WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Економічні основи управління на підприємстві (Слов'янська теплова електростанція) - Дипломна робота

Економічні основи управління на підприємстві (Слов'янська теплова електростанція) - Дипломна робота

завдання
2. Почніть пошук
альтернативних варіантів
3. Зберіть дані про
Процес планування альтернативні варіанти
дій
4. Виберіть альтернативні
варіанти дій
5. Здійсніть прийняті
рішення
6. Зрівняєте фактичні і
заплановані результати
Процес контролю і регулювання 7. Вживіть заходів по
усуненню відхилень
від плану
Рис.1. Процес ухвалення рішення, планування,
контролю і регулювання.
- сумнівно, що максимізація наведеної вартості майбутніх надходжень готівки може бути реалізована на практиці без вироблення принципів, необхідних для досягнення цієї мети;
- реалізація цієї мети допомагає власникам акцій як однієї із груп у коаліції учасників угоди зрозуміти, у що їм обійдеться вибір інших цілей, тому що стає відомим розподіл сум готівки між учасниками коаліцій.
Пошук альтернативних варіантів дій. Другий етап процесу ухвалення рішення укладається в пошуку ряду можливих варіантів дій, спрямованих на досягнення поставлених цілей.
Пошук альтернативних можливостей викликає необхідність одержати інформацію про очікувану кон'юнктуру і зміну економічної обстановки. Це найважчій і найважливіший етап процесу ухвалення рішення.
Збір даних для вибору альтернативних варіантів дій. Коли ймовірні сфери діяльності визначені, адміністрація повинна оцінити можливі темпи зростання показників своєї діяльності, здатність компанії утримати відповідну частку ринку і здійснити рух готівки для кожного альтернативного курсу дій у різному економічному середовищі. Тому що проблеми, що очікують свого рішення, існують у мінливому і не завжди зрозумілому економічному середовищі, необхідно розглянути певні фактори, які перебувають поза контролем приймаючого рішення і можуть впливати на кожний альтернативний курс дій. Прикладами таких можливих станів економічного середовища є властиві для Росії високий рівень інфляції, спад виробництва, посилення конкуренції.
Курс дій, обраний фірмою на підставі наявної інформації, викличе залучення її ресурсів у виробництво на тривалий період, і положення фірми буде перебувати під впливом її економічного середовища, тобто товарів, які вона виробляє, її ринку збуту і здатності реагувати на майбутні зміни. Вибір курсу визначає довгострокову перспективу фірми і рішення, які вона може прийняти в майбутньому. Це рішення, які називають довгостроковими, або стратегічними. Стратегічні рішення мають дуже великий вплив на майбутній стан фірми, і тому важливо, щоб була зібрана точна інформація про можливості фірми і її економічному середовище. Тому стратегічні рішення являються прерогативою вищої адміністрації.
Крім стратегічних, або довгострокових, рішень менеджмент повинен також приймати рішення, які не вимагають довгострокового залучення ресурсів фірми. Такі рішення вважаються короткостроковими, або оперативними, і звичайно є прерогативою менеджерів більш низького рівня управління. Прийняття короткострокових рішень ґрунтується на економічній обстановці сьогоднішнього дня і на оцінці матеріальних, людських і фізичних ресурсів, які фірма має в цей час. Ці ресурси в значній мірі і визначаються якостями прийнятих фірмою довгострокових рішень.
Для вироблення короткострокових рішень також необхідно збирати відповідні дані, наприклад дані про продажні ціни товарів конкуруючих фірм, очікуваному попиті на товари за альтернативними цінами продажу і прогнозованих при різних варіантах виробництва витрат. Дана інформація буде потрібна на різних рівнях управління для прийняття рішень про встановлення продажних цін і обсяг випуску продукції. Після того як необхідна інформація отримана, адміністрація вирішує, які напрямки дій вибрати.
Здійснення ухвалених рішень. Обрані альтернативні курси дій є відправним пунктом для складання кошторису. Процес складання кошторису спрямований на те, щоб кожний член організації (підприємства) знав про свою гадану роль у здійсненні рішень адміністрації.
Порівняння фактичних і планованих результатів, вживання заходів у випадку їхньої розбіжності. Порівняння фактичних і планованих результатів (показників) і вживання необхідних заходів у випадку їхньої розбіжності ставляться до контролю і регулювання в рамках фірми. Управлінська функція процесу контролю і регулювання - оцінка результатів діяльності (показників), подання відомостей про них і вироблення коригувальних заходів, спрямованих на те, щоб цілі були досягнуті і плани фірми реалізовані. Інакше кажучи, завданням процесу контролю і регулювання є коректування діяльності таким чином, щоб споконвічні наміри були здійснені.
Для контролю (моніторингу) за результатами діяльності бухгалтер готує звіти і представляє їх менеджерам, відповідальним за виконання певних рішень. Звіти, що містять дані порівняння фактичних результатів (фактичних витрат і доходів) і запланованих результатів (кошторисних витрат і доходів), повинні готуватися систематично. Дані цих звітів забезпечують зворотній зв'язок для порівняння запланованих і фактичних результатів. У таких звітах особлива увага приділяється показникам, які розходяться із запланованими, щоб менеджери зосередили на них свою увагу. Цей процес - застосування способу управління по відхиленнях.
Знаючи процес ухвалення рішення, необхідно також розуміти і управлінські функції, у яких велике значення надається інформації, що одержується від управлінського обліку. До управлінських функцій, які обслуговує система бухгалтерського обліку, відносяться планування, регулювання, організаційна робота, ділові контакти (обмін інформацією) і стимулювання. Розглянемо роль, що грають бухгалтери-аналітики (бухгалтери, наділені управлінськими функціями) у наданні допомоги менеджерам при виконанні перерахованих вище функцій.
Планування. Планування може бути короткостроковим і довгостроковим. Перспективний план підсумовує припущення адміністрації відносно майбутнього розвитку подій протягом 3-5 років або навіть більш тривалого періоду. Завдання довгострокового планування - передбачити потреби і запити, у відношенні яких необхідно прийняти спеціальні заходи в даний момент або в найближчому майбутньому, наприклад капіталовкладення з метою збільшення потужностей і випуску нових товарів або організації нових ринків збуту.
Роль бухгалтера-аналітика в плануванні. Бере участь урозробці перспективних планів шляхом надання інформації, відповідає за формування даних про результати минулого періоду, які можуть знадобитися при прогнозуванні показників; установлює процедуру (методику) складання кошторису і графік роботи, координує розробку планів і зводить ці плани в загальний фінансовий кошторис.
Контроль і регулювання. Процес контролю і регулювання - це порівняння фактичних результатів із плановими показниками з метою визначення відхилення і коректування розбіжності.
Бухгалтер інформує менеджера про випадки відхилень певних результатів виробництва від запланованих, проводить оперативний аналіз, визначає слабкі місця в господарській діяльності.
Організаційна

 
 

Цікаве

Загрузка...