WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Економічні основи управління на підприємстві (Слов'янська теплова електростанція) - Дипломна робота

Економічні основи управління на підприємстві (Слов'янська теплова електростанція) - Дипломна робота

продовжньо.
Хімводоочистка працює за схемою двоступінчастого натрійкатіонування з попереднім вапнуванням і коагуляцією в освітлювачах.
Основним паливом для першої черги і для енергоблоку з одновальною турбіною є донецький антрацит марки "АШ". Для енергоблоку із двохвальною турбіною - мазут марки М - 100 . У якості розтопочного палива використається природний газ і мазут. Система золошлаковилучення для обох черг електростанції - гідравлічна. Видалення золошлакової пульпи здійснюється багерними насосами. Видача потужності з електростанції передбачена на напругу 110, 220, 330 кВ.
Основним показником господарчо-економічної діяльності підприємства є прибуток, що утвориться з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних і прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. Основна частина прибутку після сплати податків і інших обов'язкових платежів, відсотків по кредитах банків, залишається в розпорядженні підприємства.
Підприємство формує наступний фонд по нормативах, установлених ВАТ "Донецькелектромережа":
- фонд оплати праці;
- фонд розвитку виробництва;
- фонд соціального розвитку;
- фонд матеріального заохочення.
Порядок формування по нормативах, установленим ВАТ "ДЕ", і використання фондів підприємства визначається Радою Підприємства.
Реалізація теплоенергії провадиться по тарифах, розроблених Слов'янською ТЕС і затвердженими облвиконкомом. Розрахунок за електроенергію здійснюється між Слов'янською ТЕС і ВАТ "ДЕ", затвердженим Міненерго України. Інша продукція реалізується за цінами і тарифами, установленими самостійно, з урахуванням певного рівня рентабельності на договірній основі. Слов'янська ТЕС відповідає за порушення державних цін і діючого порядку ціноутворення.
Джерелом формування фінансових ресурсів є прибуток від господарської діяльності підприємства. Між ВАТ "ДЕ" і госпрозрахунковими підприємствами складаються договори на реалізацію електроенергії. Кошти від реалізації електроенергії надходять на рахунок підприємства.
Динаміка розвитку Слов'янської ТЕС за ряд років свідчить про те, що дане підприємство є збитковим, однак вироблена ним продукція - електро і теплоенергія, необхідна суспільству, тобто споживачам, тому необхідно знаходити шляхи рішення для зниження суми збитку і перекладу підприємства в прибуткове.
Аналіз господарчо - фінансової діяльності ТЕС за 2000-2004р. свідчить про те, що підприємство вживає дійсних заходів для свого позитивного функціонування. Так, починаючи з 2001р. і у перспективі на 2005р., спостерігається тенденція приросту обсягів виробництва в грошовому вираженні (у діючих цінах) відповідно: в 2001р., у порівнянні з 2000р., на 32,3%, в 2002р., у порівнянні з 2001р., на 42,2% і в 2004р. у порівнянні з 2003р., більш ніж в два рази. У той же час у зіставлених цінах 2001р. у порівнянні з 2000р., обсяг виробленої продукції знизився на 0,8%, однак надалі є приріст продукції відповідно в 2002р., у порівнянні з 2001р., на 89,1% і в 2005р. передбачається збільшити випуск продукції більш ніж у два рази.
Обсяг виробництва продукції в натуральних одиницях виміру свідчить про те, що обсяг виробництва електроенергії має тенденцію до збільшення: в 2001р., у порівнянні з 2000р., на 1,1%, в 2002р., у порівнянні з 2001р., на 4,2% і в 2004р. більш ніж у два рази.
У теж час випуск теплоенергії рік у рік знижується і склав в 2001р., у порівнянні з 2000р., - 98,6%, в 2002р., у порівнянні з 2001р., -94,7%, але в 2005р. передбачений приріст цього показника на 7%.
Подальший аналіз господарської діяльності підприємства показав, що вартість основних виробничих фондів є стабільним, тобто введення основних фондів не було, у той же час зберігається тенденція поліпшення використання потужностей у межах 8-13%, що свідчить про позитивну тенденцію використання, насамперед устаткування.
Фондовіддача в 2001р., у порівнянні з 2000р., виросла на 100%, в 2002р., у порівнянні з 2001р., на 87,5%, в 2005р. планується зростання у два рази.
Продуктивність праці за період 2000-2004р. характеризується наступними показниками: в 2001р., у порівнянні з 2000р., приріст склав 49,3%; в 2002р., у порівнянні з 2001р., зростання у два рази, а в 2005р. у порівнянні з 2004р., передбачається зростання продуктивності праці більш ніж 2,2 рази.
Собівартість продукції, виражена у витратах на одну гривню випущеної продукції, мала нестійкий характер. Так, якщо в 2001р., у порівнянні з 2000р., витрати на одну гривню виросли на 18 коп., то в 2002р., у порівнянні з 2001р., вони знизилися на 13 коп.. В 2005р. передбачається знизити витрати на 1грн. у розмірі 14 коп.
Що стосується фінансової діяльності підприємства, наприклад, наявність оборотних коштів, то дефіцит їх в 2001р., у порівнянні з2000р., склав 32 млн. грн., або виріс в 1,6 рази. У той же час у наступні роки зберігається тенденція до зменшення дефіциту цього показника: в 2002р., у порівнянні з 2001р., на 11 млн. грн., або на 13%, а в2005р. передбачається скоротити розрив на 22 млн. грн., або на 31%.
Аналіз інших показників фінансово - господарської діяльності свідчить про наступне: обсягреалізованої продукції зростає з кожним роком, що можна бачити з динаміки зміни цього показника.
Так, темпи зростання реалізації в 2001р., у порівнянні з 2000р., склали 134,4%; в 2002р., у порівнянні з 2001р., - 14,2% і передбачається збільшити темп реалізації в 2,2 рази до 2005р.
Необхідно відзначити, що обсяг реалізованої продукції повністю відповідає її випуску, що є позитивним чинником у діяльності підприємства.
На збитковому підприємстві, яким є Слов'янська ТЕС, позитивним у її роботі варто вважати те, що якщо рік у рік зменшується сума збитку, значить підприємство впроваджує різні заходи для поліпшення роботи.
На розглянутому підприємстві в 2001р., у порівнянні з 2000р., сума збитку від реалізації виросла на 21,2%, у той час у наступні роки спостерігаються позитивні тенденції в напрямку темпів по зниженню збитковості. Так, в 2002р. у порівнянні з 2001р., зниження збитковості склало 25%, а в 2004р. збитки зменшились, а прибуток становив 9,3 млн. грн.
Від зниження суми збитку залежить рентабельність продукції, що на підприємстві практично є нерентабельною. У той же час на ТЕС вживають заходів для зменшення збитковості підприємства.
Розглянемо управлінську структуру підприємства. Управління являється істотно важливою діяльністю для підприємства. Керівники - це організатори процесу планування, мотивації і контролю для того, щоб сформулювати і досягти мети підприємства через інших людей. На Слов'янській ТЕС група керуючих виділена чітко. Керівник вищої ланки - директор станції. Він відповідає за прийняття найважливіших рішень для підприємства в цілому або для основної його частини.
До керівників середньої ланки відносяться: помічник директора по кадрам, головний інженер, зам. директора по економіці, юрисконсультант, зам. директора по загальних питаннях. Кожний керівник середньої ланки координує і контролює роботу керівників низової ланки - це організаційний рівень, що перебуває

 
 

Цікаве

Загрузка...