WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Управління і розвиток персоналу (шахта «Добропільська») - Курсова робота

Управління і розвиток персоналу (шахта «Добропільська») - Курсова робота

персоналу
Спланувати навчання, перепідготовку
і підвищення кваліфікації персоналу
Спланувати ділову кар'єру службово -
професійне просування
Спланувати безпеку праці персоналу та піклування
Спланувати рас ходи на персонал організації
Встановити регулярний контроль та спланувати
розвиток окремих видів планування
Для розробки оперативного плану роботи з персоналом кадрові служби за допомогою розроблених анкет отримують такі данні:
- про постійний склад співробітників (ім'я, по батькові, прізвище, місце проживання, вік, час надходження на роботу і т.п.)
- про структуру персоналу (кваліфікація, статево вікова, національна структура; питома вага інвалідів, питома вага робітників, службовців, кваліфікованих робітників і т.п.)
- про втрату часу через простої, хворобу;
- про тривалість робочого дня;
- про зарплату робітників та службовців (структура зарплати, надбавки, оплати по тарифу та ін.);
- про послуги соціального характеру наданих державами і організаціями.
- Розробляється планування потреби в персоналі і складається з:
1. планування залучення персоналу;
2. планування вивільнення чи скорочення персоналу
Планування вивільнення персоналу дозволяє уникнути передачі на зовнішній ринок праці кваліфікованих працівників.
Планування роботи зі співробітниками, що звільняються базується на класифікації видів звільнення.
- Планування використання персоналу здійснюється за допомогою розробки плану заміщення штатних посад. Поряд з урахуванням кваліфікованих ознак при визначенні місця роботи керівництва шахти враховує психічні і фізичні навантаження на людину і можливості претендента в цій області. В основному керівництво приділяє увагу при плануванні використання кадрів питанням зайнятості молоді, жінок, літніх працівників.
- планування навчання персоналу. На шахті є дві форми навчання персоналу:
1. навчання на робочому місці
2. навчання поза робочим місцем
- Планування ділової кар'єри, службово-професійного просування полягає в тому, що починаючи з моменту прийняття працівника в організацію і закінчуючи передбачювальним звільненням з роботи керівництво організовує горизонтальне і вертикальне його просування по системі чи посаді робочих місць.
- планування безпеки персоналу і турботи про нього на підприємстві здійснюється з метою збереження гарного психофізичного стану, а також професійних якостей співробітників організації.
- при плануванні витрат на персонал в першу чергу керівництвом звертається увага на такі статті витрат:
1. основна і додаткова заробітна плата;
2. відрахування на соціальне страхування;
3. витрати на відрядження і службові роз'їзди ;
4. витрати на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації кадрів;
5. придбанням спецодягу;
6. придбанням обладнання.
2.4.АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ.
Загальні положення про професійну підготовку співробітників.
1. Професійна підготовка працюючих у учбових закладах, підпечених. Міністерству вугільної промисловості України (далі - учбові заклади), вмикає навчання професії в постановленій даній інструкції порядку і здачі кваліфікаційного екзамену з врученням свідоцтва об отриманні професії і кваліфікаційного розряду на право виконання робіт з підвищеним ризиком.
2. Працюючі, вперше поступивши на підземні роботи і не маючи гірних професій, проходять навчання по одних з цих первинних професій, (перша ступінь), не пов'язаних з підвищенням ризику труда (стволовий, гірноробочий підземний, машиніст підземних установок, працюючий на маркшейдерських роботах та інші).
3. Для навчання професії другої ступені які пов'язані з ризиком праці (горно робочі очисного забою, підземний горно монтажник, мастер-підривник та інші), допускаються ті робочі, які мають стаж підземної роботи не менш одного року (враховуя проізводствену практику за час навчання первинної професії)
4. До перепідготовки на третій і підвищення кваліфікації з ціллю присвоєння більш вищого розряду на четвертій сходинці навчання допускаються працівники зі стажем роботи по професії, отриманій на попередній сходинці, не менш шести місяців.
5. Люди, які мають професії (або спеціальності), близькі за профілем до підземних професій (електрослюсарі, машиністи електровозів і інших машинних установок) і стаж праці по професії не менш двох років, можуть допускатися до навчання на другій сходинці з відповідною професію, мінує першу ступень.
6. Люди, які мають висше навчання III і Ivабо І и ІІ рівнів акредитування, допускаються до здачі кваліфікованого екзамену експертом по гірним первинним професіям при умові предварительної стажировці на робочому місці під керівництвом спеціаліста або кваліфікованого робочого протягом не менш двох місяців
7. До навчання по професії мастера-підривника допускаються робочі не менш 22 років, які мають середню освіту і стаж на підземних роботах не менш двох років
8. Навчання проводиться по програмам, розробленим учбовим закладом і затвердженим його керівником або директором шахти при індивідуальній формі навчання. Програми узгоджуються з органом Госнадзор.охорони труда з учётом вимог кваліфікаційних характеристик відповідних професій.
9. Навчання по змінним професіям допускається по скороченим програмам.
10. Програми включають теоретичні і практичні знання і виробничу практику на робочих місцях.
11. Для проведення теоретичних і практичних знань учбовий заклад повинен мати учбову матеріальну базу (учбові кабінети, лабораторії, майстерні).
12. Навчання усім підземним професіям проводиться з відривом від виробництва.
13. Допускається і навчання без відриву від виробництва при підвищенні кваліфікації з ціллю-представлення наступного розряду по професіям: гірноробочий очисного забою, прохідник, машиніст електровоза та інших.
14. Залік приймає кваліфікована комісія під предсідатільством представника органа Госнадзор.охорони праці.
15. До заліків допускаються люди які пройшли теоретичну і практичну підготовку в обсязі, передбаченій програмою.
16. Кваліфікована комісія назначається наказом керівника учбового закладу.
17. Працюючі, для роботи на об'єктах шахтної, поверхні, проходять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації у порядку, передбаченим п.п 8,11,15 ціеї інструкції.
На шахті приділяється дуже важливе значення розвитку персоналу тому, що розвивається інтелектуальний потенціал співробітника.
За допомогою розвитку персоналу вирішуються такі задачі як:
1. Підвищення кваліфікації з метою випуску нової продукції, правильного використання, ремонту засобів виробництва; підготовка і перепідготовка кадрів, навчання сучасним технологіям.
2. Здатність до комунікації, роботи в групі.
3. Усвідомлення значення зростаючої ролі трудової технології фінансової; виробничої дисципліни в змісті точного виконання дій, що забезпечують безпомилкову роботу установка чи підрозділу підприємства.
4. Самостійний розвиток

 
 

Цікаве

Загрузка...