WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Теоретичні і практичні аспекти управління якістю продукції.( ЗАТ «АТ Глини Донбасу») - Дипломна робота

Теоретичні і практичні аспекти управління якістю продукції.( ЗАТ «АТ Глини Донбасу») - Дипломна робота

продукції.
ж) інструкції, робочі методики:
ВИ 3020-01 Робоча методика. Порядок прийому вибою до експлуатацію
ВИ 3021-01 Робоча методика. Зачищення шару
ВИ 3022-01 Робоча методика. Селективний видобуток і навантаження корисних копалин
ВИ 3023-01 Робоча методика. Транспортування корисних копалин автотранспортом
ВИ 3024-01 Робоча методика. Підготовчо-заключні роботи в кар'єрі
ВИ 3025-01 Робоча методика. Зважування й облік матеріалів, що надходять
ВИ 3026-01 Робоча методика. Порядок збереження готової продукції і компонентів в осередках і відкритих штабелях
ВИ 3027-01 Робоча методика. Розрахунок рецепта шихти
ВИ 3028-01 Робоча методика. Готування шихти за допомогою змішувача
ВИ 3029-01 Робоча методика. Готування шихти методом змішування при навантаженні
е) управління процесами роботи з Постачальниками:
СТП ГД 2004-01 Система якості. Постачальники. Методи добору. Методи вхідного контролю
ж) управління процесами вимірів продукції:
СТП ГД 2007-01 Метрологічне забезпечення виробництва робочі методики:
ВИ 3001-01 Робоча методика. Визначення масової частки залишку на ситі
ВИ 3002-01 Робоча методика. Визначення втрати маси при прожарюванні
ВИ 3003-01 Робоча методика. Визначення масової частки вологи
ВИ 3004-01 Робоча методика. Виготовлення зразків для рентгено-флуоресцентного аналізу методом пресування
ВИ 3005-01 Робоча методика. Виготовлення зразків для рентгено-флуоресцентного аналізу методом спікання
ВИ 3006-01 Робоча методика. Калібрування аналізатора Oxford Lab-X3000
ВИ 3007-01 Робоча методика. Визначення масової частки оксидів кремнію, алюмінію, заліза, титана, калію, кальцію, магнію за допомогою рентгено-флуоресцентного аналізатора Oxford Lab-X3000
ВИ 3008-01 Робоча методика. Облік і збереження зразків проб
ВИ 3009-01 Робоча методика. Скорочення і підготовка проб
ВИ 3010-01 Інструкція з добору проб готової продукції при виробництві шляхом змішування комової шихти при навантаженні
ВИ 3011-01 Інструкція з добору проб зі штабеля
ВИ 3012-01 Інструкція з добору проб при навантаженні в судно
з) управління процесами виміру, аналізу й удосконалювання системи якості
СТП ГД 2014-01 Система якості. Внутрішні аудити системи якості. Коригувальні і попереджуючі дії
СТП ГД 2015-01 Система якості. Статистичні методи оцінки
и) управління процесами безпеки праці й охорони навколишньої природного середовища:
СТП ГД 2008-01 Система безпеки праці. Організація. Функціонування
СТП ГД 2010-01 Рекультивація. Здача земель
СТП ГД 2011-01 Охорона навколишньої природного середовища
Підприємство не купує готову продукцію, що після перепродує без доробки під своєю торговою маркою і по своїх контрактах, також підприємство у свою систему якості не включає і не посилається на таку продукцію.
Системою якості підприємства задокументовані і доведені до працівників положення про відділи підприємства, посадові інструкції, що визначають обов'язки і права підрозділів і персоналу, а також організаційні основи взаємодії підрозділів і персоналу в процесі функціонування системи підприємства.
Координацію діяльності по постановці, функціонуванню, аналізу й удосконалюванню системи якості підприємства здійснює Рада по якості, очолювана Генеральним директором, що складається з керівників структурних підрозділів і головних фахівців.
Для ефективного функціонування системи якості підприємство розробляє і керує документами, що підрозділяються на:
а) документи системи якості зовнішнього походження;
б) нормативні документи системи якості внутрішнього походження, до складу яких входять:
- посібник з якості, включаючи політику і мету в області якості,
- стандарти підприємства (СТП),
- робочі методики, інструкції,
- положення про відділи підприємства,
- робочі форми.
Для документованого підтвердження виконання процедур і аналізу процесів і якості продукції використовуються протоколи якості - заповнені робочі форми.
Протоколи якості повинні заповнюватися чітко, розбірливо, лаконічною мовою, що не допускає різного тлумачення.
Відповідальність за своєчасне заповнення, збереження, захист і управління протоколами якості несе керівник структурного підрозділу, у сфері діяльності якого знаходиться відповідний протокол.
Усвідомлюючи свою ведучу роль у створенні умов для успішного функціонування підприємства, відповідальність перед суспільством і Споживачами, керівництво визначає політику підприємства в області якості (Додаток 2) і намічає цілі в області якості (Додаток 3).
Виконання цілей в області якості керівництво забезпечує шляхом прийняття зобов'язань по:
- доведенню до персоналу важливості виконання і передбачення вимог Споживача, а також встановлених і законодавчих вимог,
- забезпеченню ресурсами і створенню робітничого середовища, що гарантує мотивацію і залучення персоналу в процеси формування вищих цінностей, визначених політикою вобласті якості,
- систематичному аналізу стану системи якості і її відповідностей вимогам стандартів серії ISO 9000 з метою удосконалювання системи якості підприємства.
Виходячи з основного положення політики в області якості - задоволення нестатків і чекань своїх замовників і інших зацікавлених сторін (працівників, постачальників, власників і суспільства) для досягнення конкурентної переваги, вище керівництво підприємства створює умови, що забезпечують:
- визначення потреб і чекань,
- задоволення потреб і чекань,
- систематичний моніторинг задоволеності.
Забезпечення виконання цих процедур керівництво підприємства здійснює в процесі діяльності підприємства шляхом:
- доведення до персоналу політики підприємства в області якості, забезпечення її розуміння і залученості всього персоналу в процес формування цінностей для клієнтів,
- дотримання вимог СТП ГД 2002-01 "Система якості. Аналіз, узгодження і контроль виконання контрактів. Організація збору і управління інформацією від споживачів", СТП ГД 2004-01 "Система якості. Постачальники. Методи добору. Методи вхідного контролю", СТП ГД 2005-01 "Кадри. Загальні принципи формування і управління",
- систематичного аналізу з боку керівництва діяльності служб підприємства, задоволеності поточних і майбутніх потреб клієнтів.
Політика в області якості - складова частина загальної політики компанії розробляється, переглядається і доводиться до персоналу керівництвом компанії.
Політика в області якості носить концептуальний характер і є основою для визначення конкретних цілей в області якості.
Політика в області якості підлягає постійному моніторингу на предмет актуальності, відповідності стану ринку, підприємства і вимогам суспільства, при цьому виконуються наступні вимоги:
- перегляд політики здійснюється колегіально на основі підтверджених фактів,
- для формування довіри і впевненості клієнтів у сталості основних ідеалів підприємства дотримується наступність політики,
- попередня версія політики в області якості вилучається і заміняється новою,
- нова версія політики в області якості доводиться до

 
 

Цікаве

Загрузка...