WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Економічні основи управління на підприємстві (Слов'янська теплова електростанція) - Дипломна робота

Економічні основи управління на підприємстві (Слов'янська теплова електростанція) - Дипломна робота

боротьби.
Оскільки конкуренція фірм на ринку приймає вигляд конкуренції самої продукції, зростає значення властивостей продукції фірмою, що виготовила і продає її на світовому ринку.
На рівень конкурентноздатності фірми найбільше впливають науково-технічний рівень і ступінь досконалості технології виробництва, використання новітніх винаходів і відкриттів, впровадження сучасних засобів автоматизації виробництва.
Аналіз конкурентних позицій фірми на ринку припускає з'ясування факторів, що впливають на відношення покупців до фірми та її продукції і як результат - зміна частки фірми у продажах на конкретному ринку: внутрішньому, галузевому або світовому товарному ринку. Ці факти можна систематизувати в такий спосіб.
Для товарів споживчого призначення це є:
1) комерційні умови: можливості фірми надавати покупцям споживчий або комерційний кредити, знижки із прейскурантної ціни, при поверненні раніше придбаного у фірми товару, що використала свій економічний ресурс; можливості товарообмінних (бартерних) угод;
2) організація збутової мережі: розташування мережі магазинів, супермаркетів, доступність їх широкому колу покупців; проведення демонстрації виробів у дії в салонах і демонстраційних залах фірми або в торгівельних посередників, на виставках і ярмарках; ефективність проведених рекламних кампаній, вплив засобами масової інформації;
3) організація технічного обслуговування продукції: обсяг надаваних послуг, терміни гарантійного ремонту, вартість післягарантійного обслуговування і ін.;
4) уявлення про фірму з боку споживачів, її авторитет і репутація, інформованість потенційних покупців про фірму, про асортимент її продукції, сервіс; вплив товарного знаку фірми на привернення уваги покупців до її продукції; з'ясування думки покупців шляхом опитувань;
5) вплив тенденцій розвитку кон'юнктури на положення фірми на ринку.
Рівень конкурентноздатності фірм-виробників сировинних товарів багато в чому визначається тим, якими товарами вони торгують, де і як товари споживаються.
Конкурентні позиції фірми на ринку залежать також від тієї підтримки і сприяння, які фірма одержує з боку національних державних органів і інших організацій шляхом надання гарантій експортних кредитів, їхнього страхування, звільнення від податків і зборів, надання експортних субсидій, забезпечення інформацією про кон'юнктуру ринків і ін.
Оцінка конкурентних можливостей фірми. Фірми надають великого значення аналізу своїх сильних і слабких сторін для оцінки реальних можливостей у конкурентній боротьбі і розробці заходів , за рахунок яких фірма могла б підвищити конкурентноздатність і забезпечити свій успіх. У процесі маркетингового дослідження для оцінки конкурентноздатності фірми користуються деякими чисельними показниками, які свідчать про ступінь стабільності стану фірми, здатності випускати продукцію, що користується попитом на ринку і забезпечує фірмі одержання намічених і стабільних кінцевих результатів.
Фірма, що має більш низькі витрати виробництва, одержує більше прибутку, що дозволяє розширювати масштаби виробництва, підвищувати його технічний рівень, економічну ефективність і якість продукції, а також удосконалювати систему збуту. У результаті конкурентноздатність такої фірми і продукції, що випускається нею, підвищується, що сприяє збільшенню її частки на ринку за рахунок інших фірм, які не мають таких фінансових і технічних можливостей.
Важливе значення має аналіз витрат обігу, вироблений шляхом віднесення розмірів збутових витрат до розмірів прибутку. Таке зіставлення робиться звичайно не тільки по всій сумі збутових витрат, але і по окремих елементах: збутовим філіям, торгівельним посередникам, по конкретних товарах і ринкам збуту.
Аналіз витрат обігу дозволяє виявити непродуктивні витрати у всій системі руху товарів від продавця до покупця.
Організаційні заходи, спрямовані на підвищення конкурентноздатності фірми, можна звести до наступних:
o забезпечення техніко-економічних і якісних показників, що створюють пріоритетність продукції фірми на ринку;
o зміна якості виробу і його техніко-економічних параметрів з метою обліку вимог споживача і його конкретних запитів, підвищення уваги до надійності продукції;
o виявлення і забезпечення переваг продукту в порівнянні з його замінниками;
o виявлення переваг і недоліків товарів-аналогів, що випускаються конкурентами, і відповідне використання цих результатів у своїй фірмі;
o вивчення заходів конкурентів по вдосконаленню аналогічних товарів, з якими вони виступають на ринку, і розробка заходів, що дає переваги в порівнянні з конкурентами;
o визначення можливих модифікацій продукту шляхом підвищення якості характеристик, наприклад, таких, як довговічність, надійність, економічність в експлуатації, поліпшення зовнішнього оформлення (дизайн);
o виявлення і використання цінових факторів підвищення конкурентноздатності продукції, у тому числі застосовуваних фірмами-конкурентами (знижок із ціни, строків і обсягу гарантій);
o знаходження і використання можливих пріоритетних сфер застосування продукції, особливо нової продукції;
o пристосування продукції до роботи в різних умовах: тропічного або полярного клімату, на різних ґрунтах (кам'янистих, піщаних, болотистих);
o диференціація продукції, що забезпечує відносно стійку перевагу покупців, що віддає певним видам взаємозамінних товарів; значення цінової конкуренції в цих умовах знижується, оскільки покупці керуються сформованими перевагами відносно якості продукції, особливостей її експлуатації, репутації фірми-виробника та ін.;
o вплив безпосередньо на споживача шляхом штучного обмеження надходження на ринок нових і більш прогресивних товарів, проведення активної рекламної діяльності, надання грошового або товарного кредиту, зокрема, шляхом розстрочки платежу.
Таким чином, оцінка конкурентноздатності фірми на конкретному ринку або його сегменті ґрунтується на ретельному аналізі технологічних, виробничих, фінансових і збутових можливостей фірми. Вона покликана визначити потенційні можливості фірми і заходи, які фірма повинна застосувати для забезпечення конкурентних позицій на конкретному ринку.
Така оцінка повинна містити наступні показники: потребу в капіталовкладеннях фактичних і на перспективу, як у цілому, так і по окремих видах продукції і конкретних ринків; асортименти конкурентноздатної продукції, її обсяги і вартість ("продуктова диференціація"); набір ринків або їхніх сегментів для кожного продукту ("ринкова диференціація"); потребу вкоштах на формування попиту і стимулювання збуту; перелік мір і прийомів, якими фірма може забезпечити собі перевагу на ринку; створення сприятливого уявлення про фірму у покупців, випуск високоякісної і надійної продукції, постійне відновлення продукції на основі власних розробок і винаходів, забезпечених патентним захистом, сумлінне і чітке виконання зобов'язань по угодах відносно термінів поставок товарів і послуг.
Результати дослідження беруться за основу при розробці стратегії фірми, її технічної,

 
 

Цікаве

Загрузка...