WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Управління і розвиток персоналу (шахта «Добропільська») - Курсова робота

Управління і розвиток персоналу (шахта «Добропільська») - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
на тему:
Управління і розвиток персоналу (шахта "Добропільська")
ЗМІСТ
ВСТУП
1.Теоретичні аспекти управління і розвитку персоналу.
1.1. Сутність, функції, методи і задачі управління персоналом
1.2. Технологія управлінням персоналу і його розвитком
1.3. Планування роботи з персоналом
1.4. Професійний розвиток персоналу
2.Аналіз і оцінка управління і розвитку персоналу на ОП шахта "Добропільська"
2.1.Стисла характеристика шахти
2.2.Аналіз технології управлінням персоналом шахти
2.3.Аналіз організації роботи по забезпеченню розвитку персоналу
2.4.Аналіз професійного розвитку персоналу
2.5.Рекомендації по підвищенню ефективності управління розвитком персоналу шахти.
ВИСНОВИ
Додатки
Список використаних джерел
ВСТУП
Підприємство це не тільки організаційна, технічна, інформаційна, але й економічна і соціальна система, в якій найважливішим є людина-жива, творчо активна зі своїми недоліками і вміннями [4с5]
Людина - як ресурс виробничої системи є найважливішим елементу процесу виробництва і управління; людина - як особистість із конкретними потребами, мотивами, цінностями, відносинами - головний суб'єкт управління. [4с254]
Управління персоналом є універсальною задачею і основою функцією керівника, який управляє тими співробітниками, яким він делегував повноваження, задачі і компетентність.
Коли економіст або інженер стають керівником, їм приходиться управляти не технологічним процесом, забезпечення матеріально-технічними ресурсами, а людьми, керівник повинен приділяти увагу вмінням, суперечкам, поведінки, проблемам для того, щоб належним чином організувати виробничий процес для отримання прибутку.
У наш час підприємства вимушені адаптуватись до умов ринкових відносин і конкуренції. Тому факторами виживання організації. Кожен з них пов`язаний з діяльністю співробітників підприємства.
Критичними факторами успіху без яких практично неможливий розвиток - це наявність кваліфікованого персоналу.
Ринок постійно змінюється. Організація вимушена бути динамічною і способною адаптуватись не тільки до змін зовнішнього середовища, але і до їх швидкості.
У цьому випадку організація повинна представляти собою не застивши систему, а мобільний організм з єдиним постійним фактором - оновлення і нероз'єднаного розвитку.
Ринкові відносини висувають нові вимоги до управління персоналом. Від того, наскільки управлінські кадри і весь персонал об'єкта управління будуть відповідати рівню вимог ринка, залежить реалізація економічних реформ. У зв'язку з цим виникає необхідність у науковому підході управління персоналом і в розробці принципіально нової кадрової політиці для народного хазяйства. Ефективне управління передбачає продуктивне використання людських ресурсів, а інтеграція вітчизняного хазяйства у мирову систему економічних відношень - ширше вивчання передового опиту західних стран у області кадрового менеджменту.
Актуальні напрямки розвитку управління персоналом пов'язані знов таких з риночно - орієнтованими змінами в економіці, технології, соціальній сфері і правових відношень. [4с15] Перехідні процеси у соціальній і політико-правовій сфері призвели до виникнення нових напрямків управління:
1. стратегічного менеджменту персоналу;
2. особисте планування кар'єри менеджера;
3. техніка кадрового регулювання;
4. управління персоналів у економічно важкий час.
Рішення перелічуваних проблем і досягнення успіхів на нових направленнях мають єдину спільну основу. Це орієнтація на співробітника.
Організація повинна орієнтуватись на управління процесами і управління персоналом. Остане має вирішальне значення.
Без людей немає організації. Без потрібних людей жодна організація не зможе досягти своїх цілій і вижити.
Відповідальність за загальне керівництво трудовими в основному полягає на професійно підготовлених робітників відділку кадрів. Для того, щоб такі спеціалісти могли активно сприяти реалізації цілей організації, їм потрібні не тільки знання і компетенція у своїй області, але й освідомленність про потреби керівництва нижчої ланки. Якщо керівники нижчої ланки не розуміють специфіку управління трудовими ресурсами, його механізму, можливостей і недоліків, то вони не можуть у повній мірі скористуватись услугами спеціалістів-кадровиків. Тому важливо, щоб усі керівники знали і розуміли способи й методи управління людьми. [14с627]
Процеси трансформації, у якій увімкнена організація, не можливе без змін вимог до співробітників і у першу чергу до самого персоналу управління. Ці зміни стосуються вмінь набору кадрів, оперативного плану праці, підвищенню кваліфікації, розвитку кар'єри і т.п., в цьому і полягає актуальність теми випускної роботи: необхідно удосконалювати управління персоналом.
Мета роботи полягає у розробці рекомендацій, по удосконаленню управління і розвитком персоналу на об'єкті дослідження - ОП шахта "Добропільська".
В процесі виконання випускної роботи будуть вирішені наступні завдання:
- дослідження основних теоретичних аспектів управління персоналом
- проведено аналіз і зроблено оцінку управління і розвитку персоналу на підприємстві
- розроблено рекомендації по удосконаленню управлінням і розвитком персоналу.
До складу роботи входять: вступ, два розділи, висновки та список використаних джерел.
В першому розділі досліджено теоретичні аспекти управління і розвитку персоналу. Звернено увагу на : сутність, функції, методи і задачі управління персоналу, технологію управління персоналу і його розвитком, планування роботи з персоналом, професійний розвиток персоналу.
У другому розділі буде зроблено аналіз і оцінку управління і розвитку персоналу об'єкта дослідження -ПО шахта "Добропільська", та розроблено рекомендації по удосконаленню управління персоналом
1.ТЕОРИТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
1.1.ФУНКЦІЇ,МЕТОДИ, СУТНІСТЬ І
ЗАДАЧІ КЕРУВАННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Підприємство - не тільки кібернетика, організаційна, технічна, інформаційна, але й економічна і соціальна система, у якій найважливішим елементом є людина - жива, творчо активна, зі своїми достоїнствами і недоліками.[12с5]
Особистий потенціал людини, ділові якості служать джерелом і вихідними принципами розвитку організації. У зв'язку з цим управління персоналом є універсальною задачею й основною функцією керівника, що управляє тими співробітниками, яким він делегував повноваження, задачі, компетентність. У той же час управлінська відповідальність залишається за керівником. Він відповідає за роботу співробітників.
Однак нерідко керівник діє на основі інтуїції, свого досвіду чи особистих переконань, що не завжди вірні. Справа в тому, що керівник, інженер чи економіст, концентрує увагу не на конструкції, технології виробів, що випускаються, їхній собівартості, устаткуванні, комплектуючих виробах, контрольних операціях. У той же час співробітникизалишаються поза кола його зору, йому далекі їхні проблеми, відносини,

 
 

Цікаве

Загрузка...