WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Економічні основи управління на підприємстві (Слов'янська теплова електростанція) - Дипломна робота

Економічні основи управління на підприємстві (Слов'янська теплова електростанція) - Дипломна робота

= 1.84
Z= 0.012х0.44+0+0.033х(-0.11)+0.006х1.84+0.0999х0.066=0.019p3.0
ризик банкрутства 2003р.
X1= = 0.688
Х2=0
X3= = - 0.029
X4= = 3.37
X5= = 0.02
Z= 0.012х0.688+0+0.033х(-0.029)+0.006х3.37+0.0999х0.02=0.0292p3.0
ризик банкрутства за 2004р.
X1= = 0.496
X2= 0
X3= = - 0.058
X4= = 3.37
X5= = 0.025
Z=0.012х0,496+0+0.033х(-0.058)+0.006х2,545+0.0999х0.025=0.0206(3.0
На малюнку представляємо зміни ризику банкрутства за 3 роки
0,019 0,022 0.0206
2002р. 2003р. 2004р.
Як видно, імовірність банкрутства на підприємстві дуже велика, тому що показник Z за розглянуті роки значно нижче границі нормального обмеження.
Тоді виникає питання, чому підприємство, що робить продукцію, збитково?
Щоб відповісти на нього, необхідно розрахувати точку беззбитковості на даному підприємстві. Точкою беззбитковості на даному підприємстві називається обсяг виробництва в натуральному вираженні, при якому витрати на виробництво продукції рівні вартості продажів, а прибуток дорівнює нулеві.
Вона розраховується двома методами - графічним і математичним.
При графічному методі потрібно визначити наступні вихідні дані:
Р - ціна виробу;
X - обсяг виробництва в натуральному вираженні;
V - перемінні виробничі витрати на одиницю продукції;
F - накладні витрати або постійні витрати, пов'язані з виробництвом і збутом продукції.
Звідси для Слов'янської ТЕС:
Доходи = РХ=75382000*5.16=388971.120 грн.
Витрати = VХ+ F= 75382000*5.1 + 12955.000 = 397403200 грн.
ціна Точка беззбитковості
397403
388971
30000
12955
10000
Тис. грн
75382.
На одиницю продукції по ел. енергії
75382 Тис. грн.
Як видно з графіка, на підприємстві малий обсяг продажів. Разом з тим витрати на виробництво електроенергії перевищують доходи, отримані в результаті реалізації або витрати на виробництво одиниці продукції більше її ціни.
2.3. Аналіз антикризового управління
Зміст і аналіз виробничо - господарської діяльності підприємства в ринковій економіці має чітко орієнтовану спрямованість. Проводиться аналіз власниками підприємства і їхніх довірених осіб для вишукування можливостей збільшення прибутку і поліпшення якості продукції. На основі аналізу кон'юнктури ринку, попиту на окремі види товарів визначаються перспективи реалізації і вирішуються питання про розширення або скорочення виробництва цих товарів. Детальному аналізу піддаються витрати виробництва, вишукуються можливості їхнього зниження за рахунок поліпшення організації виробництва, економії матеріалів витрат і за допомогою інших засобів, які можуть призвести до поліпшення прибутку і зробити підприємство більш конкурентноздатним.
Особлива увага приділяється визначенню ефективності виробничих капіталовкладень, швидкість їхньої окупності і аналізу швидкості обігу капіталу.
Аналіз господарчо-виробничої діяльності складається із двох взаємозалежних розділів: фінансового аналізу і управлінського аналізу (мал.6)
Аналіз виробничо - господарської діяльності
фінансовий аналіз управлінський аналіз
зовнішній фінансовий внутрішньогосподарський внутрішньогосподарський
аналіз за даними фінансовий аналіз виробничий
публічної фін. за даними обліку і аналіз за даними
(бух) звітності звітності управлінського обліку
Рис.6 Аналіз виробничо-господарської діяльності.
Поділ аналізу на фінансовий і управлінський обумовлено поділом систем бухгалтерського обліку в масштабі підприємства на фінансовий облік і управлінський облік.
В організації фінансового і управлінського аналізу прагнуть до їхньої оперативності. Результати таких аналізів, що охоплюють всі боки виробничої, постачальницько-збутової і фінансової діяльності негайно доводять до відома власників підприємств. Для осіб, що не мають особливих повноважень від власників підприємства, доступ до матеріалів, що характеризують його виробничо-господарську діяльність, цілком закритий законом про комерційну таємницю. Власник зобов'язаний публікувати баланс та рахунок прибутків і збитків. Таке різке розходження в колі відомостей, що може бути використано власниками підприємства і приватними особами для аналізу виробничо-господарської діяльності, призвело до розподілу аналізу на: внутрішньогосподарський, котрий є важливим інструментом управління підприємством і визначення шляхів одержання додаткового прибутку, а також зовнішній, який базується на звітнихтаблицях, що публикуються, і на додаткових відомостях, що збираються і обробляються статистикою, зобов'язаною не вказувати до яких саме підприємств ставляться додаткові дані.
Такий розподіл аналізу також варто вважати трохи умовним тому, що внутрішньогосподарський аналіз може розглядатися як продовження зовнішнього аналізу, і навпаки. В інтересах справи обидва види надають один одному інформацію. Особливостями зовнішнього аналізу є:
- множинність суб'єктів аналізу, користувачів інформації про діяльність підприємства,
- розмаїтість цілей і інтересів суб'єктів аналізу,
- наявність типових методик аналізу стандартів, обліку і звітності,
- орієнтація аналізу тільки на дані зовнішньої звітності підприємства.
Особливостями управлінського аналізу є:
- орієнтація результатів аналізу на своє керівництво;
- використання всіх джерел інформації для аналізу;
- комплексність аналізу, поліпшення всіх сфер діяльності підприємства;
- інтеграція обліку, аналізу, планування і ухвалення рішення;
- максимальна закритість результатів аналізу з метою збереження комерційної таємниці.
Як видно, палітра управлінського аналізу набагато ширше і багатше зовнішнього фінансового аналізу. Це обумовлено тим, що керівництво підприємства може поглибити аналіз, використовуючи не тільки дані звітності, але і дані всієї системи виробничо-господарського обліку.
Аналіз господарської діяльності розглядається в якості однієї з функцій управління виробництвом. Відомо, що система управління складається з наступних взаємозалежних функцій: планування, обліку, аналізу і ухвалення управлінського рішення.
За допомогою планування визначається напрямок і зміст діяльності підприємства, його структурних підрозділів і окремих працівників. Головним завданням планування є забезпечення планомірності розвитку економіки підприємства і діяльності кожного його члена, визначення шляхів досягнення кращих кінцевих результатів виробництва.
Для управління виробництвом потрібно мати повну правдиву інформацію про хід виробничого процесу, про хід виконання планів. Тому однієї з функцій управління виробництвом є облік, що забезпечує постійний збір, систематизацію і узагальнення даних,

 
 

Цікаве

Загрузка...