WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Управління і розвиток персоналу (шахта «Добропільська») - Курсова робота

Управління і розвиток персоналу (шахта «Добропільська») - Курсова робота

адаптацію, а за спрямованістю - професійну, психофізіологічну; соціально - психологічну; організаційну.[21с507]
Первинна, тобто пристосування молодих співробітників, що не мають досвіду професійної діяльності (як правило, мова йде в даному випадку про випускників навчальних закладів різного рівня);
Вторинна, тобто пристосування співробітників, що мають досвід професійної діяльності (як провило, що змінюють об'єкт чи діяльності свою професійну роль, наприклад, що переходять у ранг керівника).
Психофізіологічний - пристосування до нових фізичних і психологічних навантажень, фізіологічним умови праці;
Соціально-психологічний - пристосування до відносно нового соціуму, нормам поводження і взаємин у новому колективі;
Професійний - поступова доробка трудових здібностей (професійних навичок, додаткових знань, навичок співробітництва і т.п.);
Організаційний - засвоєння ролі й організаційного статусу робочого місця і підрозділу в загальній організаційній структурі, а також розуміння особливостей організаційного й економічного механізму управління фірмою.
У якості можливих організаційних рішень за технологією процесу управління адаптацією можуть бути запропоновані наступні:
- організація семінарів, курсів і т.п. по різних аспектах адаптації;
- проведення індивідуальних бесід керівника, наставника з новим співробітником;
- інтенсивні короткострокові курси для керівників, що уперше вступають у цю посаду;
- проведення організаційно-підготовчої роботи при введенні нововведень;
- спеціальні курси підготовки наставників;
- використання методу поступового ускладнення завдань, виконуваних новим працівником.
- виконання разових суспільних доручень для встановлення контактів нового працівника з колективом;
- виконання разових доручень по організації роботи органа керування (виробничої наради, ради директорів і т.п.);
- підготовка заміни кадрів при їхній ротації;
- проведення в колективі підрозділу спеціальних рольових ігор по зімкненню співробітників і розвитку групової динаміки.
Адаптація працівника сприяє виникненню почуття спільності з іншими співробітниками, усвідомленню, свого місця у вирішенні завдань організації і, як наслідок, підвищенню продуктивності праці новачка.
Далі розглянемо.
Вивільнення персоналу - вид діяльності, що передбачає комплекс заходів щодо дотримання правових норм і організаційно-психологічній підтримці з боку адміністрації при звільненні співробітників. [12;с317]
Планування скорочення персоналу має істотне значення в процесі кадрового планування. Унаслідок раціоналізації чи виробництва управління утвориться надлишок кадрових ресурсів. Своєчасні переміщення, перепідготовка, припинення прийому на вакантні робочі місця, а також здійснення соціально - оріентированого добору кандидатів на звільнення (у залежності від віку, стажу роботи, родинного стану і кількість дітей, можливості одержання роботи на зовнішньому ринку праці і т.п.) дозволяють регулювати внутріорганізаційний ринок праці в процесі планування скорочення персоналу.
Планування роботи зі співробітниками, що звільняються, базується на нескладній кваліфікації видів звільнень. Критерієм класифікації в даному випадку виступає ступінь добровільності відходу працівника з організації. За цим критерієм можна виділити три види звільнень: [12с317]
- звільнення з ініціативи співробітника (у вітчизняній термінології - за власним бажанням);
- звільнення з ініціативи роботодавця (у вітчизняній термінології - з ініціативи адміністрації);
- вихід на пенсію.
Проблеми, що виникають при вивільнені персоналу, виникають з функції і цілісної орієнтації праці, що складаються в індустріальному суспільстві. Праця виконує принаймні три головні функції. По-перше, вона виступає безпосередньою функцією матеріального забезпечення життя. Як правило, праця є головним джерелом доходу. У більшості випадків цей доход має значення не тільки для конкретної людини, але і для його родини. По-друге, праця в більшості випадків ідентифікується з потенціалом того чи іншого співробітника. Для багатьох людей робота є найважливішою життєвою сферою, вона накладає відбиток і на побутову сторону життя. По-третє, праця має соціальний вимір. У процесі трудової діяльності встановлюються соціальні зв'язки, вона формує соціальний статус людини.
Реалізації вищезгаданих функцій може потенційно загрожувати факт звільнення співробітника.
Розглянемо можливі форми і методи роботи служб управління персоналом по кожному з перерахованих вище видів звільнень.
Відносно без проблемним з погляду організації є відхід працівника за власною ініціативою. Цей перехід у більшості випадків розглядається самим співробітником позитивно. Його професійна діяльність і соціальне середовище або не змінюється істотно, або співробітник практично готовий до подібним до змін. Тому необхідність підтримки з боку адміністрації, як правило, мала.
Звільнення з ініціативи адміністрації - найчастіше внаслідок скорочення персоналу чи закриття організації - є неординарною подією для будь-якого співробітника. Багато людей, зштовхнувшись з необхідністю звільнення, відчувають страх, пригніченість, розгубленість. Проблеми, що неминуче виникають при закритті організацій чи скороченні персоналу, стають, як ніколи, актуальними і для нашої країни.
Звільнення з ініціативи роботодавця переживається важко тому, що воно торкається всі найважливіші сторони праці - професійні, соціальні, індивідуально-психологічні. Професійна трудова роль співробітника знаходиться в небезпеці, тому що йому потенційно, причому на невизначений термін, грозить безробіття. Вихід людини з визначеного професійного середовища має такі негативні наслідки, як, наприклад, утрата соціальних взаємозв'язків чи статусу. Тому від того, як організований сам процес звільнення, залежить, який вплив зробить на працівників ця подія, - або збільшить хворобливість явища, або зм'якшить його.
Розглянемо третій вид звільнення - вихід на пенсію.
Звільнення з організації унаслідок відходу на пенсію характеризується поруч особливостей, що відрізняють його від попередніх видів звільнень. По-перше, вихід на пенсію може бути заздалегідь передбачений і спланований з достатньою часткою точності за часом. По-друге, ця подія зв'язана з дуже специфічними змінами в особистій сфері. По-третє, значні зміни в способі життя людини дуже наочні для його оточення. Нарешті, в оцінці майбутнього пенсунування людині властива деяка роздвоєність, визначена розлад із самим собою. Тому процес виходу на пенсію, а також перебування людини в новій соціальній ролі є в цивілізованих країнах об'єктом досить пильної уваги. Ця увага виходить як від держави, так і від організації, де людин трудилася і вносивсвій внесок у загальну справу своє конкретне вираження роботи зі співробітниками предпенсунованого і пенсійного віку знаходить у проведенні визначних заходів.
"Ковзне пенсунування".
"Ковзне пенсунування" - практично дослівний переклад

 
 

Цікаве

Загрузка...