WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Економічні основи управління на підприємстві (Слов'янська теплова електростанція) - Дипломна робота

Економічні основи управління на підприємстві (Слов'янська теплова електростанція) - Дипломна робота

застосовується
Перспективні проектно-дослідницькі і будівельно-монтажні заходи щодо реконструкції і модернізації устаткування ТЕС, що вимагають залучення інвестицій із джерел, що перебувають за межами компанії. Слов'янська ТЕС має пропозицію звернутися до "Енергоринку" із пропозицією компенсувати збитки від транспортування електроенергії через ОРУ - 110,220,330кв (втрати ел.ен. в автотрансформаторах).
Слов'янська ТЕС у літній період перебуває в резерві або в ремонті і не виробляє електроенергію. Електроенергію на власні потреби купує, будучи споживачем. При цьому розподільні устрої перебувають у роботі і забезпечують переструми електроенергії з мережі 330 кВ у мережу 220,110кВ.
Для Слов'янської ТЕС необхідна комп'ютеризація технічних і економічних питань, забезпечення комп'ютерною технікою.
1. Для забезпечення розрахунків по платежах "Енергоринку" впровадити ПО "Диспетчерський журнал" на ГШУ.
2. Створити комп'ютерну мережу в бухгалтерії і зв'язати її з мережею в ІЛК.
3. Створити комп'ютерну мережу обліку і аналізу ТЕП і діагностики.
4. Замінити інформаційну підсистему АСВТ - Д ділянки ТП енергоблоку №7 на групові перетворювачі.
Екологічні заходи:
1. Початок будівництва дослідно-промислової установки електронно-променевого очищення димових газів.
2. Реконструкція золовідвалу №1
3. Розробка проектної документації по холостому водоскиді золовідвалу Балки Беляївська.
Для поліпшення роботи в напрямку підвищення ефективності виробництва і зниження собівартості продукції необхідно:
- поліпшити роботу з нормування витрати матеріалів;
- виключити випадки завищення фактичної потреби в матеріальних ресурсах;
- упорядкувати роботу зі списання товарно-матеріальних цінностей на замовлення;
- технічним і економічним службам поліпшити роботу з аналізу планової і фактичної матеріаломісткості з метою зниження витрати матеріалів і підвищенню коефіцієнта їхнього використання
- скласти карти розкрою металу;
- привести у відповідність середній розряд робітників із середнім розрядом виконуваних робіт, для чого провести перетарифікацію робіт і робітників;
- поліпшити роботу з нормування технологічних процесів;
- вжити заходів до перегляду занижених і застарілих норм виробітку, використовуючи більш прогресивні нормативи;
- поліпшити якість розроблювальних технологічних процесів;
- скасувати практику необґрунтованої переписки відпрацьованих робітниками годин;
- систематично проводити перевірки якості встановлюваних норм часу і за результатами перевірки вживати заходи, спрямовані на поліпшення їхньої якості;
- керівництву підприємства і ВОТіЗ підсилити контроль за роботою по зниженню технологічної трудомісткості виробів, що випускають, для чого: забезпечити в цехах і технологічних службах правильність і своєчасність змін норм у технологічній і оплатній документації;
- організувати щомісячний облік і звітність про додаткові трудозатрати у цехах, вживаючи діючих заходів по їхньому скороченню.
Розроблювана програма антикризового управлиння і запропонований комплекс заходів у цілому схвалений керівництвом Слов'янської ТЕС і покладений в основу подальшого розвитку підприємства.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Байе Майкл Р. Управленческая экономика и стратегия бизнеса: Учебное пособие для вузов/ Пер. с англ. В.Н. Егорова / Под ред. А.М. Никитина - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 1999.
2. Баранов В.А. Антикризисное управление: Учебное пособие. - М.: ИД ФБК - ПРЕСС, 2002. - 514с.
3. Бланк И. А. Управление прибылью. - К.: Ника-Центр Эльга, 1998.
4. Бойдел Т. Как улучшить управление организации. - М.: АО "ИНФРА-М", 1995.
5. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс: Учебник. - М.: Фирма "Гардарика", 1996.
6. Глущенко И.И. Разработка управленческого решения. Прогнозирование-планирование. Теория проектирования экспериментов. - Железнодорожный: ТОО НПЦ "Крылья", 1997.
7. Грязнова А.Г. Антикризисный менеджмент. - М: издательство ЭКМОС. -386с.
8. Завадський Й.С. Менеджмент. - Т.1. - К: українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1998.
9. Закон Украины о банкротстве. - К., 1993.
10. Закон Украины о предпринимательстве. Декрет Кабинета Министров Украины от 15 декабря 1992. - №10. - С. 92.
11. Закон Украины о собственности. - К., 1998.
12. Карданская Н. Л. Принятие управленческого решения. Учебник для вузов по экон. спец. и напр. - М.: Издат. Объединение "ЮНИТИ", 1999.
13. Кнооринг В.И. Теория, практика и искусство управления: Учебник для вузов по спец. "Менеджмент": - М.: Издат. группа Норма: ИНФА-М.,1999.
14. Круглов М.И. Стратегическое управление компанией: Учебник для вузов по экон. и технол. спец. - М.: Рус. деловая литература, 1998.
15. Ладанов Н.Г. Практический менеджмент. - М.: Ника, 1992.
16. Литвак Б. Г. Управленческое решение: Учебник/ Ассоциация авторов и издателей "Тандем" - М.: Издательство ЭКМОС, 1998.
17. Мельник А.Ф. Державне регулювання економікою перехідного періоду. - Тернопіль: Збруч, 1995.
18. Неженцев В. В., Дубовик В. С. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в промышленности. - К.: Техника, 1990.
19. Обер-Крие Джейн. Управление предприятием: Пособие для студентов экономических вузов, слушателей институтов управления и специалистов по менеджменту. Пер. с франц. - М.: Сирин, 1998.
20. Организационное управление: Учебное пособие для вузов./ Архипова Н.И., Кульба В. В., Косянченко С. А. и др.; Под ред. Архиповой Н.И.; Рос. Гос. Гуманит. Ун-т. - М.: ПРИОР, 1998.
21. Палий В.Ф., Палий В.В. Финансовый учет: Учебное пособие. - М.:ИД ФБК - ПРЕСС, 2001. - 672с.
22. Питерс Т., Уотерман Р. В поисках современного управления (опыт лучших компаний). - М.: Прогресс, 1986.
23. Продвижение технологического продукта на рынок/ Общ. Ред. Н.М.Фонштейн; Сост.: А.З. Пименова, Н.М. Фонштейн - М.: АНХ при Правительстве Р. Ф., Центр Коммерциализации технологией, 1998.
24. Пунин И.Е. Маркетинг, менеджмент и механизм обеспечения финансовой устойчивости предприятия. - М.: АО "ИНФРА-М", 1994.
25. Русинов Ф.М., Никушин Л.Ф. Менеджмент и самоменеджмент в системе рыночных отношений: Учебн. пособие. - М.: АО "ИНФРА-М", М.: АО "ИНФРА-М", 1996.
26. Сенченко В. И. Панченко Е.Г. Искусство управления. - К.: Политиздат Украины, 1998.
27. Управление персоналом: Учебник для вузов/ Е.А. Ансенова, Т.Ю. Базаров, Б.Л. Еремин и др.; Под ред. Т.Ю. Базарова, - М.: Банки и биржи: Издат. объединение "Юнити", 1998.
28. Управленческий учет: Учебное пособие/ Под ред. Шеремета А.Д. - М.:ИД ФБК - ПРЕСС, 2001. -512с.
29. Уткин Э.А. Антикризисное управление. - М.:АКАЛИС, 1996.
30. Чернявский А.Д. Организация управления: Учебное пособие/ Межрегионал. Акад. Управления персоналом. - К.: МАУП., 1998.
31. Экономическая стратегия фирмы / Под ред. Градова А.П. - С-Пб.: Специальная литература, 1995.

 
 

Цікаве

Загрузка...