідно до діючого процедурами,
- перевіряти, аналізувати ефективність коригувальних і попереджуючих дій, давати висновок про закриття рапортів про невідповідність,
- у будь-який час безперешкодно проводити перевірки виконання процедур СЯ,
- вести переговори і здійснювати зв'язок зі сторонніми організаціями в області функціонування СЯ підприємства, здійснення контролю якості процесів і продукції,
- у випадку виявлення невідповідності продукції чи процесів, приймати всі можливі міри для недопущення випуску (відвантаження) неякісної продукції, включаючи заборону виробництва чи відвантаження.
Інформування в рамках організації здійснюється для передачі вимог, задач і досягнень в області якості шляхом:
- передачі інформації в машинописному чи електронному вигляді,
- передачі інформації в усному вигляді, у тому числі на нарадах, заняттях по якості,
- наочної агітації.
Передача інформації в машинописному або електронному вигляді здійснюється відповідно до затверджених процедур, а так само відповідно до сталого практикою передачі інформації усередині підприємства.
Передача інформації в усному вигляді здійснюється шляхом постановки задач, доведення політики і цілей в області якості, проміжних результатів виконання задач СЯ.
Інформування за допомогою наочної агітації здійснюється для доведення до персоналу вимог СЯ, проблем і досягнень підприємства в області якості, організації збору пропозицій по удосконаленню СЯ підприємства. Наочна агітація здійснюється шляхом розміщення в найбільш відвідуваних місцях "Куточків Якості", обладнаних шухлядами для збору пропозицій по удосконаленню СЯ підприємства, поліпшення процесів і продукції.
Керівництво підприємства регулярно здійснює аналіз діяльності підприємства в області якості з метою своєчасного прийняття адекватних управлінських рішень по функціонуванню й удосконаленню СЯ. Аналіз здійснюється на виробничій нараді з питань якості за участю членів керуючої комісії з якості (керівників структурних підрозділів, головних фахівців і керівництва підприємства). У разі потреби, на нараду можуть бути запрошені представники Постачальників.
Наради по якості проводяться:
- на початковому етапі

 
 

Цікаве

Загрузка...