WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Управління і розвиток персоналу (шахта «Добропільська») - Курсова робота

Управління і розвиток персоналу (шахта «Добропільська») - Курсова робота

діяльності, професійне зростання, підтримка індивідуальних професійних здібностей, вихід на пенсію. Ці стадії можна пройти послідовно в різних організаціях.
Внутрішньо організаційна кар'єра охоплює послідовну зміну стадій розвитку працівника в межах однієї організації. Вона реалізується за трьома основними напрямками.
З вертикальним напрямом часто пов'язується саме поняття кар'єри, тому що в цьому разі просування службовими східцями найбільш очевидне. Під вертикальним напрямом кар'єри розуміють сходження на більш високий щабель структурної ієрархії.
Під горизонтальним напрямом розуміють або переміщення в іншу функціональну сферу діяльності, або виконання відповідної ролі на сходинці, що не має постійного формального закріплення в організаційній структурі (наприклад, виконання ролі керівника тимчасової цільової групи, програми та ін.). До горизонтальної кар'єри можна віднести розширення або ускладнення завдань на певному щаблі ієрархії.
Центр обіжний напрям найменш очевидний, хоч у багатьох випадках досить привабливий для працівників. Під центр обіжною кар'єрою розуміють рух до центру, до керівництва організацією. Наприклад, запрошення працівника на недоступні раніше зустрічі, наради, надання працівнику доступу до неформальних джерел інформації, окремі важливі доручення керівництва.
Третій напрямок означає просування по службі шляхом зміни місця роботи, переходу в іншу організацію, воно є протилежністю планування кар'єри за принципом довічного наймання, що поширене в Японії. Даний напрямок характерно для умов перехідних економік і економічної кризи, але тільки для упевнених у собі менеджерів без власності. [24с110]
Планування та реалізація ділової кар'єри. Головними завданнями планування та реалізації кар'єри є взаємодія професійної і внутрішньо організаційної кар'єри. Планування та контроль ділової кар'єри полягають у тому, що з моменту зарахування працівника в організацію і до передбачуваного звільнення з роботи необхідно організувати планомірне горизонтальне та вертикальне просування працівника в системі посадових і робочих місць. Працівник має знати лише свої перспективи на короткостроковий і довгостроковий періоди, а й те, яких показників він має досягти, щоб розраховувати на просування по службі.
Прагнення зробити кар'єру тісно пов'язане з потребами. На різних етапах кар'єри людина задовольняє різноманітні потреби. [23с]
1. Попередній етап (до 25 років).
Необхідність у навчанні, випробуванні на різних роботах: моральні потреби - початок самоствердження; фізіологічні та моральні потреби - безпека існування.
2. Етап становлення (до 30 років).
Необхідно оволодіння роботою, розвиток навичок, формування кваліфікованого фахівця та керівника: моральні потреби - самоствердження, початок досягнення незалежності; фізіологічні та моральні потреби - безпека існування, здоров'я, нормальний рівень оплати праці.
3. Просування (до 45 років).
Просування по службовій драбині, набуття нових навичок і досвіду, зростання кваліфікації: моральні потреби - зростання самоствердженості, досягнення більшої незалежності, початок самовираження; фізіологічні й матеріальні потреби - здоров'я, високий рівень оплати праці.
4. Збереження (до 60 років).
Досягнення вершин вдосконалення кваліфікації фахівця або керівника.
Навчання молоді: моральні потреби - стабілізація незалежності, зростання самовираження, повага; фізіологічні й матеріальні потреби - підвищення рівня оплати праці, інтерес до інших джерел прибутку.
5. Завершення (до 65 років).
Вихід на пенсію. Підготовка до переходу на новий вид діяльності на пенсії: моральні потреби - стабілізація самовираження, повага; фізіологічні й матеріальні потреби - збереження рівня оплати праці й підвищення інтересу до інших джерел прибутку.
6. Пенсійний (після 65 років).
Заняття новим видом діяльності: моральні потреби - самовираження у сфері діяльності, стабільна повага; стабільна повага; фізіологічні та матеріальні потреби - розмір пенсії, інші джерела прибутків, стан здоров'я.
Чи можна управляти діловою кар'єрою? Відповідь має бути позитивною. Можна і потрібно. Людина має вміти зіставляти свої ділові риси з вимогами, які ставить перед нею організація, її робота. Від цього залежить успіх усієї кар'єри.
Маючи можливість самооцінки і знаючи ринок праці, ви можете вибрати галузь, регіон, у якому хотіли б жити й працювати. Правильна самооцінка своїх навичок і ділових рис передбачає знання себе, своїх сильних і слабких сторін, недоліків. Тільки за таких умов можливо правильно визначити мету кар'єри.
Варто зауважити, що метою кар'єри не може бути галузь діяльності або окрема робота, посада, місце на службових східцях. Вона має більш глибокий зміст. Мета кар'єри обумовлена причиною, за якої людина хотіла б мати конкретну роботу, займати певний щабель в ієрархічній градації посад. [23с308]
Прикладами мети кар'єри є:
- вид діяльності або посада, що відповідає самооцінці й приносить моральне задоволення;
- посада, що збільшує можливості й розвиває їх;
- робота або посада, які мають творчий характер та ін.
Мета кар'єри змінюється не тільки з віком, а й зі зміною особистості, сімейного стану, із зростанням кваліфікації тощо. Формування, уточнення мети кар'єри - процес постійний.
Управління кар'єрою варто починати при прийомі на роботу. При влаштуванні на роботу вам задають запитання, в яких викладаються вимоги організації-роботодавця. У свою чергу, вам належить задати запитання, які відповідають вашій меті і формулюють ваші вимоги.
Як приклад сформулюємо деякі запитання, які, як правило, задають претенденти на роботу роботодавцю:
- яка філософія організації щодо молодих спеціалістів;
- чи забезпечує організація умови для навчання, підвищення кваліфікації або перепідготовки;
- чи можна розраховувати на допомогу організації в працевлаштуванні в разі скорочення та ін.
Більш специфічними показниками, що характеризують управління розвитком кар'єри в організації, є: [24с178]
1. плинність персоналу (порівняння показників для співробітників, що беруть участь у плануванні і розвитку кар'єри і беруть участь у цьому процесі);
2. просування в посаді (порівняння процентних показників (відношення співробітників, що одержали підвищення, до загального числа співробітників у групі) для співробітників, що беруть участь у плануванні і розвитку кар'єри і не беруть участь у цьому процесі);
3. заняття ключових посад, що звільнилися, співробітниками організації іприйнятими з боку;
4. проведення опитувань співробітників, що беруть участь у плануванні і розвитку кар'єри.
Системи розвитку кар'єри стали виникати в Сполучених Штатах ще наприкінці 50-х років і широко поширилися по світі до початку 80-х, ставши до цього часу практично обов'язковим елементом системи управління розвитку персоналом. Однак сьогодні вчені і керівники починають задаватися питанням про ефективність і доцільність даного методу керування. Така зміна відносини до

 
 

Цікаве

Загрузка...