WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Економічні основи управління на підприємстві (Слов'янська теплова електростанція) - Дипломна робота

Економічні основи управління на підприємстві (Слов'янська теплова електростанція) - Дипломна робота

тому числі вугілля 30,3 млн. т, мазуту 1,3 млн. т і природного газу 12,8 млрд. м3.
Основною причиною незадовільної роботи галузі є відсутність власних оборотних коштів.
3.2. Прогноз розвитку підприємства
В основу прогнозу покладена раціональна енергетична Програма України до 2010р., Програма структурної перебудови економіки, комплексна Програма енергозбереження на період до 2010р., відповідні галузеві програми, законодавчі і нормативні акти. Згідно із прогнозами, повинна бути реконструйована мережа магістральних газопроводів і здійснена модернізація газокомпресорних станцій. Це дозволить знизити витрату палива на транспортування газу.
Для зниження збитків по тепловій енергії були надіслані у ВАТ "ДЕ" варіанти розрахунків собівартості теплоенергії і розглянуті наступні варіанти:
- перша черга працює в режимі котельні, а відпустка тепла - від котла;
- перша черга працює зі спільним виробництвом електроенергії і теплоенергії на ТГ - 3, відпустка тепла - від турбіни № 3;
- перша черга працює в режимі котельні, а блок № 7 працює в однокорпусному режимі, відпустка тепла - від котла;
- блок № 7 працює у двохкорпусному режимі, відпустка тепла від блоку № 7.
Вартість палива при розрахунках прийнята: ціна на газ - 223,53грн./тут., ціна вугілля - 207,95 грн./тут.
Для виходу із важкої ситуації, що виникла в галузі, необхідні:
- здійснення поетапної реструктуризації галузі з поступовим переходом до ринкових відносин, до створення й удосконалювання ринку електроенергії;
- реконструкція і модернізація існуючого діючого парку ТЕС, а аж ніяк не будівництво нових (у виді того, що до 2005р. близько 45% основного устаткування теплових електростанцій відпрацює свій ресурс, а реконструкція і модернізація теплової енергетики є необхідним засобом як з економічної, так і з технічної та екологічної точок зору);
- орієнтація на використання стратегічних, договірних, власних джерел паливопостачання з більшим діапазоном якісних характеристик вугілля і невикористовуваних у цей час джерел енергії, і, у першу чергу, відходів мокрого збагачення вугілля;
- впровадження нових, екологічно чистих технологій, спалювання палива на основі диференційованого підходу до ТЕС. Потенційними об'єктами реконструкції є в Донбасі: Луганська, Старобешевська, Слов'янська, Миронівська ТЕС.
Реалізація наміченого вимагає концентрації спільних зусиль виробничої і наукової сфер діяльності. Успішне проведення планованої реконструкції, а також забезпечення надійної і безпечної експлуатації існуючого парку енергетичного устаткування можливі тільки за умови серйозної науково - технічної підтримки. Необхідні більш поглиблені і прискорені дослідження з розробки екологічно чистих високоефективних технологій спалювання палива з метою їхнього якнайшвидшого впровадження на паливних електростанціях.
Особливу увагу варто звернути на дослідження паливних елементів з використанням твердого палива.
Незважаючи на незадовільний стан установленого устаткування, відсутні науково обгрунтовані показники надійності і міцності матеріалів, критерії оцінки надійності і прогнозування довговічності. Все це створює велику кількість проблем, особливо з урахуванням необхідності подальшої експлуатації діючого енергетичного устаткування протягом 20-30 років зі збереженням його надійності і економічності.
Не менше проблем, пов'язаних з удосконалюванням водно-хімічних режимів і поліпшенням економічних показників роботи ТЕС. Україна бере на себе міжнародні зобов'язання по зниженню викидів шкідливих речовин в атмосферу, що, у свою чергу, спричинить жорсткість існуючих нормативів викидів і зобов'язує вживати радикальних заходів по зниженню техногенного впливу підприємств теплоенергетики на навколишнє середовище.
Аналіз сформованої ситуації і комплекс проблем, що вимагають якнайшвидшого рішення, диктує необхідність і доцільність створення українського науково-технічного центра по вугільних енерготехнологіях, які дозволять розширити діапазон наукових досліджень, поглибити їх у частині розробки нових, екологічно чистих технологій спалювання вугілля, прискорить їхнє впровадження у галузі, створить необхідний заділ для розвитку вітчизняної науки на майбутнє. Вихід зі сформованої енергетичної кризи займе тривалий період, оскільки коріння його закладені в самій структурі економіки. У силу цього проведена структурна перебудова значною мірою покликана вирішувати проблемуенергопостачання.
У перспективі Слов'янській ТЕС необхідно:
1. провести капітальний ремонт енергоблоку № 7, поточний ремонт котлів першої черги (зниження аварійних відключень). Зробити заміну циліндра низького тиску турбіни № 3;
2. робота котлів першої черги і ТГ - 3 (у період зупинки блоку) спільним виробництвом електроенергії і тепла (зменшення сумарних збитків на виробництво теплоенергії);
3. при роботі блоку у двохкорпусному режимі відпустк теплоенергії провадити від колектора С.Н. блоку (зменшення збитків по виробництву теплоенергії).
ВИСНОВКИ
Таким чином, у ході дослідження розглянуті теоретичні аспекти економічного механізму, розкриті підходи до концепції антикризового менеджменту і методологія формування економічної стратегії антикризового управління.
На основі теоретичної бази здійснений аналіз економічного механізму управління на Слов'янській тепловій електростанції і внесені пропозиції по оптимізації діяльності ТЕС, які зводяться до :
- проведення кадрових змін;
- зміцнення дисципліни і порядку;
- залучення довгострокового кредиту;
- встановлення жорсткого контролю витрат з боку матеріально-технічної служби;
- залучення додаткових постачальників палива для безперебійного постачання протягом трьох років;
- проведення структурних зрушень у виробництві.
З'ясовано умови, при яких Слов'янська ТЕС може працювати рентабельно, а саме:
- зменшення вартості палива;
- зменшення питомої витрати палива;
- збільшення вартості тарифу електроенергії, що відпускається;
- збільшення корисного випуску електроенергії.
Для поліпшення питомої витрати палива необхідно зробити реконструкцію центрального пилозавода, замінивши устаткування на більш економічне.
Необхідне підвищення технічного рівня експлуатації і ремонтів ТЕС, посилення зацікавленості працівників ТЕС всіх рівнів у більш ефективному виробленні електроенергії.
- Придбання пірометрів для контролю факела котла ТПП - 200 - 1 (10 тис. грн.)
- Монтаж схеми відсмоктування з льоток казана ТПП - 200 - 1 на газоходи за РВВ (30 тис. грн.)
- Оснащення бункерів ПЦЦ вібратором (18 тис. грн.)
- Освоєння муфельних пальників на казанах ТП - 230 (45 тис. грн.) Скорочення викидів шкідливих речовин у навколишнє середовище, зберігання відходів виробництва і т.ін.
- Початок будівництва дослідно-промислової установки електронно-променевого очищення димових газів від SО2 , N0х і золи продуктивністю 100000 м3/год.
- Виконання ремонту електрофільтрів блоку №7 і ППЦ.
- Нарощування дамби золовідвалу.
- Поліпшення якості палива, що

 
 

Цікаве

Загрузка...