WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Економічні основи управління на підприємстві (Слов'янська теплова електростанція) - Дипломна робота

Економічні основи управління на підприємстві (Слов'янська теплова електростанція) - Дипломна робота

безпосередньо в контакті з робітниками і іншими працівниками. До цієї категорії безпосередньо відносяться майстри, начальники ділянок і цехів.
Основними питаннями планування і економіки підприємства займається зам. директора по економіці.
Склад персоналу економічної служби наступний: начальник планово - економічного відділу, головний економіст, провідний економіст, економісти.
Провідний економіст розробляє планову калькуляцію собівартості електроенергії, кошторис витрат на виробництво, капітальний ремонт, заходи щодо підвищення економічної роботи ТЕС. Економісти ведуть поточне планування, статистичний облік, складають звітність. Персонал відділу здійснює свою діяльність відповідно до посадових інструкцій, затверджених керівництвом ТЕС.
Бухгалтерський облік ведеться бухгалтерією, керівниками якої є: головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера. Облік ведеться по єдиній журнальній - ордерній форми рахівництва. При калькулюванні витрат і фактичного обліку виробництва застосовуються елементи нормативного методу обліку.
Облік заробітної плати і матеріалів механізований і виконується комп'ютерами. Інвентаризація матеріальних цінностей основних коштів здійснюються у встановлений термін.
Звітність впродовж року представляється вчасно і у повному обсязі.
2.2 Оцінка економічних методів управління підприємством
Основна діяльність підприємства характеризується наступними показниками, що проаналізувати: відпустку електроенергії в 2004р. у порівнянні з 2003р. зріс на 55,712 млн. кВт годин. Це свідчить про те, що підприємство, призначене для забезпечення електроенергією споживачів виконує свою функцію постійно в порівнянні з попереднім роком.
По теплоенергії відпустка в 2004р. у порівнянні з 2003р. зменшилася на 8,133 тис. Гкал. Слов'янська ТЕС витрачає теплоенергію тільки на власні нестатки - в основному на забезпечення теплом жителів міста і промислових підприємств.
Відпускний госпрозрахунковий тариф у 2004р. збільшився на 3,97 коп./ кВт годин по теплоенергії збільшився на 8,19 грн./Гкал. Збільшення цього показника пов'язана із збільшенням вартості палива.
Товарна продукція від відпустки електроенергії в 2004р. збільшилась на 64101 тис. грн., а від відпустки теплоенергії збільшилася на 884 тис. грн. По електроенергії збільшення товарної продукції пов'язано і із збільшенням корисної відпустки електроенергії в 2004р. у порівнянні з 2000р., і зі збільшенням відпускного госпрозрахункового тарифу. А по теплоенергії збільшення показника товарної продукції пов'язане тільки зі збільшенням тарифу по теплоенергії.
Собівартість товарної електроенергії в 2004р. збільшився на 46800 тис. грн. у порівнянні з 2002р., тому що збільшилися витрати на паливо на 38,136 тис. грн. і також збільшилися умовно постійні витрати на 8664 тис. грн.
По теплоенергії дещо інша ситуація . Собівартість товарної теплоенергії знизилася на 2937 тис. грн. у 2004р. у порівнянні з 2002р. витрати на паливо виросли на 1054 тис. грн. але умовно-постійні витрати знизилися на 3991 тис. грн.
Собівартість 1 квт годин в 2004р. збільшилась на 2,77 коп./кВт годин, тому що паливна складова збільшилася на 2,24 коп./кВт годин, і умовно-постійна також збільшилася, але тільки на 0,52 коп./кВт годин.
Собівартість 1 Гкал зменшилась на 0,34 грн./Гкал. Паливна складова зросла на 12,88 грн/Гкал, а умовно-постійні витрати зменшилися на 23,22 грн./Гкал. Те, що собівартість теплоенергії зменшилася в 2004р. у порівнянні з 2002р. - це позитивний фактор.
Госпрозрахунковий прибуток (збиток) від електроенергії в 2004р. склав 5414 тис. грн., а в 2002р. він склав - 22715 тис. грн. Виходячи з цих даних можна сказати, що збитки в 2004р. зменшилися на 17301 тис. грн.
Прибуток від реалізації теплоенергії в 2004р. склал 17681 тис.грн., як у 2002р. він склав - 21502 тис. грн. І тут видно, що збитки знизилися, але по теплоенергії вони знизилися на 3,821 тис. грн. Це свідчить про те, що підприємство функціонує, і функціонує позитивно, якщо судити про те, що збитки знижуються. Це значить, що є тенденція і для подальшого зниження збитків, а може навіть і одержання прибутку.
На Слов'янській ТЕС склалася складна ситуація, тому що підприємство знаходиться в кризовому стані. З кожним роком великими темпами знижується економічний потенціал, зростають збитки, збільшується заборгованість перед кредиторами. Підприємство не має у своєму розпорядженні достатніх коштів для покриття усіх своїх боргів. Також характерне зниження збуту випуску електроенергії, де товарна продукція, у порівнянні з плановими недовиконана на 38,7 %, по теплоенергії фактичний результат склав 88,2 % від планового. Таке невиконання відбулося за рахунок зриву постачань по паливу і використання тільки лімітного палива.
План по собівартості так само не виконаний на 25,2 % з тієї ж причини,- недостачі палива.
Незадовільна робота на Слов'янській ТЕС призвела до величезних збитків, що склали 16779000 грн., які утворилися в основному за рахунок збитків реалізаціїелектроенергії, через часткову несплату реалізованої електроенергії. Таким чином, варто вважати, що підприємство нерентабельне, а також неліквідне, тому що коефіцієнт ліквідності складає усього 0,089 (при нормі 1).
Нестабільність призводить до відтоку кадрів, що і характерно для Слов'янської ТЕС, звідси відбулося зниження продуктивності на 36 % у порівнянні з запланованою.
Але існують і позитивні моменти в діяльності підприємства. Так основні засоби знаходяться в повній готовності (коефіцієнт готовності 93,93 %), що говорить про задовільний технічний стан для забезпечення плідної діяльності. Однак це істотно мало для нормальної роботи підприємства.
Якщо на Слов'янській ТЕС не відбудеться конкретних змін, то в підсумку електростанція припинить своє існування, та перетвориться у потенційного банкрута, тому що існує імовірність прогнозування банкрутства.
На Заході для прогнозування імовірності банкрутства широко використовують модель Е. Альтмана, де він використовує п'ять показників, від яких найбільшою мірою залежить ступінь імовірності банкрутства, а також усі їхні коефіцієнти.
Так виглядає модель Е. Альтмана.
Z=0.012х1 + 0.014х2 + 0.033х3 + 0.0006х4 + 0.999х5,
де
X1=
X2=
X3=
X4=
У силу того, що в нас вплив зовнішніх факторів набагато вище, кількісного, значення Z буде відрізнятися від західних. У нашій країні на основі п'ятифакторної моделі Е. Альтмана розроблена і використовується на практиці комп'ютерна модель прогнозування імовірності банкрутства. Л. Філософов у своїй версії моделі Е. Альтмана прийняв другий показник рівним нулеві, обґрунтовуючи це тим, що діяльність наших підприємств як акціонерних товариств, тільки починається. Змінив він і четвертий показник, що розрахований як відношення обсягу активів до величини позикових коштів, тому що на Україні мало інформації про ринкову вартість акцій. Нормальне обмеження Z?3,0.
Розрахуємо показник Z для Слов'янської ТЕС за три роки:
ризик банкрутства за 2002р.
X1= = 0.44
X2= 0
X3= = - 0.11
X4=

 
 

Цікаве

Загрузка...