WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Економічні основи управління на підприємстві (Слов'янська теплова електростанція) - Дипломна робота

Економічні основи управління на підприємстві (Слов'янська теплова електростанція) - Дипломна робота

асортиментної і збутової політики.
У сучасних умовах конкурентноздатність фірми на ринку є головним критерієм ефективності виробництва і оцінки ефективності системи управління. Основною економічною характеристикою управління виробництвом є управлінський облік, ціль якого - надання достовірної і своєчасної інформації для прийняття управлінських рішень.
Донедавна управлінському обліку не надавалося великого значення, він не розглядався як окремий напрямок діяльності. Однак відношення до управлінського обліку поступово змінюється в міру того, як усе більше і більше підприємств і організацій починають відчувати на собі всі труднощі процесу переходу до ринкової економіки. Це відбувається в міру того, як керівництву цих підприємств і організацій доводиться щодня вирішувати питання, що не тільки впливають на її положення на ринку, але і життєво важливі для подальшого функціонування організації.
Складність cскладається ще й у тім, що ще не на всіх підприємствах керівники розуміють суть управлінського обліку, його відмінність від звичайного фінансового обліку, а також те, яким образом не тільки правильно організувати управлінський облік, але й ефективно користуватися його результатами. У цьому їм звичайно надають величезну допомогу аудитори-консультанти.
Аналіз діяльності різних користувачів бухгалтерської інформації показує, що їх можна розділити на дві категорії. Внутрішні, тобто користувачі в складі організації (підприємства), де проводиться облік. Зовнішні, тобто користувачі, що не входять до складу організації (підприємства).
Відповідно цим двом категоріям користувачів бухгалтерської інформації звичайно виділяють дві галузі обліку і позначають різницю між ними. Управлінський облік має на меті забезпечення інформацією осіб, що входять до складу організації (підприємства), де проводиться облік. У системі фінансового обліку підготовляється інформація для зовнішніх користувачів, тобто осіб, що не входять до складу даної організації (підприємства).
Різниця в намірах визначає відмінність управлінського обліку від фінансового [27].
- управлінський облік здійснюється в міру необхідності, обумовленої адміністрацією підприємства, і не є законодавчо обов'язковим;
- управлінський облік носить більш наближений характер, чим фінансовий, тому що призначений для швидкого надання даних адміністрації для ухвалення рішення;
- управлінський облік фокусується переважно на невеликі ділянки або сфери діяльності організації, у той час як фінансовий облік дає дані про діяльність всієї організації;
- управлінський облік більш гнучкий у використовуваних методологіях, адміністрація може вибрати для користування ті правила бухгалтерського обліку, які вона вважає найбільш корисними для ухвалення рішення, анітрошки не піклуючись про те, чи відповідають вони загальноприйнятим нормам або юридичним вимогам;
- у сферу інтересів управлінського обліку підпадає і інформація, що носить характер прогнозу, і інформація про те, що вже мало місце, у той час як фінансовий облік надає інформацію про факти, що вже сталися;
- інформація для управлінського обліку запитується адміністрацією негайно, як тільки в ній з'являється необхідність, у той час як фінансова звітність надається із законодавчо заданою періодичністю.
Згадуючи про управлінський облік, необхідно також згадати виробничий облік, тому що в багатьох ситуаціях використання цих термінів перетинається. Не дуже давно інтерес до даних виробничого обліку стали більше проявляти внутрішні, а не зовнішні користувачі. Ця обставина визначила те, що нагромадження даних про виробничі витрати для керівництва підприємства почало здійснювати за принципом, що відрізняється від принципу, використовуваного в системі фінансового обліку. Результатом цього став прояв системи управлінського обліку. Варто розуміти розходження між виробничим і управлінським обліком.
У системі виробничого обліку визначаються виробничі витрати, що відповідають вимогам зовнішньої звітності, у той час як завданням управлінського обліку є підготовка відповідної фінансової інформації для посадових осіб усередині організації, що необхідна їм для прийняття правильних рішень.
Розходження між ними досить незначне. Обидва терміни дуже часто виступають синонімами.
З метою використання правильної термінології під виробничим обліком будемо розуміти збір даних про виробничі витрати для оцінки вартості запасів продукції.
Термін управлінський облік означає підготовку інформації, необхідної для здійснення діяльності управлінського характеру, такий, як ухвалення рішення, планування, контроль і регулювання.
Бухгалтерська інформація з погляду управлінського і виробничого обліку формується по трьох напрямках [23]:
перший напрямок - звичайний виробничий облік, основним завданням якого є одержання облікових даних про виробничі витрати (прямих і непрямих) з метою визначення собівартості продукції (робіт, послуг) і очікуваного прибутку від її реалізації (продажу).
другий напрямок - використання отриманої інформації про фактичні витрати і звітну собівартість із метою прогнозування майбутніх витрат виробництва і забезпечення цією інформацією керівників всіх рівнів (цехів, виробництв, підприємств) для прийняття правильних рішень.
третій напрямок - організація обліку по центрам витрат і центрам відповідальності з метою контролю за витратами по місцях виникнення витрат знову ж для оцінки їхніх зусиль, прикладених для одержання прибутку як основної умови діяльності підприємства.
Тому що інформація, підготовлена бухгалтерами-аналітиками, повинна розглядатися у світлі її кінцевого впливу на прийняття рішень, то необхідною умовою для правильного сприйняття управлінського обліку є розуміння процесу ухвалення рішення. На схемі (мал.1) наведена модель рішення. Перші два етапи являють собою процес ухвалення рішення або планування. Планування, власне кажучи, являє собою здійсненням вибору серед альтернативних варіантів і дій по ухваленню рішення. Останні два етапи відображають процес управління, що складається з оцінки і коректування фактичних показників з метою ревізування обраних альтернативних варіантів. Кожний з елементів процесів ухвалення рішення і управління можна охарактеризувати в такий спосіб.
Визначення цілей і завдань. Перш ніж прийняти правильне рішення, необхідно визначити мету або керівний напрямок, що допоможе приймаючим рішення оцінити переваги одного варіанта дій перед іншим.
При розглядітого, які мету і завдання повинна ставити перед собою організація, звичайно дотримуються погляду, що в основному фірми прагнуть максимізувати розмір припливу майбутніх платежів готівкою (тобто майбутні грошові надходження готівкою за винятком готівкових платежів ), або, виражаючись більш точно, наведену вартість припливу майбутніх надходжень готівкою. Причини для того, щоб виділити мету максимізації прибутків як найбільш кращу , такі:
- малоймовірно, що вибір якоїсь іншої мети можливо з такою же ефективністю оцінювати здатність організації функціонувати в майбутньому;
1. Визначення

 
 

Цікаве

Загрузка...